szerda, június 20, 2018

A Maros Megyei Tanács elnökének 2017. május 18-án kelt 151-es számú rendelete

Maros Megyei Tanács – elnök

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2017. május 25-én 13 órára

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének 1), 3), 5), 7) és 8) bekezdése, valamint 106. cikkelyének 1) bekezdése értelmében

elrendeli:

Egyetlen szakasz: a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2017. május 25-én 13 órára a közigazgatási palota nagytermébe, a következő

napirenddel:

1. Határozattervezet a Maros megyei köztulajdon leltárának átvételére vonatkozó, 2001. évi 42-es számú, utólag módosított és kiegészített megyei tanácsi határozat csatolmányának kiegészítéséről;

2. Határozattervezet a megye általános költségvetésének elfogadására vonatkozó 2017. évi 31-es számú megyei tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről;

3. Határozattervezet a megye 2016. évi bevételeire és kiadásaira és az éves pénzügyi helyzetre vonatkozó, csatolmányokkal ellátott végrehajtási számla elfogadásáról;

4. Határozattervezet a Maros Ipari Park Rt. 2016-os mérlegének elfogadásáról;

5. Határozattervezet a 2017-ben az ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységek meghatározásáról;

6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács megyei érdekeltségű kulturális és szociális jellegű tevékenységek szervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában való részvételére vonatkozó, 2017. évi 34-es számú megyei tanácsi határozat 1-es és 2-es számú mellékletének kiegészítéséről;

7. Határozattervezet A polgári védelem intervenciós struktúráinak hatékonysága elnevezésű megyei érdekeltségű program, és a Maros Megyei Tanács, illetve a Horea katasztrófa-elhárító felügyelőség közötti, a program gyakorlatba ültetését célzó együttműködési egyezmény jóváhagyásáról;  

8. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó Hivatal működési és szervezési szabályzatának jóváhagyásáról;

9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács hatáskörében működő egyes közintézmények szervezésére vonatkozó intézkedések jóváhagyásáról;

10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér menedzsmentjét biztosító intézkedések elfogadásáról;

11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2017. április 27-ei, 62-es számú, a megye költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásra benyújtott projekteket és dokumentációkat elbíráló bizottságok jóváhagyására vonatkozó határozat módosításáról;

12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács beleegyezéséről a Funkcionális területátalakítás UTR-L1-ből UTR-CM3-ba elnevezésű övezeti városrendezési dokumentációra vonatkozóan;

13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2015. május 28-i, egy megyei útszakasz megyei érdekeltségű útból helyi érdekeltségű úttá való átminősítésére vonatkozó határozata mellékletének módosításáról;

14. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc elnök                              

Ellenjegyzi: Paul Cosma titkár