2021. november 28., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Megnyitóünnepség – plenáris előadások, videókonferencia

Idén 20. alkalommal szervezi meg A magyar tudomány napja Erdélyben című ünnepi rendezvényét az Erdélyi Múzeum-Egyesület. A Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz alcímet viselő, november 19-i, mai rendezvénysorozat nyitóeseményén felavatják a Mikó-emlékkövet a kolozsvári Mikó-kertben, délután pedig, a köszöntőbeszédeket követően plenáris előadások hangzanak el, amelyre idén is fiatal erdélyi kutatókat kértek fel a szervezők, hogy ismertessék kutatási területüket, tudományos eredményeiket a nagyközönséggel. 

A plenáris előadássorozatot Erdei Anna immunológus, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese ünnepi előadása nyitja meg. A nyitóünnepségen ezúttal is sor kerül a Gróf Mikó Imre-emlékplakettek átadására. Az eseménysorozat online formában is követhető, a részvételi szándé-

kot a regisztrációs űrlapon (https://forms.gle/y4pU2PJvnaZatfTr7) kérik jelezni, a csatlakozási link pedig a következő: https://us06web.zoom.us/j/82685551243?pwd=MWpRZ3pqTHpuVWNWbXNhcitiQWlpQT09. Meeting ID: 826 8555 1243. Passcode: 642412. A rendezvény programját az alábbiakban közöljük.

11.00 óra: Mikó-emlékkő avatása a Mikó-kertben. 15.00 óra: megnyitó, köszöntések, A magyar tudomány napja Erdélyben című rendezvénysorozat bemutatása.

16.00 óra: Ünnepi plenáris előadás. Erdei Anna (immunológus, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, Budapest): Járvány elleni védelem az egyén és a társadalom szintjén.

16.30 óra: a Gr. Mikó Imre-emlékplakettek átadása. 17.00 óra: kiskoncert – Dimitrij Sosztakovics: Prelúdium, Joseph Haydn: Trio all’ongarese. Közreműködnek a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar oktatói és diákjai: Berei Annabella (cselló), Boros Viktória és Sófalvi Emese (hegedű), Miklós Noémi és Vajas Gréta (zongora).

Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában előadássorozat: a plenáris előadók révén – különböző szakterületek és intézmények képviseletében – a fiatal generáció változatos kutatási témáiba és ezek eredményeibe láthatnak bele az érdeklődők, melyek tükrözik tudományos törekvéseik irányát és a jövőbeni lehetőségeket.

17.20 óra – Székely István Gergő (tudományos munkatárs, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Egyenlőtlen akkommodáció: az erdélyi magyar közösség helyzete a romániai kisebbségpolitikai rezsimben. 

17.40 óra – Molnár Katalin (egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék, Marosvásárhely): Termesztéstechnológiák intenzivizálása a növények védekezőmechanizmusát indukáló kezelőanyagok alkalmazásával.

18.00 óra – Kovács Zsolt (egyetemi adjunktus, George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, Biokémiai Tanszék, Marosvásárhely): A molekuláris biológia helye az onkológiai kutatásban.

18.20 óra – W. Kovács András (tudományos főkutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár): A nemesi megye működése a középkori Erdélyben (14. század eleje – 1540).

18.40 óra – Boér Máté (doktorandusz, BBTE BTK, Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár): Nyelvi dilemmák a 18. század végének oktatásmódszertani vitáiban.

19.00 óra – András Endre (egyetemi docens, Petrozsényi Egyetem, Petrozsény): A bányagépek szerkezeti elemeinek és azok működési folyamatainak modellezése és szimulációja.

19.20 óra: zárszó. 

A magyar tudomány napja Erdélyben idei rendezvénysorozata azonban nem ér véget a mai eseménysorozattal. Az EME szakosztályainak és fiókegyesületeinek november közepén elkezdődött tudományos ülésszaka a következőkben is folytatódik, az alábbi program szerint. 

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, Nyelvészeti, irodalom-, színház- és filmtudományi szekció. Videókonferencia: november 20., 9.00 óra. Történelem szekció, videókonferencia: november 27., 9.00 óra. Művészettörténet szekció, videókonferencia: november 20., 9.00 óra. II. Természettudományi Szakosztály – Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK-20). Videókonferencia: november 20., 9.00 óra. V. Műszaki Tudományok Szakosztálya, XXII. Műszaki Tudományok Ülésszaka. Videókonferencia: november 20., 10.00 óra. VII. Agrártudományi Szakosztály és Sepsiszentgyörgyi fiókegyesület, XVII. Agrártudományi Konferencia. Agrártudomány az élhető jövőhöz. Videókonferencia: december 10., 10.00 óra. Aranyos-vidéki Fiókegyesület, Mindennapi élet Aranyos-vidéken a kommunizmus korában. Helyszín: Torda, időpont: november 26., 17.00 óra. Marosvásárhelyi fiókegyesület, Maros megye és Marosvásárhely történetéből. Videókonferencia: november 27., 10.00 óra. Zilah és vidéke fiókegyesület és szilágysomlyói fiókegyesület, XVIII. Szilágyság-kutatás napja. Emlékezés Bajusz Istvánra. Helyszín: Vigadó, Zilah. Időpont: november 27., 10.00 óra. Az MTNE-programbizottság elnöke: Bitay Enikő, az EME főtitkára.

A mai, kolozsvári eseménysorozatról további részletek a https://www.eme.ro/web/mtne/emetudnap2021 oldalon találhatók.