2020. május 26., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Huszonhárom éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy az erdélyi magyar közösség tiltakozó megmozdulásainak nem az adott helyzetben megfogalmazott követeléseit érzékeli a többségi román közvélemény és politikum.

Huszonhárom éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy az erdélyi magyar közösség tiltakozó megmozdulásainak nem az adott helyzetben megfogalmazott követeléseit érzékeli a többségi román közvélemény és politikum, hanem minden esetben erődemonstrációt látnak bennük, amelyre egyöntetű elzárkózással válaszol minden egyes politikai alakulat, hosszú időre lehetetlenné téve jogos követeléseink szövetségi rendszerek általi teljesítését. Az Ungureanu-kormány bukása óta felerősödött a magyarságnak a politikai döntésekből való kizárására irányuló tendencia, és a közeljövő várhatóan vitás, ugyanakkor létfontosságú kérdései (alkotmány-módosítás, fejlesztési régiók) kapcsán már jó előre kialakult szembenállás nehezen feladható álláspontok kialakítására kényszeríti a másik felet.

Marosvásárhely 23 éve frontváros: legnagyobb arányú és legbékésebb tömegmegmozdulásunk, a könyves-gyertyás tüntetés színhelye, majd az önérzetes, bátor helytállásé, hetek múlva pedig egy megfélemlített, felerősödött kisebbségi komplexusokkal küzdő, tömeges elvándorlást választó magyar közösség városa.

A Székelyföld léte evidencia, nem szorul bizonyításra. Ezen evidencia elismertetésére csak a nyugvópontra jutott érzelmeknek, a remélhetőleg visszatérő józanság mellett működő honi és európai diplomáciának van esélye.

Tudatában vagyunk annak, hogy a politikai racionalitás mellett az érzelmi indíttatás is igen nagy jelentőséggel bír, a nemzeti hovatartozás kinyilvánításának igénye. Ezért tagságunk részvételét vagy távolmaradását minden egyes tagunk egyéni megfontolására bízzuk.

A marosvásárhelyiek 1875 óta minden évben a Postaréten kegyelettel emlékeznek az 1848-as szabadságharc nemes eszméire és az itt kivégzett hősökre. E hagyomány kényszerűségből szünetelt négy évtizeden át, de az első szabad március újraélesztette, és ennek az újjászületett megemlékezésnek is van immár hagyománya: évente gyűlünk össze március 15-én a Székely Vértanúk emlékművénél tisztelegni, egyszerre a múltba és a jövőbe tekinteni. Ezzel a szándékkal intézzük tiszteletteljes felhívásunkat a marosvásárhelyiekhez idén is: álljuk megint körül a postaréti obeliszket, és március 15-én ünnepeljünk együtt a múlt iránti tisztelet és a jövő iránti felelősség józan méltóságával!

A marosvásárhelyi RMDSZ Ügyvezető Elnöksége