szerda, szeptember 20, 2017

Megemlékezés

 • SIMÓ ANIKÓ szül. Porcza

  Kegyelettel emlékezünk szeptember 21-én a drága testvérre, SIMÓ ANIKÓRA szül. Porcza, aki 19 éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, nyugalma fölött őrködjön szeretetünk! (3822-I)

  Érvényesség: szeptember 27, 2017 - 17:40 (6 nap 22 óra)
 • Ifj. DEMETER ISTVÁN

  Elhagyott minket mindörökre már, s helyette ránk csak egy sírhalom vár.

  Kőbe vésett név, mi utána maradt, s vele együtt szomorú, gyászos hangulat.

  Virágok szirma lebben a szélben,

  így emlékezünk rá fájón minden évben.

  Szeptember 19-én öt éve annak, hogy a halál elragadta tőlünk a drága jó férjet, gondoskodó édesapát, ifj. DEMETER 

  ISTVÁNT. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

  Felesége, Edit és lányai, Iringó és Jázmin. (3851-I)

  Érvényesség: szeptember 25, 2017 - 18:09 (4 nap 22 óra)
 • IKLANDI ALBERT (Berci)

  Fájdalommal emlékeztünk szeptember 18-án IKLANDI ALBERTRE (Berci) halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Mindig szeretettel gondolunk rá! Szerettei. (3827-I)

  Érvényesség: szeptember 25, 2017 - 18:07 (4 nap 22 óra)
 • LÁSZLÓ IDA-ÉVA

  Őszi falevelek bontják most színüket, sodródnak a légben sírhalmod felett. Mécses lángja felett imára kulcsoljuk kezünk, szemünkből kicsordul érted a könnyünk.

  Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk LÁSZLÓ IDA-ÉVA volt nyárádszentbenedeki lakosra halálának 11. évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejár. Szerettei. (mp.-I)

  Érvényesség: szeptember 25, 2017 - 18:07 (4 nap 22 óra)
 • BICSI GYÖRGYRE

  Az idő múlik, szállnak az évek, de a mi szívünkben megmarad az emléked. Szomorú és fájó szívvel emlékezünk szeptember 18-án BICSI GYÖRGYRE halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékét szívében őrzi élettársa, Gyöngyi, nevelt lányai: Erika családjával és Emese. (3802-I)

  Érvényesség: szeptember 24, 2017 - 19:38 (4 nap 18 perc)
 • NAGY S. IDÁRA

  Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. Neved a szél simítja egy táblán, az örök kék ég alatt az örök magány, de mégis bennünk élsz tovább, mert az emlék erősebb, mint a halál. Mély fájdalommal emlékezünk szeptember 18-án a nyomáti NAGY S. IDÁRA halálának 19. évfordulóján. Nyugodjál békében, drága mamánk! Emlékét őrzik szerettei. (sz-I)

  Érvényesség: szeptember 24, 2017 - 19:38 (4 nap 18 perc)
 • BICSI GYÖRGYRE

  „Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek.”

  Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szerető édesapára és jó testvérre, BICSI GYÖRGYRE szeptember 18-án, halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Fia, Norbert, nővérei: Ági és Marika. (3781-I)

  Érvényesség: szeptember 24, 2017 - 19:37 (4 nap 18 perc)
 • BERECZKY ATTILÁRA

  Már egy éve, hogy örökre elmentél, itt hagytál bennünket, és búcsút nem vettél. Itt hagytál minket és mindent, pedig te voltál nekünk szemünk ragyogása, szívünk dobbanása, lelkünk vigasztalója. Szívünkben leszel, míg élünk e világon, és kérjük a Jóistent, őrködjön pihenésed felett, és nyugtassa meg beteg szíved és lelked. 

  Megtört szívvel emlékezünk szeptember 18-án egyetlen, drága gyermekünkre, BERECZKY ATTILÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, és emlékezzenek rá kegyelettel, akik ismerték és szerették! Megtört szívű, bánatos édesanyja, édesapja és a rokonok. (3782-I)

  Érvényesség: szeptember 24, 2017 - 19:34 (4 nap 14 perc)
 • KÓSA BERTÁRA (szül. GYÖRGY)

  Szomorú szívvel és mély fájdalommal emlékezünk szeptember 17-én a székelyberei KÓSA BERTÁRA (szül. GYÖRGY) halálának tizedik évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzi menye, két unokája és dédunokái. (-I)

  Érvényesség: szeptember 21, 2017 - 17:09 (21 óra 49 perc)
 • RADVÁNYI JÓZSEFRE

  Fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, RADVÁNYI JÓZSEFRE halálának 20. évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak rá szeretettel. Nyugodjon békében! Felesége, Hajnal. (3752-I)

  Érvényesség: szeptember 21, 2017 - 17:09 (21 óra 49 perc)