hétfő, március 19, 2018

Olvasó írja

Bár a sajtó által megkeresett Csegzi Sándor alpolgármester megígérte, hogy azonnal intézkedni fog, kéthétnyi várakozás után sem került nyilvánosságra, hogy milyen intézkedést hozott az önmagának túl sokat megengedő alkalmazottal szemben.

Szerte a falvakban, városokban árad a szüreti jókedv. Az ősz színpompájába beleragyog az ember mosolya is, hiszen még az is, aki nem szüretelt semmit, ujjong a természet bőkezűségén, amint szétszórja megérett kincseit.

Eső, nagy sár, de annál nagyobb vendégszeretet, amire visszaemlékszem. Izgatottan indultam hát, hogy részt vegyek Lengyelné Dósa Izabella Szülőföldem, Szövérd című néprajzi jellegű könyvének bemutatóján.

Épp vizsgáló tekintettel fürkészte az előtte levő festményt, mikor egy magas, fekete kabátos, cilinderes alak termett mellette. Körbetekintett, ám rajtuk kívül nem látott ott egyetlen élő lelket sem.

Hallottam már egyet s mást a Maros-híd melletti (ma Kossuth vagy Călăraşilor vagy milyen utcai) laktanya sorsáról. Nem fújattam riadót, mint évekkel ezelőtt, mikor a tűzoltócsapatokat vagy a rohamosztagokat gyakorlatoztattuk, mert nem láttam semmi rosszat abban, hogy a laktanya a helyhatóság gondozásába került.

A Népújság október 4-i számában Nem engedték szószékre a lelkészt címmel jelent meg tudósítás a nyárádszentbenedeki református lelkész és a faluközösség közötti viszályról.

A Maroskeresztúri Általános Iskola ebben az évben sikerrel pályázott egy multikulturális Comenius-felhívásra, amelyben hat ország egy-egy iskolája vesz részt: Románia, Törökország, Anglia, Bulgária, Lettország és Lengyelország.

Akik ott voltunk, nem bántuk meg, a lelkünk megtelt szeretettel, ragaszkodással. Igaz, van egy drága osztályfőnökünk, Máthé Márta, aki velünk kezdte pályafutását. Büszkék vagyunk, hogy egy ilyen pedagógus volt pályánk elindítója, aki töretlen hittel, szeretettel vár minket minden évben.

Szeretném, ha megválasztott vezetőink nem eltartottként kezelnének bennünket, hanem úgy néznének ránk és úgy gondoskodnának rólunk, ahogyan valóban megérdemeljük.

Azt a panaszom szeretném megosztani az olvasókkal, ami bennünk, a marosvásárhelyi Hegyalja (Dealului) utcai lakókban megfogalmazódott. A polgármester, Dorin Florea ebbe az utcába akarja költöztetni a Băneasa utcai romákat.

Erdővidék az én hazám. Ott szült engem az én anyám. Ezek a jól ismert sorok élnek a szívekben és ösztönzik meghitt baráti találkozóra azokat a marosvásárhelyieket, akiket bölcsőjük Erdővidék ölében ringatott.

Mivel olyan sok szép rendezvénynek lehettünk tanúi az elmúlt hónapokban, a bekecsaljai kis falu sem kívánt lemaradni a sorból. Igaz, első ízben rendeztük meg e napokat, sikerült hazahívogatni sokakat. A falunapot Kacsó Antal polgármester, a torboszlói református egyházközség, Lakatos Gabriella református lelkipásztor és Kilyén Hajnal nővér, helyi elszármazott, valamint az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) segítségével szervezték.

Járay Fekete Katalin Koncz János: Hűséges társam a kamera című legújabb kötetét ez év szeptember elején mutatták be a vásárhelyi Vár Galériában népes közönség jelenlétében.

 Az 1996-ban Marosvásárhelyen életre hívott alapítvány célja a szegény, magányos, beteg emberek támogatása, gondozása, de mindemellett a lélekművelés is – mondta Barla (Péterffy) Júlia nyugalmazott

Rendhagyó és emlékezetes marad ez az ünnep, mert a kilencvenéves pap bácsink, Adorjáni Rudolf Károly tiszteletes úr letette az úrasztalára e falucska néprajzi, szociológiai és irodalmi értékű monográfiáját. Címe: Pipe, egy Kis-Küküllő menti unitárius falu száz éve.

A Kövesdombon a Petru Dobra utca 49. szám alatt lakom. Nem olyan rég a Valpet cég alkalmazottai hozzáláttak az utca és a parkolók korszerűsítéséhez és újabb parkolóhelyek kialakításához. Ezzel kapcsolatban lenne némi kifogásom és észrevételem.

A világi és egyházi méltóságok felszólalása után Kilyén Ilka marosvásárhelyi színművész rövid előadása tette színesebbé a rendezvényt. A könyvbemutatót követően rövid időn belül gazdára találtak a példányok, amelyeket a szerző dedikált.

Számunkra is öröm látni, hogy Désfalván él a hagyomány, a szokások, mivel minden évben a falunapok alkalmával különböző tevékenységeket szerveznek, tánccsoportok lépnek fel, tehát nagy súlyt helyeznek a hagyományápolásra.

Vasárnap délben ünnepi keretek között írták alá Havadon a Pest megyei Hévízgyörkkel kötött testvértelepülési szerződést. Az aláírásra a ragyogó őszi napsütésben a tavaly felállított Kossuth-szobor előtt került sor, amelyen részt vettek a havadi és a hévízgyörki önkormányzat tanácsosai, helybéliek. Beszédet mondott Veress Gergely, Havad község polgármestere és Tóth Tibor,Hévízgyörk polgármestere. Szavalt László János magyartanár és Chelemen Henrietta diáklány.

Gyerekkorom óta rendszeres olvasója, megrendelője vagyok a Népújságnak, és mindennap örömmel olvasom a megye és a nagyvilág híreit. Sajnos, az öröm közé üröm is vegyül, hisz már többször elírták, illetve összekeverték falunk, Havadtő nevét Havaddal. Legutóbb a megyei hírekben tudósítanak a havadtői hídjavításról.

Első állomásunk Marosvécs volt, a Kemény-kastély, az évszázados hatalmas tölgyek, amelyek a múlt szellemét idézik. Megálltunk a helikonisták kőasztalánál, amely az erdélyi irodalmi élet központját jelentette. Tisztelettel hajtottunk fejet Kemény János báró sírja előtt, aki mecénásként írta be nevét az erdélyi művelődés nagykönyvébe. Megtekintettük Wass Albert író emlékhelyét is.

Valóban vigadalom volt szeptember 17–18–án Désfalván. A két nap barátságos hangulata átmelegítette, felvidította az egész falut, a község apraját-nagyját, testet-lelket átjárt az élet szépsége, új táplálékot kapott minden jelenlevő.

A Máltai Segélyszolgálat marosvásárhelyi fiókja 40 személynek egész évben biztosította a mindennapi kenyerét. További segítséggel még 60 személynek adhatunk kenyeret, ha on-line a pályázatunkra szavaznak. 183 szervezet szállt versenybe, az első tíz nyer finanszírozást, azaz 20.000 lejt.

Székelyvaja lakói augusztus végén a testvértelepülés meghívására Vásárosfaluba látogattak, ahol részt vettek a testvértelepülés XIV. VÉ-FESZT Vásárosfalui Nyárbúcsúztató Fesztiválon.