hétfő, március 27, 2017

Megemlékezés

 • ifj. TROZNAI LAJOSRA

  „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Ján. 11:25)

  A viszontlátás reményében kegye-lettel, szeretett emlékét áldva emlékezünk egyetlen gyermekünkre, ifj. TROZNAI LAJOSRA eltávozásának 19. évfordulóján. Szorgalma, alázatos szíve, szeretete szívünkben mindig él. (59783-I)

  Érvényesség: április 2, 2017 - 19:06 (6 nap 17 óra)
 • MOLDOVAN IRÉNKÉRE

  „Nem halnak meg, akik szívünkben élnek, hiába szállnak, repülnek az évek” Szomorúan emlékezünk március 25-én  MOLDOVAN IRÉNKÉRE,  aki két éve itt hagyott bennünket. Nyugodj békében, drága édesanya, mama, dédmama! Szerettei. (sz-I)

  Érvényesség: március 31, 2017 - 16:54 (4 nap 15 óra)
 • MÁJAI MIHÁLYRA

  Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. De az emlékeddel a szívünkben maradtál. Számunkra te soha meg nem haltál. Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a jobbágyfalvi MÁJAI MIHÁLYRA, aki egy éve távozott közülünk. Nyugodjál békében! Feleséged, két lányod és vejeid. (mp.-I)

   

   

  „Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét. Nem adta a sors nekem, elvámolta az életem. Búcsú nélkül kellett elmennem. Őrizzetek szívetekben.” Fájó szívvel emlékezünk nagytatánkra, a jobbágyfalvi MÁJAI MIHÁLYRA, aki egy éve távozott közülünk. Emléke élni fog, amíg szívünk dobog. Négy unokád, unokavejed és dédunokád. (mp.-I)

  Érvényesség: március 30, 2017 - 18:30 (3 nap 16 óra)
 • id. JÁNOSI SÁNDOR

  Március 26-án 17 éve távozott el az élők sorából a marosvásárhelyi id. JÁNOSI SÁNDOR. Drága emlékét kegyelettel őrzi szerető családja. (59944-I)

  Érvényesség: március 30, 2017 - 18:29 (3 nap 16 óra)
 • NAGY IRMÁRA szül. Bereczki

  Fájdalommal és kegyelettel emlékezünk március 25-én NAGY IRMÁRA szül. Bereczki halálának 4. évfordulóján. Bánatos férje, Zoli, lánya, Évkei, valamint testvérei: Évi, Béni családjukkal. (59922-I)

  Érvényesség: március 30, 2017 - 18:29 (3 nap 16 óra)
 • PORCZA JÓZSEFRE

  Kegyelettel emlékezünk március 25-én a legdrágább édesapára, PORCZA JÓZSEFRE, aki 11 éve távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, nyugalma fölött őrködjön szeretetünk. Szerettei. (59874-I)

  Érvényesség: március 30, 2017 - 18:29 (3 nap 16 óra)
 • KÓSA ANDRÁSRA

  Szomorú szívvel és mély fájdalommal emlékezünk március 25-én a székelyberei KÓSA ANDRÁSRA, aki már 7 éve nincs közöttünk. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét kegyelettel őrizzük. Szerettei. (sz.-I)

  Érvényesség: március 30, 2017 - 18:28 (3 nap 16 óra)
 • FOGARASI SÁNDOR

  Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk március 24-ére, amikor már 11 éve örökre eltávozott közülünk FOGARASI SÁNDOR marosvásárhelyi lakos. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Örökké bánatos leánya, Marika, unokája, Zsolt és ennek családja. (59869-I)

  Érvényesség: március 30, 2017 - 18:28 (3 nap 16 óra)
 • id. ÁDÁM ISTVÁNT

  Nem az a bánat, amitől könnyes lesz a szem, hanem amit hordozunk egy életen át némán, csendesen. Fájó szívvel emlékezünk március 25-én, amikor 16 éve a kegyetlen halál hirtelen elragadta szerettei közül a marosszentgyörgyi id. ÁDÁM ISTVÁNT. Emlékét őrzi felesége, fia, két lánya családjukkal együtt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (59313-I)

  Érvényesség: március 30, 2017 - 18:28 (3 nap 16 óra)
 • MÁRTON ZALÁNRA

  A búcsú nélküli elválás örök fájdalmával emlékezünk március 24-én a drága férjre, édesapára, nagytatára, apósra, apatársra, MÁRTON ZALÁNRA halálának évfordulóján. Áldott, szép emlékét őrizzük. Szerettei. (59867-I)

  Érvényesség: március 30, 2017 - 18:28 (3 nap 16 óra)