2021. május 13., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Megyeközpontunkban az idén is megszervezik a magyar keresztény egyházak ökumenikus imanyolcadát, amelyet január 18. és 25. között tartanak.

Megyeközpontunkban az idén is megszervezik a magyar keresztény egyházak ökumenikus imanyolcadát, amelyet január 18. és 25. között tartanak. Minden este 6 órától más-más templom lesz a közös imaalkalmak házigazdája, és más-más felekezet lelkipásztora hirdet igét. Városszintű lelkigyakorlat ez, ahol megtapasztalhatjuk az egyház sokszínűségét, a keresztények egységét, a közösségek egymásrautaltságát, a minket összetartó Lélek vibrálását, a közös ima erejét és felemelő élményét.

A 2015. esztendő imahetének anyagát a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette. A bibliai alapige János evangéliumából való: „Jézus megszólította: Adj innom!” (Jn. 4,7)

A hely Jákób kútja a Garizim és Ebal hegyek közötti völgyben (ma Aszkár), ahol Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal. A kút 32 m mély, két méter átmérőjű, fedett. Forrás táplálja. A fedélen két merítőnyílás van, innen vitték az ivóvizet a közeli városka lakói.

Az imahét alapgondolata Jézusra, az Élő Vízforrásra utal. Jó, ha mi is mások szomjúságát tápláljuk az Igével, hitünk erejével és többletével, ahogyan a szamáriai asszony is a Jézustól kapott vízzel ment a városba. Mi után szomjazunk? A tiszta víz földünk energiatartalékainak, a természet értékeinek megbecsülését, a lelki szomjúságot, a tiszta, hamisítatlan, igaz értékek utáni vágyakozásunkat is jelenti. Népünknek, világunknak nagy szüksége van az igazi, ’bio’, természetes, élő vízre, Jézusra… Ő több mint felcukrozott energiaital, alkohol vagy üdítő. Aki Jézusban hisz, benne is élő vízforrások buzognak fel, élet születik körülötte, mint oázis a sivatagban, és másokat is éltet vele.

A perselyes adományokat idén – a Papp László és a Mustármag közösség által kezdeményezett, egész Erdélyt megmozgató – Márton Áron-játékfilm elkészítésére fordítják.

Szintén az idei évhez kötődik egy szomorú ökumenikus évforduló: 10 éve, tragikus körülmények között hunyt el az ökumenikus taizéi szerzetesi közösség alapítója és lelki mestere, Roger Schütz. Az ökumenikus estéken ebből az alkalomból taizéi énekek is elhangzanak.

 

A marosvásárhelyi imahét beosztása:

1. Vasárnap, január 18., este 6-kor: Vártemplom. Igét hirdet Papp László római katolikus lelkész, Mustármag.

2. Hétfő, január 19., este 6-kor: Szabadi úti ref. templom. Igét hirdet Nagy László unitárius lelkész.

3. Kedd, január 20., este 6-kor: cserealji Szent Kozma és Damján-plébániatemplom. Igét hirdet Fekete Márton református lelkész.

4. Szerda, január 21., este 6-kor: Bolyai téri unitárius templom. Igét hirdet Papp Noémi evangélikus lelkész.

5. Csütörtök, január 22., este 6-kor: Vártemplom. Igét hirdet Bara László római katolikus plébános.

6. Péntek, január 23., este 6-kor: Gecse utcai református templom. Igét hirdet Sebestyén Péter plébános.

7. Szombat, január 24., este 6-kor: Ady negyedi Szent Imre-plébániatemplom. Igét hirdet Bukovinszky Csáki Tünde református lelkész.

8. Vasárnap, január 25., este 6-kor: belvárosi Keresztelő János-plébániatemplom. Igét hirdet Bárócz Huba református lelkész.