szerda, június 20, 2018

Turizmus

A központi tér az évszázadok során a várdomb, illetve a jelenlegi Bolyai tér (ahol egykor templom állott) alatt alakult ki, azon a régi árterületen, amelyet alkalmasnak találtak árucserére. 

Folytatjuk a  barangolást, ebben az összeállításban is a Teleki  Tékát ismertetjük.  Nem csak a könyvgyűjteményt érdemes szemügyre venni, az épület is kínál érdekes látnivalókat. 

Kétségkívül a vár és a Kultúrpalota mellett Marosvásárhely legkeresettebb turisztikai célpontja a Teleki Téka, amely nemcsak könyvritkaságai és a Bolyaiaknak emléket állító állandó kiállítás miatt érdekes, hanem jelenleg a város kulturális életében is szerepet vállal.

Barangolónk következő marosvásárhelyi állomása a Kultúrpalota, amely a város legjellegzetesebb és legreprezentatívabb, a szecessziós stílus nemzetközi szinten kiemelkedő épülete, a város védjegye. 

Barangolásunkat a város múltjában a vár és a Vártemplom ismertetésével folytatjuk. A legújabb régészeti kutatások lakóházakat, temetőt és sok érdekes hajdani épület maradványát tárták fel. 

Barangolónk utolsó állomásaként – a teljesség igénye nélkül – a megyeszékhely, Marosvásárhely néhány turisztikai vonz-erővel bíró érdekességére hívjuk fel a figyelmet.

Olyan településeket mutatunk be, amelyek egymástól távol állnak ugyan, de lakói kötődnek mind az erdélyi szász, mind a magyarok történelméhez, múltjához, ezért érdemes meglátogatni őket.

Folytatva a szász települések bemutatását, olyan helységeket ajánlunk a figyelmükbe, amelyek a Küküllő-fennsík dombjai közötti völgyekben húzódnak meg. Ezeket a Balavásár–Dicsőszentmárton megyei útról letérve közelíthetjük meg. 

Szászkézd mellett érdemes más Segesvár környéki településekre is ellátogatni. A korábbi Barangolóban említett és a magyar történelemhez kötődő Héjjasfalva községközponthoz olyan települések tartoznak, amelyek arculatára rányomta bélyegét a történelem.

Csak akkor lehet igazán szép a szép, öröm az öröm, ha legalább ketten osztoznak benne – utalt Wass Albert gondolatára Jakabházi Béla nyugalmazott magyar nyelv- és irodalomtanár február 19-én este Veress Zsombor legújabb könyvének bemutatóján. 

Folytatjuk barangolásunkat az egykori szász településeken. 

Sorozatunkban külön ajánljuk azokat a településeket, amelyek kötődnek a szászokhoz, hiszen építészeti stílusuk sajátos, a szász erődtemplomok Európa egyedi műemlékei. 

A megye legdélibb vidékein is érdemes alaposabban körülnéznünk. Segesvár és a fehéregyházi csata emlékhelyei mellett megtekinthetjük a héjjasfalvi Zeyk Domokos-emlékművet, és Erzsébetváros, Balázsfalva, Medgyes irányába tartva, nem sokkal a segesvári hulladéklerakót övező magaslat után, lefelé haladva, balra egy erdőkitermelő úton érhetünk el a Breite-tisztásra. 

Egy héttel ezelőtt a segesvári várat vettük szemügyre. Ebben a részben az 1849. július 31-i segesvári (fehéregyházi) csatához és az ott elesett Petőfi Sándor emlékéhez fűződő helyekről írunk. 

Kétségkívül a megye legvonzóbb turisztikai célpontja Segesvár és környéke. Nemcsak a középkori vára miatt, hanem a minden magyar számára jelentőséggel bíró Petőfi-emlékhelyek miatt is igen keresett. 

Ezúttal a Mezőség távolabbi vidékeire invitáljuk önöket. Akik eljutnak a megyehatárig, azok ne sajnálják az időt, üzemanyagot, keressék fel Kolozs vagy akár Beszerece-Naszód megye közeli érdekességeit is. 

Folytatjuk utunkat a Mezőségen. Ezúttal olyan településeket ajánlunk az érdeklődők figyelmébe, amelyek nemcsak a magyar történelemhez kötődnek, mint Mezőbánd, hanem érdekes jelenségnek is tanúi voltak. 

Érdekes tájegységre vezetjük el az elkövetkezendőkben olvasóinkat. A Mezőség Maros megyei falvait járjuk be, talán egy kis kötelező kitérővel a megyehatáron túl. 

Folytatjuk utunkat az Alsó-Maros mentén, ahol a történelem különböző koraiban szerepet játszó településekre kalauzoljuk el önöket.

Az elkövetkezendő részekben az Alsó-Maros mentére kalauzoljuk olvasóinkat, azaz Marosvásárhelytől Radnót – Marosludas és a megyehatár irányába vesszük sorra mindazokat a látványosságokat, amelyek iránt felkeltenénk az érdeklődést. 

Az elkövetkezendőkben a Kelemen- és a Görgényi-havasok által őrzött falvakat ajánljuk a figyelmükbe.

Tovább folytatjuk utunkat a Maros völgyében, egy kis kitérővel a Luc-patak mentére. A mai összeállításunkban bemutatott települések az évszázadok során több nemesi család birtokában voltak.

Újabb tájegységet mutatunk be olvasóinknak. Az elkövetkezendőkben a Felső-Maros mentét – a Marosvásárhely – Szászrégen – Déda közötti településeket – ismertetjük több részben. 

A megye délkeleti sarkába kalauzoljuk el olvasóinkat. Dicsőszentmárton a Kis-Küküllő régió „fővárosa”.