kedd, március 20, 2018

Olvasó írja

Comenius-pályázat nyerteseiként a Maroskeresztúri Általános Iskola 3 tanára és 6 tanulója 2012. április 22. és 28. között lett, bolgár, török és lengyel iskolák képviselőivel együtt a londoni Hazelbury Junior School vendége volt.

Örömmel írom e pár sort. Az újság előfizetője és olvasója vagyok már 1954-től. Mindig kedveltem ezt a lapot, mert mindent megtaláltam benne, amire szükségem van.

Nekünk, marosvásárhelyi magyaroknak évek óta közös álmunk, hogy végre visszaszerezzük azt, amit a széthúzás miatt elvesztettünk: a város polgármesteri székét.

Április 21-én Csittszentivánon tartotta a Marosi Református Egyházmegye mezőségi körzete a soron következő, első félévi presbiteri konferenciáját, melyre a házigazda gyülekezet jóvoltából meghívást kaptak a Maros-mezőségi Református Egyházmegye presbitériumai is.

Csodálatos élményeket élt át az, aki részt vett április 26-án Mikefalván a körzeti mesemondó és népdalvetélkedőn.

Április 20–22-én került sor Szolnokon, a Gróf Széchenyi István Kollégiumban a XVI. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntőjére, amelyen Marosvásárhelyt és környékét a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskola 2-2 csapata képviselte.

A havadtői óvodások is szeretik a szépet, így örömmel ültettek virágokat, fákat a Föld napjának tiszteletére.

Az Iskola másként program keretében a Gyulakuti Általános Iskola meghívott előadója Bandi Árpád nyugalmazott matematikatanár volt.

Már hagyományszerűen Teremiújfaluban tartja évadnyitó túráját a marosvásárhelyi Málnássy László Gombászegyesület.

Egyetlen 6 éves gyermekünket, Kutasi Csabát veszítettük el 2011. december 9-én Nyárádszeredában a szennycsatorna- és vízvezetési munkálatokat végző buldo-eszkavátoros figyelmetlensége miatt.

Fontos intéznivalóm volt a városban, és a reggeli vonattal bementem Marosvásárhelyre. Három óra múlva lehetett az ügyemet elintézni. Az a gondolatom támadt, menjek el a bútorgyárba.

Nagycsütörtökön sikerült megnézni a Nemzeti Színház Kistermében Medgyessy Éva Rekviem egy házért című előadását, és azóta is foglalkoztat mindaz, amit láttunk, hallottunk.

Húsvéton túl vagyunk, de azért még friss az élmény Erdőcsinádon. Az asszonyok karon fogva, a lányok kézen fogva, a férfiak a hátuk mögött, a legények „tisztes távolságra”, szép rendben vonultak a templomba.

A civil zöldszervezeteket szeretném felkérni egy hézagpótló „munkára”. Be kellene vezetni és évente kiosztani az Ökosztár díjakat.

Vannak emberek, akiknek életútját élénk érdeklődés követi. Különösképpen jellemző ez Thália embereire.

 Míg az Iskola másként hét a legtöbb tanuló számára a kirándulások, szórakoztató tevékenységek lazító napjait jelentette, a művészetis növendékek az év legjelentősebb megmérettetésére, a művészeti líceumok országos olimpiájára készültek, sok munkával, összpontosítással, az erőnlét okos időzítésével.

A marosszentgyörgyi Szent György Gimnázium IV. alkalommal biztosított otthont a Hagyományok, értékek és perspektívák a tanítás tudományában című szimpóziumnak.

Újra a Hargita megyei Ivó faluban üdvözölhettük nyárádszeredai barátainkat: a IV. C testvérosztályt Marton Irén tanítónő vezetésével, valamint a III. B osztályt Nagy Eszter tanítónővel.

A marosvásárhelyi pedagógiai líceum óvónő-tanítónő szakos diákjai kétnapos játékfesztivált szerveztek Makkai Kinga pedagógia- és Kovács Margit magyartanárnő vezetésével.

Ha munkaköpenybe öltözött két fiatal jelenik meg az ajtó előtt, akik rovarirtásra ajánlkoznak erre álcázott felszereléssel, akkor jobb, ha nem nyitnak ajtót nekik. Ha nem igazolják magukat, nem szabad beengedni őket, mert szélhámosok lehetnek.

Március 24. XVII. alkalommal megrendezett nagykárolyi borversenyre összesen 122 bormintát küldtek be, a hazai szakemberekből álló bíráló bizottság szigorú versenyszabályok betartásával pontozta a felsorakoztatott nedűket.

A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem nevelnek is: az életről tanítanak, érzelmi kapaszkodókat nyújtanak és segítik a személyiség fejlődését.

Ilyenkor, tavasz kezdetén, rügyfakadáskor megszoktuk, hogy évente rangos rendezvényre gyűl össze a környék óvodás „aprósága” a szovátai Domokos Kázmér Művelődési Központban.

A heti projekt címe, Óvoda másként kissé furcsán hangzik, hogyan lehet az óvoda más, másként tervezett mindennapokkal és másfajta tevékenységekkel?