2019. február 18., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Június 17-én, szombaton délután a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében a marosvásárhelyi sportélet két kimagasló egyéniségére, Horváth Andrásra és Fülöp Györgyre emlékeztek.


Június 17-én, szombaton délután a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében a Református Kollégium – Bolyai Farkas Elméleti Líceum Öregdiákok Baráti Köre a marosvásárhelyi sportélet két kimagasló egyéniségére, Horváth Andrásra és Fülöp Györgyre emlékezett. Mindkét személyiség életpályája összefonódott az ősi alma materrel, ezért a baráti kör érdemesnek tartotta, hogy a rendezvényt a két néhai sportolónak szánják.

Az emlékünnepségen Bálint István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kirsch Attila, a Baráti Kör elnöke elmondta, „az iskolánk nagyjainak múltját megismerni és megismertetni felelősségteljes kötelesség. Ezért minden évben nagy fontosságot tulajdonítunk a múltba visszatekintő emlékműsorainknak. Mert mindaz, amit iskolánk története, nagyjaink munkássága a múltból üzen, ha megismerjük, emberépítő energiává, jövőnk bátorításává válhat mindnyájunkban, ezáltal lehet egyszerre értékmegőrző és értékteremtő is”.

Az elnök felsorolta mindazokat, akik a Bolyaiban végezték tanulmányaikat és a sportban kiváló eredményeket értek el. Amint a sportcsarnok falára helyezett táblán szerepel: dr. Kelemen Atilla (1952), Nagy Gábor (1956), dr. Bordy János vízipóló (1968), Dósa Csaba (1976) és Nagy József (1980) atlétika, Gál István torna (1976), Hodos László 1992 bob. A sportcsarnok felvette a Horváth András (1911-1951), míg a sportpálya Fülöp György (1921– 2001) nevét. Majd ezt követően megköszönte mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez.

Klosz Bálint sporttanár és helyi sporttörténész méltatta Horváth Andrást és Fülöp Györgyöt, majd Kós Béla, az egykori csapattárs és barát emlékezett Fülöp Györgyre. Édesapjáról ifj. Fülöp György beszélt.

Mivel az emlékezés mellett az iskola két kiválóságának a portréját is átadták, – a munkákat felajánló szerzőt, Márkos Ferenc képzőművészt
– Balás Árpád, a Baráti Kör vezetőségi tagja méltatta. Amint megtudtuk, a festőművész igen jól ismerte Fülöp Györgyöt, ugyanis Márkos Ferenc 1935-ben született Marosvásárhelyen. Negyedik elemitől a Bolyaiba járt, ahol már első gimnazista korában Balaskó Nándor tanítványaként elkezdett vízfestékkel festeni. De nemcsak a képzőművészetben volt tehetséges, 1955-ben a galaci országos tornabajnokságon első díjat nyert. Ennek hatására végezte el a testnevelő főiskolát, ahol tanított is, majd visszatért a Bolyaiba, ahol Kozma Béla és Fülöp György igazgatók támogatásával tanított. 1979-ben kitelepedett Amerikába, ahol nagybátyja sikeres festőművész. Saját műterméből remek festmények kerültek és kerülnek ki, a nagybátyjával sok közös kiállítást tartottak. Egykori tanáráról készült portré a leghálásabb feladat volt számára.

A portrékat Kirsch Attila, a Baráti Kör elnöke, Mátyás Zoltán ügyvezető elnök, Magos György vezetőségi tanácstag, a rendezvény ötletgazdája vette át az alkotásokat a alkotótól, majd ezt át is adták megőrzésre Bálint István igazgató és Horváth Gabriella aligazgatónak.

A rendezvényt Ávéd Éva (zongora) és Kozma Péter (cselló) előadása tette ünnepélyesebbé.
Kapcsolódó cikkek: