vasárnap, február 26, 2017

Elhalálozás

 • MAKFALVI SÁNDOR MÁTYÁS

  Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, a sokat szenvedett MAKFALVI SÁNDOR MÁTYÁS életének 45. évében 2017. február 21-én eltávozott az élők sorából. A marosvásárhelyi és a nagykőrösi főiskolán tanult és tanítói oklevelet szerzett. Példás viselkedése, becsületes emberszeretete, élni akarása sokak számára példaértékű. Utolsó útjára kísérjük csütörtökön, folyó hó 23-án délután 4 órakor a Bihar megyei Biharon. Gyászoló szülei. (59247-I)

  Érvényesség: március 1, 2017 - 16:47 (3 nap 4 óra)
 • JOÓ ÉVA szül. Molnár

  Az igazi szeretet megtanít szenvedni, megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni, csupán egy dolgot nem: felejteni. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon és szomszéd, JOÓ ÉVA szül. Molnár életének 69. évében 2017. február 21-én csendesen megpihent. Temetése 2017. február 23-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (59212-I)

  Érvényesség: március 1, 2017 - 16:47 (3 nap 4 óra)
 • MAKFALVI SÁNDOR MÁTYÁS

  Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, a sokat szenvedett MAKFALVI SÁNDOR MÁTYÁS életének 45. évében 2017. február 21-én eltávozott az élők sorából. A marosvásárhelyi és a nagykőrösi főiskolán tanult és tanítói oklevelet szerzett. Példás viselkedése, becsületes emberszeretete, élni akarása sokak számára példaértékű. Utolsó útjára kísérjük csütörtökön, folyó hó 23-án délután 4 órakor a Bihar megyei Biharon. Gyászoló szülei. (-I)

  Érvényesség: február 28, 2017 - 17:59 (2 nap 5 óra)
 • PÉNTEK ROZI

  Fájó szívvel veszünk búcsút a szeretett testvértől, rokontól, a marosjárai születésű PÉNTEK ROZITÓL. 93 évet élt. Nyugodjék békében!  A testvérek és családjuk. (59240-I)

  Érvényesség: február 28, 2017 - 16:51 (2 nap 4 óra)
 • GIACOMUZZI JÁNOS

  Megrendülten búcsúzunk volt osztálytársunktól és barátunktól, GIACOMUZZI JÁNOSTÓL. Gyászoló szeretteinek vigasztalódást, Isten akaratában való megnyugvást, János barátunknak békés nyugodalmat kívánunk. A Római Katolikus Gimnázium és a Bolyai Farkas Líceum 1950-ben végzett egykori diákjai. (-I)

  Érvényesség: február 28, 2017 - 16:50 (2 nap 4 óra)
 • BARABÁSI CSABA

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, nagybáty, sógor, rokon és ismerős, BARABÁSI CSABA, az Electromureş volt dolgozója, életének 49. évében hosszú betegség után megtért Teremtőjéhez. Temetése február 22-én, szerdán 14 órakor lesz a mezőpaniti református temető cinterméből. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (59220-I)

  Érvényesség: február 28, 2017 - 16:50 (2 nap 4 óra)
 • JOÓ ÉVA szül. Molnár

  Az igazi szeretet megtanít szenvedni, megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni, csupán egy dolgot nem: felejteni. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon és szomszéd, JOÓ ÉVA szül. Molnár életének 69. évében 2017. február 21-én csendesen megpihent. Temetése 2017. február 23-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (59212-I)

  Érvényesség: február 28, 2017 - 16:50 (2 nap 4 óra)
 • SOMODI KATALIN született Csíki

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, SOMODI KATALIN született Csíki volt nagykirályfalvi lakos életének 77. évében csendesen megpihent. Temetése 2017. február 22-én 13 órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott és nyugalma csendes! Búcsúzik tőle férje, János, fia, János Ernő és családja, unokája, Krisztián. (59195-I)

  Érvényesség: február 27, 2017 - 17:32 (1 nap 5 óra)
 • DOCZI VIKTOR GYŐZŐ

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédtata, rokon, jó barát, DOCZI VIKTOR GYŐZŐ, a Metalul és Paneuro autószerviz volt munkatársa, életének 87. évében, házasságának 64. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése folyó hó 22-én 14 órakor lesz a református temetőben. A gyászoló család. (59178-I)

  Érvényesség: február 27, 2017 - 17:31 (1 nap 5 óra)
 • MINISKA ILDIKÓ

  A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége megrendüléssel búcsúzik MINISKA ILDIKÓ egykori munkatárstól, aki 1960–1982 között volt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház tisztviselője. Munkáját odaadással és ügyszeretettel végezte, kollegiális magatartásával pedig kiérdemelte a munkatársai szeretetét, megbecsülését. Gyászoló szeretteinek vigasztalódást kívánunk. Emlékét kegyelettel megőrizzük. (sz.-I)

   

   

  Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették drága édesanyánkat, nagymamánkat, nagynénénket, MINISKA ILDIKÓT, hogy 2017. február 16-án örök nyugovóra tért. Utolsó útjára 2017. február 21-én 15 órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőben. A ravatalozóban veszünk tőle végső búcsút. Lelkünkben mindig őrizni fogjuk jóságának és szeretetének emlékét. A gyászoló család. (1418-I)

  Érvényesség: február 27, 2017 - 17:31 (1 nap 5 óra)