2018. október 24., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Dr. Szilágyi Tibor, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem élettan-professzora vette át az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának (EME OGYSZ) a vezetését az elkövetkező négy évre. 


Dr. Szilágyi Tibor, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem élettan-professzora vette át az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának (EME OGYSZ) a vezetését az elkövetkező négy évre. A hagyományokat folytatva, a tudományos színvonalat emelve szeretné kiteljesíteni a romániai magyar orvosokat és gyógyszerészeket tömörítő egyesület tevékenységét – hangsúlyozta a február 3-án megtartott tisztújító közgyűlésen.
A Deus Providebit Ház nagytermében annyian voltak, hogy a tagok egy része állva követte végig az új vezetőség megválasztását. A rendezvényen, amelyet dr. Bitay Enikő akadémikus, az Erdélyi Múzeum-Egyesület főtitkára és Fábián Botond gazdasági igazgató vezetett, prof. dr. Szabó Béla leköszönő elnök számolt be a szakosztály elmúlt évi tevékenységéről, és ismertette a 2018-as munkatervet. 
Beszédében elhangzott, hogy a szakosztálynak 1034 aktív aktív tagja van, a múlt évben 279-en iratkoztak be. Fő célnak – az EME szellemiségének jegyében – a tudomány magyar nyelven való művelését, valamint az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerésztársadalom összefogását tekintették. Legfontosabb tevékenységük a tudományos összejövetelek megszervezése volt. 2017 áprilisában Kovásznán tartották a szakosztály 27. Tudományos Ülésszakát 596 résztvevővel. A továbbképző előadásokat és plenáris konferenciákat követően 15 szekcióban 131 előadás hangzott el, majd kiosztották a szakosztály díjait. A főszervező dr. Albert Zoltán választmányi tagnak köszönetet mondott a sikeres rendezvényért. 
Kül- és belföldi professzorok tartottak előadást a 24. Családorvosi Továbbképző Konferencián, a rendezvény dr. Balla Árpád székelyudvarhelyi főorvos szervezésében (a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány és a Hargita Megyei Orvosi Kamara támogatásával) 527 résztvevővel zajlott. 
Szeptemberben Egészséges életmód – Krónikus obstruktív tüdőbetegségek témával tartották meg a 25. Báthory Napok keretében a 24. Orvostovábbképzőt Szatmáron, az EME dr. Széman Péter vezette Szilágysomlyói Csoportjának szervezésében, a Román Orvosi Kamara által elismert rendezvényként. 
A magyar tudomány napja Erdélyben égisze alatt zajlott Csíkszeredában a szakosztály őszi konferenciája, a 21. Erdélyi Orvosnapok. Dr. Szabó Béla elnök elismeréssel szólt a főszervezőkről: dr. Biró László, dr. Pelok Benedek, dr. Szakács Oszkár-Balázs, dr. Lőkös Barna-Csaba. 
Az idén januárban dr. Purjesz Zsigmondra, az EME OGYSZ hajdani elnökére, a kiváló kolozsvári belgyógyász-professzorra emlékeztek halálának 100. évfordulóján. 
Szabó Béla professzor értékelte a szatmárnémeti csoport kiemelkedő tevékenységét is, amelyet Leiher Eleonóra vezet. 
Elhangzott, hogy a szakosztályt – orvostovábbképző egyesületként – 2017-ben is kreditpontadó szervezetként akkreditálták az Országos Orvosi és Fogorvosi Kamaránál. Így azok az orvosok és gyógyszerészek, akik részt vettek a szakosztály rendezvényein, összegyűjthették a mesterség gyakorlásához szükséges évi 40 kreditpontot. 
A kapcsolattartást, az élénkebb információáramlást segíti elő a szakosztály honlapja (www.emeogysz.ro), amelyet dr. Orbán-Kiss Károly választmányi tag tart karban. 
Dr. Mezei Tibor felelős szerkesztő vezetésével az Orvostudományi Értesítő 90. kötetének két rendes száma mellett különszámban közölték a 27. Tudományos Ülésszak és a 24. Tudományos Diákköri Konferencia összefoglalóit. A 90. szám köteteinek előállítási költségeit a Gedeon Richter Románia Rt. gyógyszercég fedezte. 
