vasárnap, július 23, 2017

Elhalálozás

 • id. FERENCZI JÓZSEF

  Úgy a magunk, valamint az összes közeli és távoli rokon nevében szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, jó férj, apa, nagyapa, dédapa és testvér, a székelykáli születésű id. FERENCZI JÓZSEF folyó hó 19-én 9 órakor, életének 80. évében megszűnt élni. Drága halottunk temetése folyó hó 22-én du. 3 órakor lesz unitárius egyházi szertartás szerint a nagyernyei ravatalozóban, és a nagyernyei sírkertben helyezzük örök nyugalomra. Emléked szívünkben mindörökké élni fog. Búcsúzunk tőled: drága feleséged, Irénke (Irma), fiad, Jóska és családja, leányod, Irénke és családja. (2560-I)

   

   

  Vihar végezte be életed, a Jóisten fogadja be drága lelkedet. Fáradt tested ezután a sírhalom nyomja, elindult a lelked a Jóisten felé, távolra tőlünk, mely nagyon fáj, akartunk még megélni veled annyi jót és szépet, de a sors életünkben mindent összetépett. Nyugodj békében, drága nagytatám, FERENCZI JÓZSEF! Emléked örökké megőrzöm! Unokád, Annamária és családja. (2560-I)

  Érvényesség: július 27, 2017 - 17:58 (3 nap 18 óra)
 • IMREH JOLÁNTÓL szül. Bojtor

  Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal tele szívvel búcsúzunk IMREH JOLÁNTÓL szül. Bojtor. Temetése július 21-én 14 órakor lesz a katolikus temetőben. Nyugodj békében! A gyászoló család. (2550-I)

  Érvényesség: július 27, 2017 - 17:57 (3 nap 18 óra)
 • özv. KOVÁCS FERENCZNÉ szül. MARTON GIZELLA

  Vigasztalhatatlanul, de a majdani találkozás reményében búcsúzom  imádott édesanyámtól, a marosvásárhelyi születésű özvegy KOVÁCSNÉ MARTON  GIZELLÁTÓL és tudatom mindazokkal, akik ismerték, szerették napfényes, joviális, segítő, hálás lényét, hogy 76. életévében,  2017. július 15-én reggel 9 óra 10 perckor Budapesten, szerettei körében, méltósággal, ahogyan élt, visszaadta angyali lelkét a Teremtőnek. Jézus Krisztus kísérjen Téged az örök világosság Mennyei Birodalmába, ahol nincs távolság, nincsenek határok, nincs hezitálás az itthon és az otthon között, csak közelség, egység és örök szeretetközösség az egylényegűekkel! Drága Anya, köszönöm, hogy elszakadtságomban is mindig velem, velünk és mellettünk voltál, mert én soha nem tudtam betelni Veled. Isten áldja a lelkedet, fogadjon be Téged az Örök Fény! Édesanyám Örök nyugalomra helyezésére szombaton, július 22-én 13 órakor kerül sor a marosszentgyörgyi (új kórház mögötti) temetőben, református szertartás szerint. Nagyon szeretlek, szeretünk: Ildikó, Szilárd, budapesti és otthoni szeretteid.(2453-I)

   

   

   

  Szívünkben  mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, testvér, nagynéni, rokon, jó barát és szomszéd, özv. KOVÁCS FERENCZNÉ szül. MARTON GIZELLA 76 éves korában Budapesten örök nyugalomra tért. Utolsó földi útjára szombaton, július 22-én 13 órakor kísérjük a marosszentgyörgyi (új kórház mögötti) sírkertbe.

  „Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh, Isten, mindörökké! ” (Zsolt. 73:26)

  Gyászoló szerettei. (2495-I)

  Érvényesség: július 27, 2017 - 17:57 (3 nap 18 óra)
 • SEBESTYÉN ZSIGMOND

  Kimondhatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, drága jó édesapa és nagytata, a folyfalvi születésű SEBESTYÉN ZSIGMOND, a Metalotehnica volt dolgozója, életének 76. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után, szíve megszűnt dobogni. Temetése 2017. július 21-én, pénteken 14 órakor kezdődik Lőrincfalván a családi háznál. A hit és remény erősít gyászunkban, Isten akaratában megnyugodva, ami „Elvégeztetett”. A gyászoló család. (2563-I)

