2022. október 4., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Környezeti projekt indul az iskolában   

Csíkfalván is bemutatta projektjét a civil szervezet (Fotó: Gligor Róbert László)


Milyen jövőt szeretnénk? címmel indít környezetvédelmi nevelési projektet Csíkfalva községben is a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ az Európai Klímaszövetség támogatásával.
A 2015-ben indított európai projektben tíz ország vesz részt, országunkat a vásárhelyi szervezet képviseli, amely kezdeményezését Csíkfalván is bemutatta. Hajdu Zoltán elnök szerint egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fenntarthatóságra, és ezek között egyre fontosabb kérdés a víz. Projektjében a szervezet öt iskolai versenyt támogat, egyike lenne Csíkfalva község. Az idei verseny témája a víz, és három témakör köré építhető: a víz mint természeti elem, a víz mint emberi szükséglet, és az ember és a természet kölcsönhatása, emberi beavatkozások a természetes és vizes élőhelyek terén.
A versenybe több csoport kapcsolódhat be, a lényege pedig az, hogy a diákokat jövőkép megfogalmazására késztesse: milyen jövőt szeretnének, mit lehet tenni a jelenlegi problémák megoldása érdekében. A csoportok vizes élőhelyek bemutatásával, kutak, források feltérképezésével, a víz körforgásával, minőségével foglalkozhatnak, vagy terepasztalt készíthetnek a természetes és a szabályozott folyó modellezésére. A verseny végén egy napot a projekt és az eredmények bemutatására fordítanak az iskolában, a legjobb munkákat díjazzák. A projektet egy kisebb pénzösszeggel is támogatja a vásárhelyi szervezet. A verseny másik célja, hogy ezek az információk a közösségbe, a felnőttekhez is eljussanak. Balogh Tünde igazgató azért látta fontosnak, hogy bevigyék a gyerekek körébe ezt a projektet, mert látványos, emellett csoportos tevékenységekre épül, így a gyerekek kapcsolatrendszere is épül, de a konkrét csoportmunka révén is nagyon jól nevelhetők a diákok. Végső céljuk környeztettudatos ifjak, felnőttek nevelése. A Fókusszal már voltak közös tevékenységeik, így elfogadták a felkérést, hogy bekapcsolódjanak ebbe a projektbe, hiszen tudják, hogy komoly kezdeményezés.
 
A gálfalviak már túl vannak rajta
A már támogatott iskolák között van a nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály Általános Iskola is. Mindig szívesen vesznek részt különböző tematikájú projektekben, mert így olyan ismeretekhez jutnak a tanulók, amelyek bővítik látókörüket. Az elmúlt évben a Fókusz kezdeményezésére több projektbe is bekapcsolódtak. A környezetvédelem nem ismeretlen a tanulók előtt, hiszen az elemi iskolás tantervben is benne van, több tantárgy keretén belül találkoznak vele. A vizes projektben kitűzött célok megvalósítása során azonban olyan gyakorlati tudásra tehettek szert, amelyre a tanóra nem ad lehetőséget és keretet – tudtuk meg Gáspár Ildikó igazgatótól. Így a tanulók a vízzel kapcsolatos kérdéseket járták körül, ellátogattak a Nyárád forrásához, megfigyelték a folyóparti élővilágot. Épp ebben az időben folyt a Nyárád medrének szélesítése, ami a part menti természetes élőhelyek elpusztításával járt, így fel tudták mérni, hogy milyen következményei vannak az emberi beavatkozásnak. A diákok elkészítették makettben a folyó medrét természetes formájában és lecsupaszítva is, így ki is próbálhatták, melyiken fut le hamarabb a víz és milyen következményekkel. Megbeszélést is kezdeményeztek a Natura 2000 gondnokság és a községi tanács között, amelyen részt vettek diákok is. „Általában a projekt feladatainak előkészítésekor, kivitelezéskor a tanulók keresnek, kutatnak, kísérleteznek, így jobban rögzülnek az új ismeretek” – mondta el az igazgató.
 
Átalakul a nevelési központ
Amint megtudtuk, projektjeibe más iskolákat is bevont már a civil szervezet, így a marosvásárhelyi tanítóképzőt és a nyárádszeredai középiskolát, továbbá az ákosfalvi általános iskolát is, amelynek diákjai például az élelmiszerek témakörében dolgoznak. A környezetvédelmi szervezet nagyon fontosnak tartja a nevelési programokat, ezért a közeljövőben átalakítaná kisadorjáni telepét is. Ebben a faluban 2000-ben indították be a környezetvédelmi tájékoztató és nevelőközpontjukat, amelynek kistérségi szinten katalizátor szerepe volt, itt indultak az első nyárádmenti térségi együttműködések, itt szereltek fel először napelemeket vízmelegítés céljából, vizes élőhelyet rehabilitáltak. A közeljövőben Természet Háza néven működtetnék az épületet, amelyet olyan szemléltető eszközökkel is felszerelnének, amelyeket a diákok többek között a vizes projekt keretében készítenek. A központ a szervezet környezeti programjait is bemutatja majd iskolák, de akár turisták számára is – mondta el Hajdu Zoltán.