szombat, október 22, 2016

Elhalálozás

 • KIS ISTVÁN

  Szomorú nap számunkra október 20., hiszen négy évvel ezelőtt, súlyos betegség után távozott közülünk a szerető férj, édesapa, nagytata és testvér, KIS ISTVÁN. Emléke legyen áldott! Felesége, két fia, menye és két unokája. (-I)

  Érvényesség: október 26, 2016 - 19:07 (4 nap 10 óra)
 • NEMES AVRAM

  Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették a meggyesfalvi születésű NEMES AVRAMOT, a volt IRA dolgozóját, hogy életének 80. évében hazatért Megváltó Urához. Szerettünktől 2016. október 19-én, szerdán 13 órakor veszünk búcsút Meggyesfalván. Emlékét őrzik fiai, menyei és unokái. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (56929-I)

   

   

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, após, szomszéd, barát, NEMES AVRAM 80 éves korában elhunyt. Temetés október 19-én 13 órakor lesz a meggyesfalvi temetőben. Nyugodjon békében! A gyászoló család. (56955-I)

  Érvényesség: október 25, 2016 - 19:33 (3 nap 11 óra)
 • FEKETE ALBERT

  Búcsúzom drága öcsémtől, FEKETE ALBERTTŐL. Hirtelen halála nagyon megrendítette családomat. Isten veled, drága jó Albi! Pihenj békében! Özv. Nagy Zsigmondné és családja. (56928-I)

  Érvényesség: október 25, 2016 - 19:33 (3 nap 11 óra)
 • DOMAHIDI REBEKA

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették  az udvarfalvi DOMAHIDI REBEKÁT, hogy életének 86. évében Budapesten elhunyt. Emlékét őrzi leánya, veje, menye, unokái és dédunokái. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (56924-I)

  Érvényesség: október 25, 2016 - 19:32 (3 nap 11 óra)
 • id. FEKETE ALBERT

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó férj, édesapa, após, nagyapa, testvér, barát és szomszéd, id. FEKETE ALBERT (Tita) 2016. október 17-én 75 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2016. október 19-én 13 órakor lesz a nyárádgálfalvi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (-I)

  Érvényesség: október 24, 2016 - 19:08 (2 nap 10 óra)
 • id. DALI MIKLÓS

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, sógor, rokon, a magyarói születésű id. DALI MIKLÓS életének 75. évében hosszú szenvedés után megpihent. Temetése október 19-én 15 órakor lesz a Jeddi úti temetőben. Nyugodjon békében! A gyászoló család. (56920-I)

  Érvényesség: október 24, 2016 - 19:08 (2 nap 10 óra)
 • RADNÓTI SZÁNTHÓ ENDRE

  Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, nagyapa, rokon és jó barát, RADNÓTI SZÁNTHÓ ENDRE (Cigesz), főgyógyszerész, életének 89. évében 2016. október 16-án örök nyugalomra tért. Utolsó útjára a marosvásárhelyi református temető cinterméből kísérhetik el mindazok, akik szerették és tisztelték, az október 19-én 13 órakor kezdődő református szertartás szerinti temetésén. Drága emléke örökké a szívünkben él. A gyászoló család. (56912-I)

  Érvényesség: október 24, 2016 - 19:08 (2 nap 10 óra)
 • FOGARASI JÓZSEF és neje, FOGARASI JOLÁN

  Ezer fúvó szélben lakom

  Gyémánt vagyok fénylő havon,

  Érő kalász, nyári napfény,

  Szelíd eső őszi estén,

  Ott vagyok a reggeli csöndben,

  A könnyed napi sietségben,

  Fejed fölött körző madár,

  Csillagfény sötét éjszakán,

  Nyíló virág szirma vagyok,

  Néma csendben nálad lakok

  A daloló madár vagyok,

  S minden neked kedves dolog.

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy tragikus körülmények között visszaadták életüket Teremtőjüknek a székelycsókai születésű FOGARASI JÓZSEF és neje, FOGARASI JOLÁN.  Búcsúzik tőlük testvére, Feri és Rebi, valamint családjuk. Utolsó útjukra október 18-án 14 órakor kísérjük őket a sepsiszentgyörgyi temetőbe. Nyugodjanak békében! (56901-I)  

  Érvényesség: október 24, 2016 - 19:07 (2 nap 10 óra)
 • MIKLOSICZA ISTVÁN

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, nagyapa, rokon, barát, szomszéd és ismerős, MIKLOSICZA ISTVÁN hosszú szenvedés után 85 éves korában csendesen megpihent. Örök nyugalomra október 18-án 14 órakor helyezzük a katolikus temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (1147-I)

  Érvényesség: október 23, 2016 - 18:50 (1 nap 10 óra)
 • NAGY ATTILA

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető, jó férj, drága édesapa, nagyapa, após, jó barát, szomszéd, NAGY ATTILA életének 81. évében csendesen megpihent. Temetése október 17-én 14 órakor lesz a református temetőben. Búcsúzik tőle szerető felesége, lánya, unokája, veje és a rokonok. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (1148-I)

  Érvényesség: október 23, 2016 - 18:50 (1 nap 10 óra)