szombat, február 24, 2018

Elhalálozás

 • NAGY KATALIN

  „Azt mondják, a halál nem létezik, az csak a túlparton megszülető hullócsillag árnya.”

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérünk, NAGY KATALIN életének 68. évében február 20-án eltávozott közülünk.Végső búcsút február 25-én, vasárnap 11 órától veszünk tőle a marosvásárhelyi zsidó temetőben.A gyászoló család. (7006-I)

   

  Kegyelettel és mélységes fájdalommal búcsúzunk drága barátunktól, NAGY KATALINTÓL, akinek műveltsége, humora, emberi nagysága és odafigyelő szeretete örökre itt marad emlékül. Édesanyja révén nagy elkötelezettje és örök tanúja volt a bábszínház „aranykorának” és lelkes szurkolója az  „új időknek”. Nagyon fogsz hiányozni nekünk, drága Kati! Nyugodj békében! Az Ariel Színház. (sz.-I)

   

   

  Szomorúan búcsúzunk szeretett KATIKÁNKTÓL. Húga, sógora, unokaöccse, nagynénje és a távolban élő unokatestvérei. (v.-I)

  Érvényesség: március 1, 2018 - 17:30 (5 nap 9 óra)
 • özv. TŐKÉS ANNA szül. Salamon

  „Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,

  de szívünkben él és örökké itt marad.” (Reményik Sándor)

  Fájó szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, nagymama, anyós, rokon és ismerős, özv. TŐKÉS ANNA szül. Salamon február 18-án, életének 82. évében, nehéz, de méltósággal viselt szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvasztása Kaposváron, temetése Marosvásárhelyen, a megyei kórház mögötti temetőben lesz február 28-án, szerdán 13 órakor. Szép emléke szívünkben örökké élni fog. A gyászoló család. (7029-I)

  Érvényesség: március 1, 2018 - 17:21 (5 nap 9 óra)
 • GÁLFALVI ERZSÉBET született VAJDA ERZSÉBET

  Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy GÁLFALVI ERZSÉBET született VAJDA ERZSÉBET türelemmel viselt, súlyos betegség után életének 79. évében 2018. február 21-én elhunyt. A marosvásárhelyi református sírkertben február 23-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra, református szertartás szerint. A gyászoló család. (7019-I)

  Érvényesség: február 28, 2018 - 17:41 (4 nap 9 óra)
 • FAZAKAS BÉLA

  Szemünkben könnyel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a disznajói születésű FAZAKAS BÉLA, volt marosvásárhelyi lakos, a Metalotehnica volt alkalmazottja, életének 63. évében csendesen megpihent. Drága halottunk temetésére február 22-én, csütörtökön 13 órakor kerül sor a magyarói temető cinterméből. Emléke szívünkben örökké élni fog. Búcsúzik tőle bánatos felesége, Irén, két lánya: Dalma és Imola családjukkal együtt. (7005-I)

   

  Egy váratlan perc alatt életed véget ért, búcsúzás nélkül, csendesen elmentél. Bánatos szívvel búcsúzom testvéremtől, FAZAKAS BÉLÁTÓL, aki életének 63. évében csendesen megpihent. Szép emlékét örökké szívemben őrzöm. Testvére, Irma és családja, keresztlánya, Emőke és családja. (7005-I)

  Érvényesség: február 28, 2018 - 17:41 (4 nap 9 óra)
 • NAGY KATALIN

  „Azt mondják, a halál nem létezik, az csak a túlparton megszülető hullócsillag árnya.”

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérünk, NAGY KATALIN életének 68. évében február 20-án eltávozott közülünk. Végső búcsút február 25-én, vasárnap 11 órától veszünk tőle a marosvásárhelyi zsidó temetőben. A gyászoló család. (7006-I)

  Érvényesség: február 28, 2018 - 17:41 (4 nap 9 óra)
 • MÁRTON ÁRON CSABA

  Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, amit reménykedve hordoztál magadban. Lehunytad szemed, csendesen elmentél, szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. Munka és küzdelem volt az életed, örökre megpihent dolgos két kezed. Maradt a bánat és egy csendes sírhalom, szívünkben gyász és örök fájdalom. Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, MÁRTON ÁRON CSABÁTÓL, aki életének 36. évében csendesen megpihent. Temetése 2018. február 22-én 13 órakor lesz a megyei kórház mögötti temetőben, református szertartás szerint. Bánatos felesége és két gyereke: Andrea és Norbert. (6982-I)

   

  Mély megrendüléssel búcsúzom drága vejünktől, MÁRTON ÁRON CSABÁTÓL, aki hirtelen, 36 évesen eltávozott szeretteitől. Emléke legyen áldott! Bánatos anyósa. (6982-I)

  Érvényesség: február 27, 2018 - 17:52 (3 nap 9 óra)
 • LÁSZLÓ JÁNOS

  Lehunytad szemedet, csendesen elmentél, szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. Maradt a bánat és egy csendes sírhalom, szívünkben gyász és örök fájdalom. Megrendült szívvel búcsúzunk a legdrágább férjtől, édesapától, apóstól, nagytatától, LÁSZLÓ JÁNOSTÓL, aki életének 69. évében csendesen megpihent. Szeretett halottunkat 2018. február 21-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a maroskeresztúri temetőbe, református szertartás szerint. Emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család. (6969-I)

  Érvényesség: február 27, 2018 - 17:52 (3 nap 9 óra)
 • özv. MOLDOVÁN IRMA szül. Czegő

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, testvér, rokon és szomszéd, a kebelei özv. MOLDOVÁN IRMA szül. Czegő életének 80. évében hosszú szenvedés után megpihent. Temetése február 22-én du. 2 órakor lesz a kebelei ravatalozóból, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (6990-I)

  Érvényesség: február 27, 2018 - 17:51 (3 nap 9 óra)
 • VITUS KATALIN született Nyíri

  Fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, testvér, VITUS KATALIN született Nyíri 2018. február 19-én, életének 80. esztendejében átadta lelkét Teremtőjének. 2018. február 21-én 13 órakor a marosvásárhelyi református temetőben kísérjük utolsó földi útjára. Emlékét szeretettel őrizzük: gyermekei és családjuk, unokái és dédunokája. (6931-I)

  Érvényesség: február 27, 2018 - 17:51 (3 nap 9 óra)
 • DĂNĂILĂ ERZSÉBET született Lakatos

  Áldott maradjon a hely, a perc, amelyet megosztottunk e rendíthetetlen, önzetlen szeretettel és segítőkészséggel felvértezett személyiséggel. 

  Megtört szívvel, bánatos lélekkel tudatjuk, hogy a szeretett és tisztelt DĂNĂILĂ ERZSÉBET született Lakatos (Bözsi) volt szovátai lakos, az IIB volt titkárnője, csendesen megpihent 2018. február 17-én, 89 éves korában. Drága halottunk földi maradványait 2018. február 21-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi katolikus temető alsó kápolnájából, református szertartás szerint. Reméljük, megtalálja kiérdemelt szerepét a fény útján, és őrködik fölöttünk. Gyászoló szerettei. (6965-I)

  Érvényesség: február 27, 2018 - 17:48 (3 nap 9 óra)