2019. február 18., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

(Folytatás  január 19-i lapszámunkból)
Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és tudomány gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)
SZÁSZ KÁROLY (Vízakna, 1798. jan. 25. – Marosvásárhely, 1853. okt. 25.): jogász, természettudós, politikus, az MTA tagja (l. 1833, r. 1834). ~ Károly (1829 – 1905), Domokos, ~ Béla (1840 – 98) apja. 1805–13 között a nagyenyedi ref. főiskolán tanult, 1814-ben Kolozsvárott jogot hallgatott. 1815-től Marosvásárhelyen jurátus. 1817-ben ügyvédi oklevelet szerzett. 1817-20-ban fiatal arisztokraták nevelőjeként Bécsben élt. Ekkor került kapcsolatba a Bécsben tanuló Bolyai Jánossal. 1821-től a nagyenyedi főiskola jogtanára. Nagy szerepet játszott az erdélyi reformmozgalmakban. Az 1834-i erdélyi országgyűlésen mint Vízakna követe az ellenzék egyik vezére. Ottani szereplése miatt az ogy. feloszlása után a kormány perbe fogta. 1839-ben a nagyenyedi kollégium természettudományi tanszékére helyezték át. 1848-ban mint erdélyi országgyűlési képviselőnek szerepe volt Erdély uniójának kimondásában, utóbb a pesti első ngy. tagja. Az első felelős minisztériumban közoktatásügyi államtitkár, majd Eötvös József lemondása után a minisztérium vezetője Debrecenben is. Világos után ezért üldözték, később azonban kegyelmet kapott. 1851-től haláláig a marosvásárhelyi ref. kollégium tanára. Egy kortörténeti munkája (1831 esztendő történetei, Kolozsvár, 1832), valamint több jogi és nyelvtudományi tankönyve jelent meg. 
KEMÉNY JÁNOS (1778 – Nagybánya, 1850. jan. 27.): színész, a magyar nyelvű színjátszás egyik úttörője. 1800-ban lépett a kolozsvári társulat tagjai közé. 1806-09 között Mo.-on vándortársulatoknál működött, Pesten is jelentős sikert aratva. 1809-11 között ismét Kolozsvárott játszott, 1811-1816 között a győri társulat színésze, 1812-től Balog Istvánnal társigazgatója. 1817-től kisebb megszakításokkal 1830-ig a kolozsvári társulat színészeként több ausztriai körúton is részt vett. Jellemszerepekben kiváló alakításokat nyújtott.
(Folytatjuk)
Összeállította: Kuti Márta
Kapcsolódó cikkek: