szerda, április 25, 2018

450 éves a vallásszabadság

Esemény időpontja: január 14, 2018 - 11:00

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban január 14-én, vasárnap ünnepi istentiszteletre kerül sor, mely alkalommal a vallásszabadság törvényének 450 évvel ezelőtti tordai kihirdetésére és egyben az unitárius egyház megalakulására emlékeznek. A délelőtt 11 órakor kezdődő istentisztelet keretében a marosvásárhelyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tagjai ünnepi előadással szerepelnek. Istentisztelet után, déli 12 órakor a templom Bözödi György termében megnyílik Bálint Zsigmond fotóművész Templomaink című kiállítása, amely a marosi és küküllői unitárius egyházkörök templomait mutatja be. Megnyitóbeszédet mond Nagy Miklós Kund művészeti író, házigazda Kecskés Csaba lelkész-esperes.