péntek, január 20, 2017

Olvasó írja

Már csak egy év választ el a helyhatósági választásoktól.

 Kárpát-medencei magyar és történelem szakos tanárok konferenciáján vett részt Egerben Marosvásárhelyről a néhány tanár.

2015 áprilisában egy pályázatra hívták fel figyelmünket, amelyet a HEKS-EPER, az Ausztriai Diakónia és az erdélyi Diakónia Keresztyén Alapítvány írt ki akadálymentes gyülekezetekért „Vajon az ember van a templomért, vagy a templom az emberért?” címmel. 

November 8-án nemzetközi fodrászversenynek adott otthont a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kulturális Központ. 

Egypár hete annak, hogy az MMDSZ gyűlést hirdetett, melynek témája egy egyetemistáknak szóló néptánccsoport megalakítása volt. 

A történelem legsúlyosabb problémájának a megoldásán dolgoznak Európa, sőt a világ politikusai, akiket nehéz kihívások elé állít a menekülthullám ügyének rendezése.

Szemléletváltás az új generációk nevelésében címmel szervezte meg a Maros Megyei Nevelési Tanácsadás és Erőforrás Központ (CJRAE) az első magyar nyelvű neveléslélektani konferenciát, melynek célja teret biztosítani a Maros megyei magyar pedagógusoknak, hogy anyanyelvükön mutathassák be tudományos munkáikat és szakmai műhelymunkákon vehessenek részt.

Márai Sándort idézve töltöttük meg a hétköznapot az ünneppel október 24-én, szombaton, amikor negyedik alkalommal szerveztük meg az idősek ünneplését Havadtőn. 

A középiskolai gólyabálok időszakát éljük, a Római Katolikus Teológiai Líceumban első alkalommal megtartott rendezvényünk nagy sikernek örvendett. 

Szeptember utolsó hetében a küküllőszéplaki református egyházközség Istennek adott hálát a templom fennállásának 175. évfordulóján szervezett ünnepség keretében, ugyanakkor került sor a Küküllői Református Egyházmegye III. negyedévi lelkészértekezletére is.

A marosvásárhelyi Avram Iancu Szakképző Líceum magyar tagozata diákjainak és tanárainak egy csoportja megkezdte a szabadidős tevékenységet.

Idén első alkalommal vettünk részt a Tudor Vladimirescu Általános Iskola alsó tagozatos tanárai által szervezett szüreti bálon, ami már hagyomány ebben az intézményben.

Mindennapi életünket átszövik a megemlékezések szép pillanatai. Szeretünk fejet hajtani híres, hozzánk közel álló emberek emléke előtt, akik maradandó értékeket hagytak az utókorra.

Kívánom, hogy szabadon folytathassák munkájukat az erdélyi magyarság javára!

Pezseg a kulturális élet Maros megye legnagyobb községében. Szinte nem telik el olyan hét, hogy ne történne valami, ami gazdagabbá teszi a Marosvásárhely közvetlen közelében fekvő település napjait.

Hozzád szólok most, kedves barátom, hozzád, aki nem vagy, nem lehetsz itt velünk már szinte egy éve.

Október 30-án a küküllőszéplaki elemi iskolában sikeres rendezvényt, tökfesztivált tartottunk a II–IV. osztályos tanulókkal. 

A marosszentgyörgyi Soli Deo Gloria ökumenikus vegyes kar tagjai Kodállyal együtt vallják, hogy a zene az egyik legfontosabb „lelki eledel”, közösségformáló erő. 

Szóval, köszönöm, hogy nagy sürgés-forgással felújítják utcáinkat, immár mindjárt két hónapja a feje tetején áll a város. 

Tanévkezdéskor a Tudor Vladi-mirescu iskola udvarán izgatottan vártuk, hogy megszólaljon a csengő és az 5. osztály megismerje az osztályfőnökét.

Szép ünnepség volt a múlt héten az erdőcsinádi iskolában.

Október 16-án a Désfalvi Általános Iskola tanulóinak apraja-nagyja ünneplőbe öltöztetett, várakozó szívvel sietett a medgyesi Traube-terem felé. 

Szép népviseletbe öltözött gyermekek gyülekeztek október 17-én, szombaton délelőtt a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában. 

A gyerekek már korán reggel ,,kipattogtatták” kevés szülői, óvónői segítséggel a 34 kg szilvát, ez alatt az idő alatt az óvónők tüzet gyújtottak a hagyományos, régi nagy rézüst alatt, és kezdetét vette a szilvalekvár főzése.