2021. október 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Társadalomkutató versenyt hirdet a Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bolyai János egyik kézirattöredékének gondolatára hivatkozva. Bolyai János egyik kéziratában az okos közösségek fontosságáról, különféle szakértői csoportok együttműködéséről beszél, és feltételként a közüdv elsődlegességére fekteti a hangsúlyt a gondolkodásban. Ez jelenti a munka tiszteletét, a másik ember iránti felelősségvállalást és megbecsülést, a hagyományápolásban a hithez való viszonyulást. 

A pályázatban többek között arra keresnek választ a benevezőktől, hogy napjainkban hogyan valósítható meg a tudásalapú okos közösség fogalma, miként lehet erősíteni a munka tiszteletét, a másik ember iránti felelősségvállalást lakóhelyünkön, milyen a viszonyunk a vallással, mit jelent a 3T egysége, ami a társadalmi tudás technológiáját jelenti? 

A vetélkedőre négytagú csapatokban középiskolás diákok nevezhetnek be, szakértői stábként együttműködve. Feladatuk, az adott település adottságait figyelembe véve, kidolgozni a saját alkalmazott „üdvtanukat”, figyelembe véve a Bolyai János gondolatvilágából származó észrevételeket. A szakértők között legyen matematikus és/vagy informatikus, társadalomföldrajzzal foglalkozó, biológus, szociológus vagy pszichológus, keresztény hittanban, lelki dolgokban járatos diák. A diákokkal való foglalkozás pedagógiai feladat, amit irányító tanár végezhet kellő rendszerességgel, ő kell kiválassza saját négyfős csoportját, természetesen fordított helyzet is előállhat, amikor a diákok kérik fel tanárukat csoportjuk irányítására. 

A közös munka eredményét saját fejlesztésű honlapon kell bemutatni legtöbb 5 perces kisfilmben, és ki kell dolgozni egy olyan applikációt, ami valós lehetőség a segítségnyújtásban azok számára, akiknek szükségük van rá. A munkának tükröznie kell azt a sajátos tudást, ami az adott régióra, településre jellemző! A segédeszközök letölthetőek a www.sicordia.com honlapról. A legértékesebb munkákat egy fórumon mutathatják majd be a benevezők, a legjobbakat díjazzák. Jelentkezési határidő: 2021. október 15-e. A projekteket 2022 húsvétja után mutatják be. Jelentkezni a kezdeményező dr. Borsos Szabolcs PhD-nál lehet a borsos12@gmail.com e-mail-címen.

Bolyai János-kézirat