péntek, január 20, 2017

Elhalálozás

 • VARGA SÁNDORNÉ szül. Bárdos Ida

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, a székelykáli VARGA SÁNDORNÉ szül. Bárdos Ida szerető szíve életének 66. évében megszűnt dobogni. Temetése vasárnap du. 14 órakor lesz a székelykáli unitárius temetőben. Mély fájdalommal, szerető testvérei, Rozália, Vilma, Anna és családjuk. (sz-I)

  Érvényesség: január 27, 2017 - 16:12 (6 nap 18 óra)
 • SZENTANNAI MÁRTON

  Elhunyt SZENTANNAI MÁRTON (Lisztes Marci). Temetése január 21-én, szombaton 15 órakor lesz az új kórház mögötti temetőben. Fájó szívvel kell elfogadnunk, hogy ő többé már nincs közöttünk, egy testvérrel kevesebb. Aki ismerte és szerette, gondoljon rá kegyelettel. Lánytestvére, Ilka és családja. (sz-I)

  Érvényesség: január 27, 2017 - 16:11 (6 nap 18 óra)
 • LÁSZLÓ GIZELLA szül. Bakos

  Életünknek egén fénylő csillag voltál,

  Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál,

  Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,

  Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.

  Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, LÁSZLÓ GIZELLA szül. Bakos, az egykori Arta mozi volt dolgozója, január 19-én, életének 82. évében elhunyt. Temetése január 21-én, szombaton 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emlékét soha el nem múló szeretettel őrzi szerető férje, Béla, két lánya, Ildikó és Edit családjukkal. (-I)

  Érvényesség: január 26, 2017 - 17:39 (5 nap 19 óra)
 • MACAVEI MÁRIA

  Mély fájdalommal búcsúzunk MACAVEI MÁRIÁTÓL (Manci). Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Testvére, Anikó, sógora, Sándor, keresztfia, Sándor és családja. (58512-I)

  Érvényesség: január 26, 2017 - 17:39 (5 nap 19 óra)
 • özv. FÓRIKA MARGIT IZABELLA

  Szomorú szívvel tudatom, hogy a szeretett mamikám, rokon, ismerős, barát, szomszéd, a maroshévízi születésű özv. FÓRIKA MARGIT IZABELLA életének 93. évében január 17-én váratlanul megpihent. Drága halottunk temetése 2017. január 21-én, szombaton 11 órakor lesz a katolikus temető alsó kápolnájából. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Lánya, Rozika. (58541-I)

  Érvényesség: január 26, 2017 - 17:39 (5 nap 19 óra)
 • CSEH CSABA

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, sógor, CSEH CSABA életének 77. évében 2017. január 18-án elhunyt, szerető szíve megszűnt dobogni. Temetése 2017. január 20-án, pénteken 12 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. A feltámadás reményében búcsúzik fia, menye, unokája és a gyászoló család. (58532-I)

  Érvényesség: január 26, 2017 - 17:38 (5 nap 19 óra)
 • KRAUSS ESZTER szül. INCZE ESZTER

  Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett élettárs, gyermek, édesanya, nagymama, anyós, testvér, unokatestvér, szomszéd és ismerős, a marosszentgyörgyi születésű KRAUSS ESZTER szül. INCZE ESZTER marosvásárhelyi lakos életének 53. évében búcsú nélkül eltávozott. Temetése január 20-án 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi római katolikus temetőben. A gyászoló család. (58513-I)

  Érvényesség: január 26, 2017 - 17:38 (5 nap 19 óra)
 • LÁSZLÓ ATTILA

  LÁSZLÓ ATTILA

  1933–2017

  zenetanár, karnagy, zeneszerző

  Az erdélyi énekkarok dalosainak népes közössége fájó szívvel búcsúzik LÁSZLÓ ATTILÁTÓL. A Székelykeresztúron született zenetanár, aki hű maradt szülőföldjéhez, egész életét népe zenei nevelésének szentelte. Kitartó, rendszeres munkája eredményeként környezete egyik megbecsült zenei vezetőjévé vált. Tanári munkája mellett volt Székelyudvarhely közművelődési irányítója, Sepsiszentgyörgyön a Megyei Alkotások Házának igazgatója. Hivatalos munkája mellett vezette a Magyar Férfi Dalárdát és a Cantus Firmus vegyes kart. Együtteseinek daljátékot, népdalfeldolgozásokat, kórusműveket írt. A kis énekesekre is gondolt, egy sorozat énekfüzetet szerkesztett kisiskolások, fiatalok számára, ezek népdalokat, gyermekdalokat tartalmaznak, segítséget nyújtva óvónőknek, tanítóknak.

  Az újraalakuló Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) 1994-es első kolozsvári gyűlésén a jelen levő karnagyok a szövetség elnökévé választották Attilát. Ezt a megtisztelő, de munkaigényes feladatot is szívvel-lélekkel végezte. Magyar zenei kultúránk megőrzéséért és ápolásáért végzett eredményes munkáját az EMKE Nagy István-díjjal, az RMD Jagamas János-díjjal jutalmazta.

  Drága Attila, életed, munkásságod követendő példa lehet fiataljaink számára. Pihenj békében! Emléked élni fog dalosaid, barátaid szívében.

  Az RMD vezetősége nevében                                                                                               

  Kovács András. (sz.-I)

  Érvényesség: január 25, 2017 - 17:23 (4 nap 19 óra)
 • BORBÉLY GIZELLA

  Szomorú szívvel búcsúzunk BORBÉLY GIZELLÁTÓL, akinek földi útja Tordátfalván indult, majd Marosvásárhelyről Budapestre vezetett. 85 éves korában itt érte a halál. Temetése január 25-én déli negyed egy órakor lesz a Megyeri úti temetőben, unitárius szertartás szerint. Emlékét örökké megőrzi: fia, Borbély Csaba, szerettei, volt szomszédai, munkatársai és ismerősei. (-I)

  Érvényesség: január 25, 2017 - 17:21 (4 nap 19 óra)
 • MÁTHÉ LUJZA

  Szomorú szívvel búcsúzom drága, szerető édesanyámtól, MÁTHÉ LUJZÁTÓL. Nem feledem el mindazt, amit értem tettél. Köszönünk neked mindent. Szerető lányod, Enikő, vejed, Róbert, Vivien,  kedvenc unokád, Tamás és családja, valamint dédunokád, Eric Új-Zelandról. 

  Édesanyámnak:

  Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,

  nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

  De egy könnycsepp a  szemünkben Érted él,

  egy gyertya az asztalon Érted ég.

  S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

  amit tőlünk soha senki el nem vehet.

  Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

  szívből szeretünk, s nem feledünk Téged! (v.-I)

  Érvényesség: január 25, 2017 - 17:21 (4 nap 19 óra)