csütörtök, június 21, 2018

Köszönetnyilvánítás

 • PAP IRÉN

  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánkat, PAP IRÉNT szerették és támogatták, fájdalmunkban osztoztak és sírjára virágot helyeztek. Köszönjük a szomszédok és gyülekezeti tagok, az Ügyes Kezek Alapítvány és a rokonok támogatását és a Vili cég segítségét. Józsika, Judit és Gyuszi. (9200-I)

  Érvényesség: június 27, 2018 - 15:49 (6 nap 14 óra)
 • Köszönetünket fejezzük ki

  mindazoknak, akik drága halottunk, id. PAPP MÁRTON temetésén június 14-én részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. (9190-I)

  Érvényesség: június 26, 2018 - 16:42 (5 nap 15 óra)
 • Köszönetet mondunk

  mindazoknak, akik drága halottunk, özv. TÓTH ELEMÉRNÉ szül. FAZAKAS GIZELLA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. (9122-I)

  Érvényesség: június 26, 2018 - 16:42 (5 nap 15 óra)
 • BAJKÓ JÓZSEF

  Köszönök minden együttérzést, bátorító szót, imát és szeretetet, amit kaptam édesapám, BAJKÓ JÓZSEF halála után és a temetésén. 

  A rokonok, ismerősök, barátok, szomszédok szeretetén kívül a Jóisten szeretete is jelen volt a szomorú perceimben, és üzent nekem az Ézsaiás 41:10. versein keresztül:

  „Ne félj, mert Én veled vagyok; ne csüggedj, mert Én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek és igazságom jobbjával támogatlak.”

  Drága édesapám, emléked a feltámadás örömteli pillanatáig a szívemben őrzöm.

  Lánya, Annamária.

  Elérhetőség a 0746-962-171-es telefonszámon. (9101)

  Érvényesség: június 22, 2018 - 10:35 (1 nap 8 óra)