A múlt év végén az EME szerződést kötött a DeGruyter céggel, amely vállalja az Orvostudományi Értesítő nemzetközi adatbázisokban való jegyzését. A szerződéskötést hosszas vita előzte meg, végül Szabó Béla professzornak sikerült elfogadtatnia, hogy továbbra is magyar nyelven jelenjenek meg a szakmai publikációk, amelyeket a korábbi gyakorlatnak megfelelően angol nyelvű címmel és kivonattal egészítenek ki. 
Bár a szakosztály évről évre pályázatot ír ki orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek kutatói tevékenységének és szakmai érvényesülésének a támogatására, a 2017-es kutatói ösztöndíjat nem pályázta meg senki. Sikeres volt viszont a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karával közösen meghirdetett pályázat, amelyen öt kutató/kutatócsoport részesült anyagi támogatásban. 
Díjazták a legjobb eredményt elért végzős egyetemi hallgatókat (Benedek Ildikó Annabella, Kész Blanka, Toth Imola Ida, Sztojka Alexandra), a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány életműdíjával Szatmári Szabolcs egyetemi előadótanárt és Vajda Sándor nyugalmazott borosjenői főorvost tüntették ki. 
A leköszönő elnök beszámolt a különböző kül- és belföldi szervezetekkel kiépített kapcsolatokról, megköszönte Vitályos Zita titkárnő hatékony munkáját, majd ismertette a szakosztály idei munkatervét. 
Fő tudományos rendezvényüket, a 28. Tudományos Ülésszakot április 19–21. között Marosvásárhelyen tartják. A hagyományos tevékenységek mellett a szakosztály emlékülést szervez Semmelweis Ignác Fülöp, az anyák megmentője halálának 200. évfordulója tiszteletére.
Támogatják a különböző szakcsoportok tevékenységét, és a szakosztály 2018-ban is segítséget nyújt a szakmai továbbképzők akkreditáltatásában. 
A munkaterv bemutatása után dr. Szabó Béla professzor leköszönt a szakosztály éléről.
Az elnöki tisztségre dr. Szilágyi Tibor és dr. Benedek Imre egyetemi tanárokat javasolták. 
Dr. Benedek Imre professzor „a magyar narancshoz” hasonlította a szakosztály tevékenységét, és úgy értékelte, hogy a kapcsolatépítésben nem volt igazi fejlődés, majd hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a jövő felé kell tekinteni. Fontos feladat a szakmai csoportok létrehozása minden szakterületen, és a magyarországi, nyugati kollégákkal való kapcsolatfelvétel, együttműködés, hogy a legújabb módszerek, technológiák ismertté váljanak. Véleménye szerint a fiataloknak is többet kell nyújtani, hogy növekedjen a taglétszám és fiatalodjon meg a szervezet. Benedek professzor érdemeit munkatársa, dr. Kovács István adjunktus méltatta, kiemelve, hogy megválasztása esetén a kardiológiai klinikán elért európai színvonal biztosítását kínálja a szakosztálynak. 
Dr. Szilágyi Tibor professzor azt emelte ki, hogy  a hagyományt szeretné továbbvinni, a tudományos színvonalat emelni, és nem ért egyet azzal, hogy haldokolna az EME. Az új vezetőség feladata lesz a pozitív kezdeményezések kiteljesítése, befejezése. Több továbbképzőt kellene szervezni, és az utazási lehetőségeket biztosító pályázatok számát is bővíteni kell – hangsúlyozta. Kitart amellett, hogy magyar nyelvű legyen a szakosztály folyóirata, és megvan az elvi jóváhagyás, hogy a megjelenő szakmai publikációkat a nemzetközi adatbázisban is jegyezzék. A fiatalok támogatását illetően sikerült elérni, hogy a hallgatók Tudományos Diákköri Konferenciájának minden szekciójából egy dolgozat szerzője eljusson a magyarországi országos TDK-ra – érvelt a másik elnökjelölt. 
A szavazatok megszámlálása nyomán dr. Szilágyi Tibor professzor végzett az első helyen, így a továbbiakban ő vezeti a szakosztályt, a titkári tisztségbe dr. Sipos Emese egyetemi tanárt, alelnöknek dr. Szabó Béla professzort, dr. Szatmári Szabolcs előadótanárt, és dr. Bódizs György kolozsvári főorvost választották. A szakosztály jegyzője dr. Mezei Tibor egyetemi adjunktus lett. A láthatóan két táborra szakadt tagság közötti szakadék azzal, hogy az ellentábor egyetlen képviselője sem került be a vezetőségébe, a jelek szerint továbbra is megmarad.