2019. április 24., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A fellebbezési eljárás során elérte az ügy valós újratárgyalását, kihallgatták a vád valamennyi tanúját és a védelem tanúit is.

Kincses Előd ügyvéd kedden sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az 1989 decemberében Kézdivásárhelyen meglincselt milicista őrnagy ügyében az egyik elítélt, az időközben elhalálozott Paizs Octavian fia, Paizs Ferenc, illetve a Magyarországon tartózkodó két másik örökös a fellebbezési eljárásra fogadta fel. A fellebbezési eljárás során elérte az ügy valós újratárgyalását, kihallgatták a vád valamennyi tanúját és a védelem tanúit is.

Elmondta, hogy az Agache-per egyik vádlottja Paizs Octavian, néhai kézdivásárhelyi férfifodrász volt, aki fehér köpenyben ácsorgott a fodrászüzlet előtt, amikor a mentőből kirángatták Agachét. Őt is vád alá helyezték és négy évre elítélték. Nem kellett letöltenie a büntetést, mert Magyarországra távozott. „Az Európai Emberjogi Bírósághoz 2007-ben benyújtott panasz alapján néhány vádlottal kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy a fair eljárás elve, azaz az Európai Emberjogi Egyezmény 6. szakasza sérült, és elrendelte a perújítást. De ezt a bukaresti Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőtábla csak Paizs Octavian esetében hagyta jóvá. A Bukaresti Törvényszék újratárgyalta az ügyet, első fokon fenntartotta Paizs Octavian bűnösségének a megállapítását, és ráadásul a három örökösét, a túlélő házastársat, a lányát és a fiát kötelezte, hogy az apjuk helyett fizessék meg a kártérítést.”

Kincses szerint ez az ítélet két szempontból is törvénysértő volt: elsősorban sértette azt az alapelvet, hogy senki sem ronthatja a helyzetét a saját fellebbezésével, azonkívül pedig az örökösök nem fogadták el a hagyatékot, tehát nem voltak kötelezhetők arra, hogy a hagyaték adósságát megfizessék. A fellebbezési eljárás során Kincses Előd elérte, hogy újratárgyalják az ügyet, és kihallgassák a vád és a védelem tanúit. „A fő indoka az Európai Emberjogi Bíróságnak az volt, hogy azért sérült Paizs Octavian védelemhez való joga és a korrekt pereljárás elve, mert kizárólag a nyomozati szakaszban tett tanúvallomások alapján állapították meg a bűnösségét és ítélték el négy évre, holott a védelemhez való jog azt jelenti: lehetővé kell tenni, hogy személyesen tudd kikérdezni a tanúkat, mert csak így derülhet ki az igazság. Ezt az elvet tiszteletben tartva, kihallgattak kilenc tanút, mind a kilenc azt igazolta, hogy Paizs Octavian ártatlan. A legfontosabb tanú, amelyet külön kiemelt a felmentő ítéleti indoklásában a bukaresti táblabíróság, a máramarosi Hosu Petru volt, akit csak a nyomozati szakaszban hallgattak ki, a bűnösséget megállapító első tárgyalás sorozatban nem, mert időközben külföldre távozott. Hosu Petru akkor is azt mondta, hogy Paizs Octavian ártatlan, és ugyanezt megismételte a bírósági kihallgatáson Budapesten. Egyértelműen igazolta Paizs Octavian ártatlanságát. Azt is elmondta, hogy nem azért lincselték meg Agachét, mert román volt, vagy mert milicista volt, hanem azért, mert nagyon rossz ember volt és csúnyán viselkedett az emberekkel. Illetve, hogy megpróbálta megmenteni Agache őrnagy életét, sajnos sikertelenül, a feldühödött tömegre nem tudott hatni.

A felmentő ítélet ellen a Bukaresti Táblabíróság melletti ügyészség felülvizsgálati kérelmet jelentett be, ennek a kérelemnek helyt adott a legfelsőbb ítélőtábla olyan értelemben, hogy a felmentő ítéletet megváltoztatta: nem azért mentette fel, mert ártatlan, hanem megszüntette az eljárást, mert időközben a büntethetőség elévült.

A felmentő ítélet 2012. november 20-án született, az ügyészség felfolyamodványára tíz napon belül került sor, az érdemi tárgyalás 2013. szeptember 3-án volt, ítélet október 1-jén született. A legújabb perrendtartási módosítás szerint a halálos áldozatot követelő bűncselekmény esetében nem áll fenn az elvülés. Paizs esetében megállapították az elévülést, hogy ne kelljen felmenteni – nyilatkozta Kincses Előd.

A memorandumot egy héttel ezelőtt tették le az Európai Emberjogi Bírósághoz.