kedd, május 30, 2017

Megemlékezés

 • ÚJFALVI BENJÁMINRA

  Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp,

  Telő hold fényénél üvöltő emlékek.

  Kérlek, Édesapám, nyújtsd felém a kezed,

  Csak még egyszer halljam dobogó szíved…

  …Csendes a temető, nem jön felelet,

  Arcomat mossák a keserű könnyek.

  Hideg sírköveden kezem pihentetem,

  Itt vagyok, Édesapám, Rád emlékezem!

  Megállunk a sírod mellett és könnyezünk, de jó lenne, ha itt lennél velünk. Egy éve már, 2016. május 30-án örök álom zárta le a szemedet. Azóta könnyek között emlegetjük a te drága neved. Nélküled szomorú, üres a lakásunk, most sem hisszük el, hogy hiába várunk. A bánat, a fájdalom örökké megmarad, nem feledünk, az idő bárhogy halad. Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az ákosfalvi ÚJFALVI BENJÁMINRA halálának első évfordulóján. Drága emlékét örökre őrzi bánatos felesége, két leánya, két veje és három unokája. Pihenésed legyen áldott, drága édesapánk! (mp.-I)

  Érvényesség: június 5, 2017 - 19:03 (6 nap 10 óra)
 • SZABÓ ANDRÁSRA

  „Ha emlegettek, köztetek leszek,

  ha imádkoztok, veletek vagyok,

  ha rám gondoltok, mosolyogjatok,

  emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor)

  Szomorú szívvel emlékezünk a marosugrai SZABÓ ANDRÁSRA halálának 50. évfordulóján. Jósága, humora, szeretete örökké szívünkben él. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Adj, Uram, örök nyugalmat és békességet szeretett édes-apámnak és tatánknak, aki 61 évesen eltavozott közülünk. Soha el nem múló szeretettel őrzi szép emlékét szerető lánya, Kónya Eliza, unokái, Rózsika, Manyi, Öcsi, Ibolya, Encike és családjuk Németországból. (v.-I)

  Érvényesség: június 5, 2017 - 19:02 (6 nap 10 óra)
 • id. MOLDOVÁN JÁNOS

  Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, de a mi szívünkben megmarad szerető emléked. Fájó szívvel emlékezünk május 30-án a hagymásbodoni születésű id. MOLDOVÁN JÁNOS volt kövesdombi lakosra halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzi felesége, leánya, Manyi és családja. (1453-I)

  Érvényesség: június 5, 2017 - 19:02 (6 nap 10 óra)
 • SÜTŐ LÁSZLÓRA

  Élete elszállt, mint a virágillat, jóságos szíve pihen a föld alatt, de emléke szívünkben örökké megmarad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk május 30-án a kibédi születésű SÜTŐ LÁSZLÓRA halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szeretett felesége, lánya, Anikó és veje, Levente. (1402-I)

  Érvényesség: június 5, 2017 - 19:01 (6 nap 10 óra)
 • CZEGŐ ILDIKÓ

  Szelíd hangod már csak emlék maradt, megtört tested pihen a föld alatt. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fénylő csillag. Itt hagytál bennünket, és búcsút sem vettél. Itt hagytad a házat, amit úgy szerettél. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Szerettünk nagyon, amíg éltél, legyen áldott a föld, ahova pihenni tértél. Egy reményünk van, mely éltet és vezet, hogy egykor majd találkozunk veled. A búcsú nélküli elválás fájó emlékével gondolunk életünk legszomorúbb napjára CZEGŐ ILDIKÓ halálának második évfordulóján. Örökké él, akit szerettek, sose szűnik meg lelkünk gyásza érted. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Szerettei. (1268-I)

  Érvényesség: június 4, 2017 - 19:39 (5 nap 11 óra)
 • PÁNTI LÁSZLÓRA

  Fájó szívvel emlékezünk május 29-én PÁNTI LÁSZLÓRA halálának ötödik évfordulóján. Szép emlékét szeretettel őrizzük. Szerettei. (1360-I)

  Érvényesség: június 4, 2017 - 19:38 (5 nap 11 óra)
 • Emlékedre: BÁLINTH ZOLTÁN TIBOR

  Egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte ÉLETED 2003. május 29-én, amikor halálos baleset áldozata lettél. A halál, a pótolhatatlan veszteség érzése mindig fájdalmas, de különösen az, ha a szeretett gyermeket, a jó testvért vesztetted el. Az angyalok a mennyben laknak, vigyázzák álmainkat, felügyelik napjainkat, ha bánat ér, megsimogatnak, letörlik könnyeinket.

  „Ha felszáll egy lélek az égre, odafent új csillag éled,

  Gyönyörű fénnyel szépen ragyog, jelzi, hogy többen lettek az Angyalok.”

  A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad. Nyugodj békében, áldott lélek! Szeretteid: édesanyád, Erzsike, öcséd, Csaba és kisfia, Erik, Ibi keresztmama. (1429-I) 

  Érvényesség: június 4, 2017 - 19:36 (5 nap 11 óra)
 • BERECZKY TIBORRA

  Bennünk él az arcod, meleg tekinteted,

  Angyali mosolyod, simogató kezed.

  Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet…

  Mély fájdalommal, összetört szívvel emlékezünk május 29-én a drága jó férjre, édesapára, kedves gyermekre, testvérre, rokonra és igaz jó barátra, az 59 éves korában elhunyt BERECZKY TIBORRA halálának első évfordulóján.

  Mint tiszta égből jövő villámcsapás, úgy sújtott le rá az egy évig tartó kegyetlen betegség.

  Teremtőjében és orvosaiban kitartóan bízva, a rá jellemző türelemmel és alázattal mindent elkövetett, elviselt és elszenvedett gyógyulása érdekében, reményében. Szeretteit féltve magába zárta fájdalmát, szenvedését. Utolsó percig emberfeletti akarattal küzdött életéért. Álmai, tervei voltak, hogy szeretett családja körében élete beteljesül egy békés, nyugodt öregkorban. A sors, a végzet nem kegyelmezett. Lelkét a Megváltó magához emelte. 

  Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Nyugodj békében, Te drága lélek! Sorsunk végeztével találkozunk veled. Gyászoló családod. (1404-I)

  Érvényesség: június 4, 2017 - 19:34 (5 nap 11 óra)
 • ISZLAI VIKTORNÉRA szül. GYŐRFI ILONA

  A búcsú nélküli elválás soha el nem múló fájdalmával emlékezünk május 29-én szeretett, drága Édesanyánkra (anyósra, nagymamára, anyatársra), a nyárádmagyarósi ISZLAI VIKTORNÉRA szül. GYŐRFI ILONA, akit a hirtelen halál életének 74. évében immár 5 éve ragadott el mitőlünk. Emlékét őrizzük szívünkben: bánatos fia és leánya, menye és három unokája, családjukkal együtt. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. (sz.-I)

   

  Érvényesség: június 4, 2017 - 19:34 (5 nap 11 óra)
 • TÓTH ANNA szül. Sófalvi

  Fájó szívvel emlékezünk május 28-án e szomorú napra. Már 20 éve, hogy örökre megpihent TÓTH ANNA szül. Sófalvi, a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, sógornő, de él minden szerettének szívében. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

  A Megváltó mondja: „Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (1357-I)

  Érvényesség: június 2, 2017 - 15:53 (3 nap 7 óra)