2023. október 1., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Díszpolgárokat avattak Mezőpanitban

A község önkormányzata három jeles személyiségnek ítélte oda a díszpolgári címet: Konrád Béla nyugalmazott tanárnak, Bartha Márton vállalkozónak és Kelemen Atilla állatorvosnak, volt parlamenti képviselőnek. Az ünnepségre a Mezőpaniti Református Egyházközség gyülekezeti termében szerdán este került sor, a díszpolgári címeket Bodó Előd Barna polgármester adta át. 

Kovács Tibor, a község lelkipásztora köszöntőjében kiemelte, hogy a díszpolgári címre azokat érdemesítik, akik maradandót alkottak, értéket képviselnek, akik kedvezően befolyásolták a községben élők életét, akikre felnéznek az emberek, akik többletfeladatra vállalkoztak. 

 A község mind a 6000 lakója nevében köszöntötte az ünneplőket Bodó Előd Barna polgármester, aki megtisztelőnek tartja, hogy mind a három díjazottal gyermekként, felnőttként – akárcsak a falu több nemzedéke – kapcsolatban állt és áll ma is, s e személyiségek pozitívan befolyásolták a közösség értékeinek és szellemiségének alakulását. 


Mint égő fáklya 

Konrád Béla nyugalmazott tanár ötvenéves pedagógiai munkásságát, az ifjú nemzedék nevelésében betöltött szerepét és kiválóságát Bereczki Ágnes nyugdíjas tanárnő méltatta.

– Példamutató egyéniség, aki egész életében fáradságot nem kímélve a faluközösség felemelkedéséért munkálkodott. A felvilágosodás jelmondta sugárzik egyéniségéből: „Mint égő fáklya, mely setétben lángol, S magát megemésztve másoknak világol”. Meggyőződése volt, hogy művelt elme és tiszta lelkiismeret szükséges ahhoz, hogy tanítványai helyt tudjanak állni ebben a zűrzavaros világban, amikor a karrierizmus, a felkapaszkodás és képmutatás, az erkölcsi és etikai értékvesztés, valamint a pénzimádat lelkeket, kapcsolatokat fertőz meg, életeket olt ki. Ezen mentalitás ismeretében hivatástudatának szentségével végezte nevelői munkáját. Volt sáros falvak tanítója, tanfelügyelő, kultúrigazgató, adminisztrátor, drámapedagógus és eközben jó barát. Előbb tanítóképzőt, majd főiskolát végzett természetrajz-mezőgazdaság szakon. Állomáshelyei: a Temes megyei Végvár, Hodos, az Arad megyei Németszentpéter, a Kolozs megyei Gyeke és Szászfenes, Nagysármás, Marosvásárhely, Marosszentkirály és 1974-től Mezőpanit, ahol 25 évig tanított. „Népet, hazát, mosolygó gyermekeket náladnál jobban senki sem szeretett” – írta egyik tanítványa. Kollégái mondták: Könnyű Bélának, mert mindenhez ért! Konok és becsületes helytállása példamutató volt. Vállalta állomáshelyein, hogy színdarabokat tanít, ezeket más településeken is bemutatja, zenekarokat szerel fel, népviseleti ruhákat készíttet, kirándulásokat szervez, drámapedagógiai tapasztalait másokkal is megosztja. Vállalta, hogy az állattartás fortélyait is megtanítja tanítványainak. Kaszált, maltert kavart, tornazsákokat varrt, a példamutatás erejével mindent vállalt. Összegyűjtötte és rendszerezte a faluban fellelhető növényeket, és kitömött állatok sokaságával ismertette az állatvilág sokszínűségét. Ő állította össze a falumonográfiát, amelyre sok időt és energiát szentelt. Tanítványait saját gyermekeiként szerette. Mindebben mellette állt példamutató felesége, aki igazi társa volt. A jó sáfárkodás kizárta életükből a fukarkodást, anyagi támogatást nyújtottak a Kallós Alapítványnak, a dévai árvaháznak, a szentpéteri templomépítőknek. Köszönjük a Jóistennek, hogy közénk rendelte – hangzott a laudációban. 

 Sikó Olga tanárnő, aki a mezőpaniti iskola diákja volt, s ő maga is a pedagógusi pályát választotta, szintén elismerően és hálával méltatta Konrád tanár úr életművét. 