  Érvényesség: július 27, 2017 - 17:57 (3 nap 18 óra)
 • DICU ANNA

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama DICU ANNA hosszú, súlyos szenvedés után életének 80. évében elhunyt. Temetése július 21-én 13 órakor lesz a maroszentgyörgyi temetőben (a kórház mögött). Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család: Anna és id. István, unokák: Annamari és István, dédunokák: Ivor, Stefánia, Petra, Anna és Zsófi. (–I)

  Érvényesség: július 26, 2017 - 18:02 (2 nap 18 óra)
 • GYENGE JÁNOS

  Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, férj, testvér, nagyapa, rokon, szomszéd, GYENGE JÁNOS életének 59. évében türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése július 20-án du. 3 órakor lesz a marosszentgyörgyi új temetőben (a kórház mögött). Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (2458-I)

  Érvényesség: július 26, 2017 - 17:40 (2 nap 17 óra)
 • özv. KOVÁCS FERENCZNÉ szül. MARTON GIZELLA

  Vigasztalhatatlanul, de a majdani találkozás reményében búcsúzom  imádott édesanyámtól, a marosvásárhelyi születésű özvegy KOVÁCSNÉ MARTON GIZELLÁTÓL és tudatom mindazokkal, akik ismerték, szerették napfényes, joviális, segítő, hálás lényét, hogy 76. életévében,  2017. július 15-én reggel 9 óra 10 perckor Budapesten, szerettei körében, méltósággal, ahogyan élt, visszaadta angyali lelkét a Teremtőnek. Jézus Krisztus kísérjen Téged az örök világosság Mennyei Birodalmába, ahol nincs távolság, nincsenek határok, nincs hezitálás az itthon és az otthon között, csak közelség, egység és örök szeretetközösség az egylényegűekkel! Drága Anya, köszönöm, hogy elszakadtságomban is mindig velem, velünk és mellettünk voltál, mert én soha nem tudtam betelni Veled. Isten áldja a lelkedet, fogadjon be Téged az Örök Fény! 

  Édesanyám Örök nyugalomra helyezésére szombaton, július 22-én 13 órakor kerül sor a marosszentgyörgyi (új kórház mögötti) temetőben, református szertartás szerint. Nagyon szeretlek, szeretünk: Ildikó, Szilárd, budapesti és otthoni szeretteid.(2453-I)

   

   

  Szívünkben  mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, testvér, nagynéni, rokon, jó barát és szomszéd, özv. KOVÁCS FERENCZNÉ szül. MARTON GIZELLA 76 éves korában Budapesten örök nyugalomra tért. Utolsó földi útjára szombaton, július 22-én 13 órakor kísérjük a marosszentgyörgyi (új kórház mögötti) sírkertbe.

  „Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh, Isten, mindörökké!” (Zsolt. 73:26)

  Gyászoló szerettei. (23495-I)

  Érvényesség: július 26, 2017 - 17:40 (2 nap 17 óra)
 • KOVÁCS JÓZSEF

  Mély fájdalommal tudatom, hogy  drága jó, szeretett férjem, a nyomáti születésű KOVÁCS JÓZSEF marosvásárhelyi lakos 86. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk temetése július 21-én 13 órakor lesz unitárius szertartás szerint a Pax ravatalozójából (a katolikus temetővel szemben). Földi maradványait a nyomáti sírkertbe helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (2507-I)

  Érvényesség: július 26, 2017 - 17:22 (2 nap 17 óra)
 • id. KOVÁCS ERNŐ

  Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 

  De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

  Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, id. KOVÁCS ERNŐ nyomáti születésű, marosszentgyörgyi lakos július 18-án 9 órakor, életének 75. évében örökre megpihent. Drága halottunk temetése július 20-án 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi unitárius temetőben. Gyászoló családja. (2486-I)

  Érvényesség: július 25, 2017 - 17:58 (1 nap 18 óra)
 • MANDICS PIROSKA

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, rokon, ismerős és jó szomszéd, MANDICS PIROSKA rövid betegség után csendesen megpihent. Temetése július 21-én, pénteken 11 órától lesz a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (2490-I)

  Érvényesség: július 25, 2017 - 17:57 (1 nap 18 óra)