2018. október 24., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szovátai Teleki Oktatási Központjában február 15-én 17 órakor nyílik meg a Gub Jenő Természetismereti Tudástár az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárának és a szegedi székhelyű CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület kiállítási anyagainak felhasználásával és rendezésében.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szovátai Teleki Oktatási Központjában február 15-én 17 órakor nyílik meg a Gub Jenő Természetismereti Tudástár az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárának és a szegedi székhelyű CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület kiállítási anyagainak felhasználásával és rendezésében.

Ez újabb mérföldkövet jelent a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar és a Teleki Oktatási Központ már több mint egy évtizedes hatékony együttműködésében (Teleki-virág vetélkedősorozat, Bolyai Nyári Akadémia stb.).

A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon 2011 januárjában nyílt meg az Interaktív Természetismereti Tudástár (ITT), miután az intézmény egy európai uniós pályázat (DAOP-2008-2.1.1/B-0004) keretében a Boldogasszony sugárúti főépüle-tének második emeletét teljesen átalakította. Az egykori Biológia és Kémia Tanszékek területén létrehozott természettudományi múzeum és foglalkoztató termek alapját a 2000-ben, a magyar kulturális örökség részévé nyilvánított biológiai gyűjtemény és könyvtár képezte.

A Teleki Oktatási Központban megnyíló Gub Jenő Természetismereti Tudástár a hagyományok őrzésével és bemutatásával, de a modern technika alkalmazásával is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a látogatók könnyebben, szakszerűbben és élményszerűen tudjanak eligazodni a természettudományok érdekes és változó világában.

A Tudástárban megtartott foglalkozásokon és tárlatvezetéseken nagy hangsúlyt kap a környezeti nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása. A tárgyak segítségével történő tanítás sokkal eredményesebb és hatékonyabb, mint a frontális osztálymunka. Egyúttal eredményesen kiegészíti a számítógépes ismeretszerzést is. Tehát a tudásalapú társadalom megteremtése nem nélkülözheti az interaktív foglalkozások megtartását.

Az átadásra kerülő Természetismereti Tudástár létrehozásával nemcsak a nemrég elhunyt neves szovátai pedagógusnak, Gub Jenőnek (aki tudományos körökben is nagy elismerést vívott ki etnobotanikai, etnozoológiai és a Sóvidék egyéb néprajzi vonatkozású kutatásaival) kívánunk emléket állítani. Célunk az is, hogy az Európai Unió által kiemelten kezelt, a tudásalapú társadalmat megcélzó Lisszaboni Stratégia alapelveihez kapcsolódva a magunk szerény lehetőségeivel járuljunk hozzá ahhoz, hogy az erdélyi diákok és pedagógusok számára is egyre vonzóbbá tegyük a természettudományokat, hogy kompetenciáik ezen a területen is javuljanak.

Benkő Ferenc, a nagyenyedi református kollégium tudós tanára, az első magyar iskolai múzeum megteremtője a 18. század végén ezt írta a múzeumhoz készült katalógusában a gyűjteményről: „az ilyenek által serkentetik az ifjúság szép hasznos, gyönyörűséges és már módivá vált természethistóriának tanulására”. Tudástárunkkal ezt a több mint 200 éves hagyományt kívánjuk folytatni és szolgálni!

A Tudástár nemcsak őrzi, hanem szándékunk szerint aktívan át is adja a látogatóknak azt a tudást, amely az elmúlt évtizedek pedagógiai törekvései közül a legértékesebbnek bizonyult. Kiállításunkon a vitrinekbe zárt tárgyak, állatok megtekintése mellett valódi, érinthető, szagolható, tapintható tapasztalatokat is gyűjthetünk.

A Gub Jenő Természetismereti Tudástár létrehozása is azzal a felismeréssel áll összefüggésben, hogy ma már nyilvánvalóvá vált: a tudományok iránti érdeklődést a lehető legkorábban fel kell kelteni a fiatal korosztályokban, és ezt folyamatosan „gondozni” és fejleszteni szükséges.

Szolláth Hunor