 Fotó: Nagy Tibor


A Therezia változatlanul első helyen 

A díszpolgári cím Bartha Márton számára erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét fejezi ki. – Munkájával, magatartásával eredményesen segítette elő a község anyagi és szellemi értékeinek gyarapodását és rangjának emelését, hírnevet szerezve a falunak. A kilencvenes évek elején, pár évi külföldi tartózkodás után, hazatérve felismerte a szülőfalujában és a környékbeli településeken rejlő potenciált az állattenyésztésben és a tejfeldolgozásban. A külföldön szerzett szaktudást gyümölcsöztetve, 1994-ben megalapította a Therezia tejfeldolgozó üzemet, kezdetben öt alkalmazottal. A családi vállalkozás fokozatosan nőtte ki magát, a kitartásnak, a pontos munkának és a minőségi termékeknek köszönhetően. A Therezia jelenleg 140 alkalmazottat foglalkoztat, több mint 15 éve a középvállalkozások között első helyen áll. 2018-ban Bartha Márton Magyarország parlamentjében átvehette a Magyar Termék Nagydíjat, valamint az Érték és Minőség Nagydíjat. Nemcsak jeles vállalkozó, hanem példamutatóan támogatja a civil szférából érkező kezdeményezéseket is, a kulturális, sport- és szociális rendezvényeket. Támogatja egyházát és a Bonus Pastor Alapítványt, volt kuratóriumi tagként hozzájárul a segítségre szorulók ellátásához. Hálásak lehetünk, hogy Bartha Márton hírnevet szerzett Mezőpanitnak – fogalmazott Gálfi Sándor alpolgármester. 

Bartha Márton megköszönte a díszpolgári címet, hangsúlyozva, hogy párjának, Bartha Jolánnak is része van benne, mert társként töretlenül mellette állt. Örömmel tölti el, hogy a fiatalok itthon vannak, egyre több gyermek születik a faluban, az öregekről van aki gondoskodjon, a község gyarapodik. – Legyünk büszkék szülőföldünkre, Mezőpanitra, tegyünk érte, szeressük, s ezt a szeretetet adjuk tovább gyermekeinknek – fogalmazott. 


„Nem a magyarságból, hanem a magyarságért kell élni!”

– Dr. Kelemen Atilla emberi, szakmai, politikai adottságait és a korántsem könnyű feladatokhoz való hozzáállását volt lehetőségem és alkalmam megismerni – kezdte a díszpolgári laudációt Bartha Mihály volt polgármester. – Annyira sokoldalú személyiség, hogy szakmai, sportolói, politikai életpályáját nehéz összefoglalni. 1971-ben, közel fél évszázada állatorvosként került Mezőpanitba. Intelligens, művelt, igazi arisztokrata, büszke lehet felmenőire, akikre nem hozott szégyent. Szereti az irodalmat, a könyvektől sohasem válik meg. Sportolóként is kiváló, országos bajnok volt, tagja a kosár- és úszóválogatottnak. Fogathajtóként kétszer is országos bajnok, létrehozta a fogathajtó szövetséget, nemzetközi fogathajtó bíró, a gróf Széchenyi István-díj birtokosa, ami a legnagyobb magyar kitüntetés ebben a sportágban. Létrehozta a Kutyatartók Egyesületét, melynek több mint két évtizedig elnöke volt. Három kutyafaj elismertetése az ő nevéhez fűződik, hazai és nemzetközi bíró, a szakma legelismertebb képviselője. A Román Akadémia mezőgazdasági és erdőgazdasági tagozatának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, számtalan díjban részesült, címek és tisztségek birtokosa. A tudományok doktora, kutatói és tudományos munkái jelentek meg, novellákat, szakkönyveket közölt. 

1991-től, három év után tért haza Amerikából, részt vállalt a romániai magyarság érdekvédelmi szervezetében. Előbb Maros megyében, majd 1992-től az országos ügyvezető elnökségben a mezőgazdasági, vidékfejlesztési ügyekért felelt. Húsz éven át volt parlamenti képviselő, 206 törvénytervezet szerzője vagy társszerzője, a mezőgazdasági bizottság elnöke, alelnöke volt. Sokat segített az egyházaknak, az erdélyi közbirtokosságoknak a tulajdonuk visszaigénylésében. Politikai munkásságáért sok díjat és elismerést kapott. Kelemen Atillának Mezőpanit minden tekintetben nagyon sokat köszönhet. Az állategészségügyben végzett, valamint politikai munkájáért elismerésünket élvezi. Szakmailag sokat tanultunk tőle. Ha fél évszázaddal ezelőtt nem jön Mezőpanitba, sokkal szegényebbek lennénk – fogalmazott Bartha Mihály volt polgármester. 

– Meghat a díszpolgári cím, hiszen választott falum adományozza. Mérföldkő az életemben. Mindkét részről a nagyszüleim, származásuk miatt, kényszerlakhelyesek voltak, megtanultam, hogy nem a magyarságból, hanem a magyarságért kell élni. Ez volt életem vezérfonala. Amikor már nagyon „rám nyomták” az ajtót, elmentem Amerikába. Édesapámnak megígértem, ha változik valami, visszajövök. Visszajöttem. Jó panitinak lenni, annak ellenére, hogy nem volt könnyű az ötven év – mondta Kelemen Atilla, hiszen azt is meg kellett élnie, hogy az az ember jelentette fel, aki nála itta meg a pálinkáját. Majd élete mozzanataira, hét évvel ezelőtti szívműtétjének részleteire és első, görgényi díszpolgári címének előzményeire is kitért. 

Az est során Zoltáni Attila és Antal Andrea Reményik Sándor megzenésített verseit adták elő, Bodó Bella Müller Péter gondolatait tolmácsolta a hallgatóságnak. 

Az ünnepség koccintással, gratulációkkal, állófogadással, jó hangulatú kötetlen baráti beszélgetésekkel zárult. 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató