csütörtök, május 24, 2018

Megemlékezés

 • GEDŐ ISTVÁN

  In memoriam

  GEDŐ ISTVÁN

  mérnök-vezérigazgató 

  1930.12.06. – 2012.05.24.

  „Mindenki sírjon érted, mindenki legalább egy kicsit.

  Kiérdemelted könnyeinket és érdemesen adjuk most is

  milyen kedves és vidám voltál, mikor itt éltél köztünk

  s milyen csöndes és nyugodt vagy, hogy felöltötted a holtak arcát.

  Lehunytad a szemed, mint aki megunta e világot

  s elmentél hangtalanul, ahogyan a lepkék szállnak tova

  a virágzó rétek felett, a mélyülő alkonyatban

  csak a bús emlékezés fátylait lobogtatva magad mögött.

  .......

  Egyetlen voltál e világon s múlhatatlanul örök.

  Elmentél? Igen. Te messze jársz, s én itt ringatlak az ölemben

  s ha fáradt leszek, átadlak a fiamnak s ő így tovább

  itt voltál s nem tűnhetsz el többé a szívünkből és a szemünkből.” (Kassák Lajos)

  Fájdalommal emlékezünk rád: feleséged, Mária, lányod, Évike, fiad, István és családjuk. (-I)

  Érvényesség: május 30, 2018 - 17:14 (6 nap 11 óra)
 • VASS ISTVÁNNÉRA szül. BALLA TÜNDE

  „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok; az utat is tudjátok. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk, hová mégy; mi módon tudhatjuk azért az utat?

  Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam.” (János 14, 1-6.)

  Soha nem múló szeretettel és hiányérzettel a szívünkben emlékezünk
  VASS ISTVÁNNÉRA szül. BALLA TÜNDE

  (1953–2005).

  Férje, gyermekei és családjuk. (8708-I)

   

  Érvényesség: május 30, 2018 - 17:12 (6 nap 11 óra)
 • GURZA IDA

  Fájó szívvel emlékezünk május 24-én a sáromberki GURZA IDA tanítónőre halálának hatodik évfordulóján. Drága szép emléke örökké közöttünk él. Jóságát és szeretetét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Fia és családja. (8709-I)

  Érvényesség: május 30, 2018 - 17:10 (6 nap 11 óra)
 • FEKETE ENIKŐ szül. Nádori

  Voltak még terveid, nem készültél menni.

  Küzdöttél, de már nem lehetett, 

  csak a szíved súgta: isten veletek. 

  Úgy mentél el csendben és szerényen,

  légy boldog ott, ahova mentél.

  Két kezed munkáját mindenhol látjuk,

  szép emléked, amíg élünk, szívünkbe zárjuk.

  Már egy éve könnyezik szemünk, és összetört szívvel emlékezünk május 23-án a nyárádszentbenedeki születésű FEKETE (NÁDORI) ENIKŐRE. Emlékét őrzik bánatos szülei, testvérei és azok családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (mp.-I)

   

  Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,

  Megtölteni szépséggel a családod életét.

  Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,

  De lelkünk egy darabja utadon elkísér.

  Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,

  Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.

  Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, május 23-ára, amikor örökre itt hagyott bennünket drága szerettünk, FEKETE ENIKŐ szül. Nádori, halálának első évfordulóján. Emlékét örökre őrzi bánatos férje, két lánya és azok családja. (mp.-I)

  Érvényesség: május 29, 2018 - 17:51 (5 nap 12 óra)
 • LUKÁCS ANDRÁS (Bandi)

  Soha el nem múló fájdalommal és nagy szeretettel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, május 23-ára, amikor egy éve eltávozott a drága férj, szerető édesapa, nagytata, após, testvér, barát és szomszéd, LUKÁCS ANDRÁS (Bandi), a Mobex bútorgyár egykori mestere. Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. Amíg élünk, hiányodat érezzük, és nem felejtünk el. Szerető családja. Nyugodjon békében! (8427-I) 

  Érvényesség: május 29, 2018 - 17:50 (5 nap 12 óra)
 • MÁTÉ KATALINRA

  Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha,

  kit lelkünkben látunk, nem megy el soha.

  Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk MÁTÉ KATALINRA, a drága gyermekre, testvérre és barátra halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Édesapja, testvére és családja. (v.-I)

  Érvényesség: május 29, 2018 - 17:47 (5 nap 12 óra)
 • FÜLÖP JOLÁNRA

  Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, FÜLÖP JOLÁNRA, aki egy évvel ezelőtt hagyott itt bennünket. Emléke szívünkben örökké élni fog. Szerető családja. (NyJ.-I)

  Érvényesség: május 28, 2018 - 17:39 (4 nap 12 óra)
 • MÁTÉ KATALINRA

  Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, 

  kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. 

  Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk MÁTÉ KATALINRA, a drága gyermekre, testvérre és barátra halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Édesapja, testvére és családja. (v.-I)

  Érvényesség: május 28, 2018 - 17:35 (4 nap 12 óra)
 • SIMON REZSŐ

  „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek…”

  (Juhász Gyula)

  Szomorú szívvel emlékezünk szeretett édesapánkra, SIMON REZSŐRE halálának 33. évfordulóján. Nyugodjál békében! Gyermekei és azok családja. (8609-I)

  Érvényesség: május 24, 2018 - 18:27 (12 óra 55 perc)
 • SIMON JÁNOS

  Ez év május 19-én lesz 40 éve, hogy a cserefalvi SIMON JÁNOS 75 éves korában szerettei közül az öröklétbe távozott. Gyermekei, 90, 88, 86, 77 és 75 évesen, töretlen szeretettel őrzik emlékét, apai jóságát, szeretetét, istenhitét, amelyhez minket is elvezetett. 

  Nyugalma legyen csendes és lelke örömteli a Mennyei Atyánk házában. Szerető gyermekei: Irma, Katica, Lajos, György és Miklós, valamint menyei, unokái, dédunokái és ükunokái.

   (mp.-I)

  Érvényesség: május 24, 2018 - 18:26 (12 óra 54 perc)