hétfő, szeptember 26, 2016

Elhalálozás

 • dr. PAP ZOLTÁN

  Megrendült szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. PAP ZOLTÁN érdemes gyermekgyógyász-professzor munkás életének 88. évében, 2016. szeptember 20-án, türelemmel viselt szenvedés után hirtelen elhunyt. Búcsúztatjuk szeptember 26-án 10 órakor a Vili temetkezési vállalat ravatalozójában. Temetése ugyancsak hétfőn, szeptember 26-án 16 órakor lesz Gidófalván. A gyászoló család. (56332-I)

  Érvényesség: szeptember 29, 2016 - 17:59 (2 nap 23 óra)
 • HONESZ KLÁRA született Virágh

  Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték a drága édesanyát, nagymamát, dédmamát, mindenki Mamcsiját, hogy HONESZ KLÁRA született Virágh türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 84. évében hazatért Megváltó Urához. Szerettünktől 2016. szeptember 24-én, szombaton 14 órakor veszünk végső búcsút a református temető ravatalozójában. Emléke szívünkben él. (56383-I)

   

   

  Búcsúzunk szeretett, drága nagymamánktól, Mamcsitól, HONESZ KLÁRÁTÓL. Unokái: Iska és Adri családjukkal együtt. (56383-I)

  Érvényesség: szeptember 29, 2016 - 17:59 (2 nap 23 óra)
 • MÁTYÁS LAJOS

  Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy MÁTYÁS LAJOS életének 68. évében elhunyt. Temetése szeptember 24-én du. 2 órakor lesz a koronkai református egyházközség ravatalozójából. Búcsúzik gyászoló felesége, gyermekei és családjuk. (-I)

  Érvényesség: szeptember 29, 2016 - 17:54 (2 nap 23 óra)
 • dr. PAP ZOLTÁN

  Megrendült szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. PAP ZOLTÁN érdemes gyermekgyógyászprofesszor munkás életének 88. évében, 2016. szeptember 20-án türelemmel viselt szenvedés után hirtelen elhunyt. Búcsúztatjuk szeptember 26-án 10 órakor a Vili temetkezési vállalat ravatalozójában. Temetése ugyancsak hétfőn, szeptember 26-án 16 órakor lesz Gidófalván. A gyászoló család. (56332-I)

   

   

  Fájdalommal értesültünk, hogy dr. PAP ZOLTÁN professzor, a kiváló tanító és mentor nincs már az élők sorában. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében! Dr. Horváth Adrienne és dr. Popşor Sorin. (56345-I)

  Érvényesség: szeptember 28, 2016 - 17:32 (1 nap 23 óra)
 • dr. GAMPE GÉZA

  Ha élünk a hátrahagyottak szívében, nem halunk meg. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, nagybácsi, sógor, rokon, jó barát, dr. GAMPE GÉZA, a hodosi körzet egykori körorvosa, hosszú szenvedés után, életének 77. évében, 2016. szeptember 19- én Budapesten elhunyt. Búcsúznak tőle: felesége, testvérei és az egész rokonság. Utolsó útjáról a későbbiekben értesítünk. Nyugodjon békében! (sz.-I)

  Érvényesség: szeptember 28, 2016 - 17:32 (1 nap 23 óra)
 • MOLNÁR JÓZSEF

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, nagybácsi, sógor és rokon, MOLNÁR JÓZSEF életének 59. évében rövid szenvedés után csendesen megpihent. Temetése szeptember 22-én 14 órakor lesz a gernyeszegi református temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (16590-I)

   

   

  Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a dolgos kezű, fáradtságot nem ismerő, segítőkész kolléga, munkatárs, a gernyeszegi MOLNÁR JÓZSEF életének 59. évében, túl korán távozott el közülünk. Emlékét örökké őrizni fogja a Multi Prod Impex munkaközössége. Hiányozni fogsz, Józsi! (56330-I)

  Érvényesség: szeptember 28, 2016 - 17:32 (1 nap 22 óra)
 • KRISTÓF ILONA született Fülöp

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós és anyatárs, rokon, szomszéd, KRISTÓF ILONA született Fülöp, óvó néni, folyó hó 19-én rövid szenvedés után csendesen megpihent. Temetése folyó hó 21-én 14 órakor lesz a sáromberki sírkertben, református szertartás szerint. A gyászoló család. (58308-I) 

  Érvényesség: szeptember 27, 2016 - 17:58 (23 óra 26 perc)
 • BICSI GYÖRGY

  Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, BICSI GYÖRGY életének 59. évében szeptember 18-án türelemmel viselt szenvedés után csendesen megpihent. Utolsó útjára szerdán, szeptember 21-én 14 órakor kísérjük a vásárhelyi katolikus temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerető felesége, Gyöngyi. (56285-I)

   

   

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nevelőapa, férj, testvér, vő, rokon, sógor, barát és jó szomszéd, a vásárhelyi születésű BICSI GYÖRGY szeptember 18-án elhunyt. Drága halottunk temetése szeptember 21-én 14 órakor lesz a katolikus temető felső kápolnájából. Nyugodjon békében! A gyászoló család. (56285-I) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, BICSI GYÖRGY életének 59. évében csendesen megpihent. Drága halottunkat szeptember 21-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a katolikus temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nővérei: Ági és Marika. (56279-I)

  Érvényesség: szeptember 27, 2016 - 17:58 (23 óra 25 perc)
 • BERECZKY ATTILA

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, unokatestvér, jó szomszéd, BERECZKY ATTILA életének 44. évében szeptember 18-án hirtelen elhunyt. Temetése szeptember 21-én 14 órakor lesz a református sírkertből, református szertartás szerint. Emlékét őrzi szeretett édesanyja és édesapja, a rokonok, barátok, szomszédok. Nyugodjál békében, imádott gyermekünk! (56287-I)

  Érvényesség: szeptember 27, 2016 - 17:57 (23 óra 25 perc)