szerda, január 24, 2018

Publicisztika

Egyfajta elszámolásnak is szántam annak a közösségnek, amelynek képviseletét vállalhattam a múlt század kilencvenes éveitől kezdődően majd másfél évtizedig.

A leginkább valószínűnek tartott eredményt hozták a nagyobbik kormánypárt hét végén megtartott belső választásai.

A népszámlálók kilátásba helyezett kedvességétől, engedékenységétől meg is hatódhatnánk, ha nem lenne nyilvánvaló, hogy a megosztásunkra törekednek.

Mi a helyzet egy év „programozott” szegénység után?

A többi átszínesítés, lokális magánhangzóejtés, furfang és anekdota. Némi kis hadi romantikával keverten.

Kamaszszemmel irigylésre méltó állapot ballagónak lenni, az idősebb nemzedékek viszont aligha cserélnének az ünnepeltekkel.

Kerekes Károly az oktatásügyi miniszterhez intézett kérdéseiben arra vár választ, hogy a tárcavezető hogyan minősíti a Papiu kollégiumban az iskolaigazgató elnökletével megtartott gyűlést.

A demokraták háza táján járatos elemzők szerint komoly feszültségek halmozódtak fel a pártban.

Az előadókra záporoztak a kérdések, hisz ahogy teltek a napok, egyre szaporodtak a várandós fiatal nők, a kisbabájukat a hátukon, mellükön hordozó vagy ölükben babusgató anyukák...

Azt tapasztaljuk, hogy a költségvetés szegényebb, mint korábban, az ország még jobban eladósodott.

Iskolapéldája a művi politikai hátterű demagógiának a városi tanács minapi döntése kapcsán kavart botrány.

Csupa jó hírt kaptam a napokban.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem „sietik el” a megyei utak javítását.

Ha a politikusok a munkatörvénykönyvben is csak adóbevételt növelhető eszközt látnak, akkor az ostor azokon a cégeken csattan majd, amelyek nem élvezetből egyensúlyoznak a legalitás határán.

Erdélyben mintha megállt volna az idő.

A politikusok kijelentették: „átfogó elemzést” végeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy az önkormányzat túl sokat költ a „magán” sportklubokra.

Ha év közben valami előre nem látható fejlemény felborítja a dolgok menetét, és a deficit gyorsabban nőne a tervezettnél, a költségvetési alkalmazottakat kellemetlen meglepetések érhetik.

Az emlékművek olyan szimbólumok, amelyeknek hivatása többek között a múlt jelenvalóságára emlékeztetni a szemlélőt, az utcakép statisztériáját.

A Romániának szánt támogatások a 2014-2020 közötti időszakra jelentősen csökkenhetnek. 

Telik az időnk, s a szellemi programot, amelyet olyan régen megírtak számunkra, ma sem tartjuk be. 

Kár volna politikai érdekjátszmákkal veszélybe sodorni egy projektet.

Nos, ez a király sokat tett, világháborúba avatkozott, hadüzenet nélkül megtámadta északi és nyugati szomszédját…

Bajusz Laji sokat utazott.

Könnyű, halk léptekkel érkeztek hozzánk a múzsák virágvasárnap.