szerda, június 20, 2018

Színes világ

MTI

Száz éve, 1918. június 10-én süllyesztették el olasz torpedók az Osztrák–Magyar Monarchia hadiflottájának büszkeségét, a Szent István-csatahajót.

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és tudomány gazdagításában. 

„Isten, mikor a bűnbe esett embert az édenből kiűzte, vigasztalásként egy szál fügevirágot nyújtott át neki. Ez minden, amit meghagyok tenéked a paradicsomi boldogságból. Senkitől vissza nem vonható jogodat az álmodozáshoz.”

A 18. század derekától Marossárpatak története szorosan összefonódott a Teleki család sárpataki uradalmának történetével.

Horváth Szekeres István karikatúrája

Kevesebb látványosság, de több fellépő és színvonalasabb előadások, zivatar és jókedv jellemezte az idei rendezvényt a székelyudvarhelyi Székelytámadt várban.

A Csíki Székely Múzeum tíz évvel ezelőtt indította útjára nagyobb lélegzetű képzőművészeti tárlatai sorozatát, amit a Magyar Nemzeti Galériával való szakmai együttműködés keretében valósítanak meg. 

Medárd az utolsó fagyosszent, a püspök (†560) napjához időjárási regulák fűződnek.

A marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum zene szakos tanulóját kérdeztük nem mindennapi próbálkozásáról, tapasztalatairól és terveiről. 

Magyarország határain túli magyar műemlékek felújítását mutatja be a Teleki László Alapítvány június 3-án nyíló kiállítása. 

Június. A hónap névadója a rómaiaknál Juno, a gyermekáldás és házasélet istennője, az ógörögöknél Inó dajkaistennő.

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk.

A várfalakon kívül található nevezetességeket kevesen látogatják meg, noha ilyenek is vannak.

Pünkösd szombatján hajnali négykor keltem Abosfalván, hogy még időben érjünk a csíksomlyói nyeregbe. 

 A Szentlélek eljövetelének ünnepe bővelkedik népszokásokban. A budapesti Hagyományok Háza munkatársai e tradíciók közül nyújtanak át az olvasónak egy csokorra valót. 

Fotós, informatikus, vállalkozó, de újabban rendezvényszervezéssel is foglalkozik, mindezt egyetem mellett. Szabadidejében azon dolgozik, hogy minél több ember megismerje és megszeresse Erdélyt. 

Fagyalbokor fanyar illata ébresztett ma reggel. A vajsárga virágok halvány citromsárga porzói itt-ott már világos fakóbarnára váltottak.

– beszélgetés Bethlen Gladys grófnővel –

A búcsújárás 1567-ben kezdődött, de a kegytemplom története jóval korábbi időpontra nyúlik vissza. 

A tulipánok még virítanak, a labdarózsák később kezdték, de hamar elvirágoztak. 

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk

Május első dekádja. Majális ideje. A győztes kitavaszodás ünnepe. Városhelyen az ipari munkásság május elsejéhez, a munka ünnepéhez kötötte. 

CRUX sola est nostra theologia – a kereszt egyedül a mi teológiánk, mondja Luther. Erre és Pál apostol igehirdetésén alapuló más, hasonló kicsengésű kijelentésére épül Luther keresztteológiája.

Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes feloszlatásáról és működésének végleges befejezéséről.