2019. április 25., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A BBTE Magyar Történeti Intézete és a Búza László Egyesület harmadik alkalommal szervezte meg az Időutazók történelmi vetélkedőt, melynek témája az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve annak erdélyi-romániai visszhangja volt. 

A BBTE Magyar Történeti Intézete és a Búza László Egyesület harmadik alkalommal szervezte meg az Időutazók történelmi vetélkedőt, melynek témája az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve annak erdélyi-romániai visszhangja volt. 
A téma feldolgozásában három feladat közül választhattunk: interjúkészítés a forradalommal szimpatizáló helybéliekkel, illetve forrásfeltárás; az 1956-os forradalom képzőművészeti, köztéri emlékműveinek ismertetése, illetve az adott településen, közösségben 1989 – 2016 között megtartott megemlékezések sajtóban, kiadványokban való megjelenésének összegyűjtése; megemlékezés szervezése az iskolában 1956-ra vonatkozóan, animáció, kisfilm, interjú készítésével és bemutatásával.
A versenyfelhívást olvasva, amikor az interjúkészítési feladathoz értem, egy pillanatra megálltam. Elképzeltem, milyen is lenne olyan emberektől forrást meríteni, akik átélték azt az időszakot, és saját tapasztalataikat, élményeiket tudnák megosztani velem. Végül eldöntöttem, hogy ezt a feladatot választom, habár nem tűnt túl egyszerűnek. Az első és legnagyobb gondom az volt, hogy szükségem lesz jó pár interjúalanyra az anyag összegyűjtéséhez. Először a nagymamámtól kezdtem el kérdezősködni, majd az ő javaslatára felkerestünk pár öregebb nénit-bácsit a faluban, akikről úgy gondoltuk, hogy ki tudnak segíteni. Szerencsére nem is csalódtunk bennük, hisz nagyon sok jó és hiteles információra tettünk szert. Kilenc falubelivel készítettem interjút: Hidi Ferenc, Keszeg József, Keszeg Juliánna, Kiss Ilona, Pataki Rozália, Réti Irénke, Szabó Irma, Szász Anna és Vásárhelyi János, akiknek köszönettel tartozom odaadásukért. Ezen interjúk alkották dolgozatom egyik részét. A falu lelkipásztorának, Szabó István-Jánosnak köszönhetően felvettem a kapcsolatot Varga László nyugalmazott lelkipásztor úrral is, aki jelen volt a budapesti eseményeken. Az ő beszámolója alapján készítettem el a dolgozatom második részét, majd hangfájlokat is csatoltam az interjúkból.
Nagy szerencsém volt azonban tanáraimmal is, akik mindvégig támogattak a dolgozat írása alatt: Béres Ilona történelem szakos tanárnő (eseményvezetés), Szilágyi Anna-Rózsika magyar nyelv és irodalom tanárnő (szerkesztés) és Halmágyi János informatika szakos tanár (technikai rész). Hálás köszönet nekik!
A dolgozatot december 10-ig kellett beküldenem. Nagy és izgalmas várakozás után az eredményhirdetésre is sor került. A zsűri pozitívan bírálta el a munkámat: I. díjban és ezennel 400 lej pénzjutalomban is részesültem, amit tudásom továbbfejlesztésére fogok felhasználni. Egy másik iskolatársam, Cheţan Andreea-Sorina szintén részt vett, és II. díjban, valamint 200 lej pénzjutalomban részesült. Meg szeretném jegyezni, hogy ezen vetélkedőn már tavaly is részt vettünk, és ugyancsak szép eredményeket értünk el. 
Köszönet a szervezőknek a lehetőségért!
Idén a reformáció és a Balázs Ferenc-emlékév alkalmából Erdélyi világjárók, erdélyi nagy utazók címmel fogják megszervezni a vetélkedőt, melyen szintén részt szeretnék venni, hisz jó érzéssel tölt el, ha tudom, hogy nemzetem fennmaradása érdekében így, szórványban is, tehetek és teszek valamit.
Pataki Tímea, XI. o. tanuló, 
Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton