2023. február 4., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról

MAROS MEGYEI TANÁCS

ELNÖK


A Maros Megyei Tanács elnöke,

figyelembe véve, a Maros Megyei Tanács elnöke feladatkörének az átruházására vonatkozó, 2022. május 20-i 176. sz. Maros megyei tanácselnöki rendelet előírásait, az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja 2022. május 26-án 14 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.


Péter Ferenc                                                                                                                    

ELNÖK

Ellenjegyzi 

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ


A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. 05.20-i 177. sz. rendeletének melléklete


A Maros Megyei Tanács 2022. május 26-i soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2022. évi általános költségvetésének kiigazításáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. 2021.12. 31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Maros megyei Ipari Park Rt. 2021.12.31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Maros megyei, Marossárpatak, Fő utca 369. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a Maros megyei, Nagyernye 5. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Városháza utca 2. sz. alatti ingatlan egy helyiségének ingyenes használatba adásáról a Természetvédelmi Területek Országos Hatóságának.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2007. január 15-i 15. sz. határozatának módosításáról és kiegészítéséről, a Vidrátszeg – Marosvásárhely Ipari Parknak a felvételéről Maros megye köztulajdonába. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által a Forradalom utca 35. szám alatti ingatlan homlokzatára egy emléktáblának az elhelyezésére vonatkozó megállapodásról. 

Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke

9. Határozattervezet a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem által „Kutatólaboratórium létrehozása és molekuláris biológiai vizsgálatok tanulmányozása a fertőzésekben, az intenzív terápia osztályon – a marosvásárhelyi 1-es számú fertőzőklinikán belül” elnevezésű projekt kivitelezésére vonatkozó megállapodásról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a szükséges keretek biztosítására a megyei gokartverseny lebonyolítása érdekében. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

11. Határozattervezet Déda, Görgényszentimre és Libánfalva községek Maros Aqua Invest Közösségi Fejlesztési Társulásból való kilépésének a jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Határozattervezet a volt Maros Megyei Tervezőintézet irattárának átvételéről és leltározó bizottsága név szerinti összetételének az aktualizálásáról.

Indítványozó: Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke

13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 7/2019-es számú határozatának módosításáról, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 167/2021. sz. határozatának módosításáról, a Maros Megyei Klinikai Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2014. október 30-i 164. sz. határozatának a módosításáról, a Maros Megyei Tanács alárendeltségében működő egyes kulturális közintézmények szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

16. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2021. június 24-i 106. sz. határozatának módosításáról a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

17. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2018. október 24-i 120. sz. utólag módosított határozatának a módosításáról, az Országos Gyermekjogvédelmi és Örökbefogadási Hatoság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti partnerségi egyezmény megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan, a TEAM-UP; Haladás az alternatív gyermekgondozás minőségében – 127169 jelzésű projekt kivitelezésének érdekében.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

18. Határozattervezet a Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra 2014–2020 közötti fejlesztésére irányuló, regionális projekthez kapcsolódó műszaki és gazdasági dokumentáció véglegesítési keretének létrehozásáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

19. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.


Az ELNÖK nevében

Kovács Mihály Levente

ALELNÖK


Kapcsolódó cikkek:

2022. december 9-én kelt 577. számú rendelet

2022-12-09 12:23:26 // -

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

2022. szeptember 23-án kelt 502. számú rendelet

2022-09-23 12:39:39 // -

A Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról

Életre kelt az épület

2021-12-13 14:55:05 // Bodolai Gyöngyi

Átadták a Studium-Prospero Alapítvány közösségi központjátEz a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató