2020. augusztus 8., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A vegyes kar a Szent György Napok zárórendezvényeként április 28-án, vasárnap 17 órai kezdettel tartja ünnepi kórushangversenyét.

A vegyes kar a Szent György Napok zárórendezvényeként április 28-án, vasárnap 17 órai kezdettel tartja ünnepi kórushangversenyét.

Adorjáni László református lelkipásztor és Bálint Jenő plébános szükségét érezte egy felekezeti különbség nélküli vegyes kórus létrehozásának. Felkérésükre kedves nejemmel, Hajdó Mária Magdolnával szívesen vállaltuk a vegyes kar létrehozását és irányítását, előre megfogalmazott elvek és célok alapján. Az együttes első külföldi szereplésére 1993-ban került sor a magyar reformátusok II. világtalálkozója alkalmával a gombai gyülekezet meghívására. Fokozatosan izmosodott szakmailag, szellemben és lélekben egyaránt. Ugyanezen évben, a reformáció napján felvette a Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a Dicsőség nevet.

Adorjáni László és Irén közreműködésével sikerült a wirdeni Hoop op Zegen kórussal máig tartó bensőséges kapcsolatot kialakítani. 1996-os hollandiai koncertünk új lendületet adott együttesünknek a művészi munkában is. A Soli Deo Gloria ökumenikus vegyes kar a ma már 102 éves hagyománnyal büszkélkedő marosszentgyörgyi kóruséneklés egyik fontos pillére és éltetője, a Kárpát-medencei Seprődi János Kórusszövetség alapítója, az EMKE Maros megyei szervezetének tagja. 1996-tól önfenntartó kulturális, művészi közösség. Munkáját a két karnagy, Hajdó Károly és Mária Magdolna, valamint a tagok által megválasztott vezetőség irányítja a mai napig.

Elnök dr. Bartha Jenő, tiszteletbeli elnök Kiss Józef, menedzser Bereczki Sándor, titkárok Varga Tibor és Sófalvi György Zsolt, pénztáros Máté Lujza, Simon Ferenc, ífjúsági felelős Sófalvi Szabolcs, szólamfelelősök: Gede Réka, Keresztes Gabi, Kovács Réka, Kulcsár Magda, ifj. Laczkó Imre, Fábián István, Nagy Ferenc, Nagy Krisztián, Pataki Ágnes, Nagy Mária. A külkapcsolatok felelőse Negrea Dávid Júlia. Szólisták: Szabó Szidónia, Kovács Katalin, Simon Kinga, Simon Csenge és Negrea D. Júlia.

A 60 tagot számláló kulturális, művészi közösséget főiskolások, egyetemisták, tanárok, tanítók, diákok, orvosok, lelkészek, óvónők, vállalkozók, köztisztviselők, egészségügyi alkalmazottak, munkások, fiatalok és nyugdíjasok alkotják, akik azonosulni tudnak ennek a művészi közösségnek a céljaival és törekvéseivel, valamint képesek anyagi álozatot is hozni e magasztos ügy érdekében. Célunk a kórusművészet sajátos eszközeivel ökumenikus keresztényi szellemiséget sugározni, közösséget formálni, anyanyelvet, zenei anyanyelvet, hagyományainkat ápolni, tiszta forrásból táplálkozni, hitünket erősíteni, derűs jövőképet sugározni, pozitív gondolkodásra serkenteni fiataljainkat, szép lelkeket formálni, amelyben otthonra talál a szeretet, a béke, az öröm, a türelem, a szívesség, a jóság, az alázat és a hűség. Tartós szakmai és baráti kapcsolatot építettünk ki számos hazai és határon túli együttessel Magyarországtól Hollandiáig. A magyarországi jászberényi Vasas, majd a Déryné nevet viselő vegyes karral a mai napig tartó bensőséges kapcsolatunk alapjait a Bárdos Zenei Hetek egyik rendezvénysorozatán raktuk le 1996. május 25-26-án, amelyet a két önkormányzat vezetője, Sófalvi Sándor Szabolcs és dr. Szabó Tamás, hivatalosan 2012-ben, ünnepélyes külsőségek mellett „települések közötti kapcsolattá parafál”. A két együttes közös tevékenységének emlékkönyvébe számos hazai és külföldi fellépést jegyeztünk be.

Megalakulása óta számos meghívásnak tett eleget az együttes: egyházi, világi ünnepeken szolgáltunk, kezdetben egyedül, majd később egyesülve a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplom Laudate Dominum ifjúsági kórusával. Főszervezője a marosszentgyörgyi tavaszi kórustalálkozóknak, a karácsonyi koncerteknek, a Jézus a szívünk békéje nemzetközi fesztiválnak (a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemp-lomban, a Szent Kozma és Damján-templomban), a Hűség és alázat a zene és a közösség szolgálatában c. jubileumi kórushangversenynek a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Két alkalommal díjazták az együttest a budapesti Páter Tamás Alajos zenei alapítvány pályázatán a ferences atya műveinek hiteles, szép tolmácsolásáért.

2010-től felkérésemre csatlakozott hozzánk a Simon Kinga kántornő által vezetett Szent Cecília együttes is, amely már Soli Deo Gloria, Szent Cecília, Laudate Dominum Egyesített Vegyeskar néven lép a nyilvánosság elé. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy „a tüzet nem hagytuk lankadni”, hogy az életünk általa értelmesebb, szebb és boldogabb legyen, mert „Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene” (Kodály Zoltán). Tudatában vagyok, hogy ezt a – Kodály, Bartók, Bárdos és a többi nagyok szellemiségétől áthatott – gigantikus munkát nem végezhettük volna el a tagság, a vezetők hozzáállása, áldozatos ügyszeretete és szakmai hozzáértése nélkül, valamint az Illyés Közművelődési Alapítvány, a Communitas Alapítvány, a Progress Alapítvány, a Maros Megyei Tanács, a helyi felekezetek és vállalkozók, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, a Keresztelő Szent János-plébánia hivatala, a jászberényi Déryné Közhasznú Egyesület, a hollandiai Hoop op Zegen vegyes kar, az Osteopharm – Székely László anyagi hozzájárulása nélkül, a marosvásárhelyi Népújság, Krónika, Vásárhelyi Hírlap, Rádió, RTV, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, a budapesti KÓTA LAPJA támogatása nélkül. Ez alkalommal szeretnék köszönetet mondani a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatalnak és Helyi Tanácsnak, Sóvalvi Sándor Szabolcs polgármesternek, amelyek/akik az utóbbi években közösségünk erkölcsi és fő anyagi támogatói lettek.

Ünnepi rendezvényünk műsora:

Április 22–30. Emléktárgyak, fotókiállítás a művelődési otthonban. Április 27., szombat 11 óra: egyházközségünk búcsúja, hálaadó szentmise a római katolikus plébániatemplomban, szentbeszédet tart Kovács Péter páter. Április 28. Vasárnap 17 óra: a Soli Deo Gloria Egyesített Vegyes kar ünnepi kórushangversenye, vezényel Hajdó Károly, Székely Szilárd, Szántó Árpád. Emléklapok, kitüntetések átadása.

Hajdó Károly karnagy