2019. május 23., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról2018. december 7-én 13.00 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,

figyelembe véve a Maros Megyei Tanács elnöke feladatainak az átruházására vonatkozó 2018. december 6-i 544. sz. Maros megyei tanácselnöki rendelet előírásait,

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkelye (2), (3), (5), (6), (7), (8) bekezdései, a 106. cikkely (1) bekezdése és a 107. cikkely (2) bekezdése előírásainak alapján

                                                                           elrendeli:

Egyetlen szakasz: a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, rendkívüli ülésre hívja össze 2018. de-cember 7-én 13.00 órára a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő 

                                                                         napirenddel:

1. Határozattervezet a Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról;

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Az ELNÖK nevében          

Alexandru Cîmpeanu                   

alelnök

Törvényességét véleményezte

Paul Cosma

jegyző