hétfő, június 25, 2018

Olvasó írja

A marosvásárhelyi Dorkas és Lídia otthonok gyermekei június elején a Désfalvi Református Egyházközség gyülekezetének vendégszeretetét élvezhették.

Csodálatos napfény fogadta a Kendre érkező elemistákat, 14 településről összesereglett, virágcsokorként ékeskedő népviseletbe öltözött gyerekeket.

Azokról az okokról szeretnék írni, amelyek szerintem negatívan befolyásolták a választások eredményeit. Június 10-én nem szavaztak elegen az RMDSZ jelöltjeire. Emiatt nem tudtuk megszerezni a marosvásárhelyi polgármesteri széket és elveszítettük a Maros megyei elnöki tisztséget.

Népi tánc, népzene, népdal, néphagyomány és mesevilág ötvöződött egy nyári, szombat esti előadásban. Kék, piros, zöld apró mintás pörgő szoknyák, színes harisnyák, csattogó fekete női- és férficipők.

A Gyöngykoszorú ünnepségsorozatra érkező vajdasági ludasiakat, a színjátszókat, a táncosokat és a kárpátaljai, téglási dalosokat, zenészeket Marosludas határában fogadtuk. A csoportok nemcsak Marosludason, hanem Aranyosegerbegyen és Búzásbesenyőben is felléptek, előadásukat elsöprő siker koronázta.

Vadasd Kis-Küküllő menti település Havad és Havadtő szomszédságában. A falu első írásos említése 1567-ből való, adatok vannak viszont arról, hogy a vidék már az Árpád-házi királyok korában lakott terület volt. Régi templomának építési ideje ismeretlen, a jelenlegit 1885-1887 között emelték, a hívek segítő jóindulatából”.

Nagyernyében nyolc fiatal, négy fiú és négy lány részesült először életében úrvacsorában és vált fogadalomtétele által az egyházközség felnőtt tagjává. Sok ez a nyolc ifjú egy 580 lelkes gyülekezethez viszonyítva, vagy kevés? – tehetjük fel a kérdést.

Az Ügyes Kezek Alapítvány nemrég ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját, de a mi emlékeink messzibbre, húsz évre nyúlnak vissza, amikor Kopacz Imola, a Magányosok Klubja vezetője felhívta a figyelmünket a Hit és Fény égisze alatt működő kis csoportra, ahol fogyatékkal élő gyermekek lelki vezetését vállalta.

Dénes Előd Szabadság utcai lelkipásztor május 20-án népes gyülekezet előtt Isten iránti hálával jelentette be, hogy a templomuk 20 éves, melyben Isten igéje szól vasárnapról vasárnapra, ünnepről ünnepre.

Jó dolog ünnepelni. A keddi nap a magányosoké. Ilyenkor gyűl össze hatvan főnyi csapat, hogy a sok szürke nap közé piros betűs napokat is becsempésszen. Ilyen alkalmakkor feltöltődünk testileg-lelkileg, mert szép és okos gondolatokat hallunk különböző előadások keretében.

Egy megtörtént esetet szeretnék megírni, lehet valaki segíteni fog, hogy kiderítsem az igazságot. 2010. november 5-én elütött egy autó. Az út szélén haladtam, amiben nem voltam hibás. Ezt tanúsítja a rendőrség, tanú és sokan mások is.

Marosvásárhely 1616-tól, amióta ezt a nevet kapta Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől, magyar többségű város volt 2002-ig, amikor a román lakosság száma meghaladta a magyarokét, az összetétel részaránya 50% román és 47% magyar lett.

Ezen sorokat neves költőnk abban az időszakban írta, amikor az Osztrák Monarchia mindent elkövetett a politikailag egységes nemzet csírájában történő elfojtására.

Nincs új a Nap alatt, hangzik a régi bölcsesség. Dehogyis nincs, kénytelenek vagyunk vitatkozni vele. Aki nem hiszi, jöjjön Makfalvára. Nálunk ugyanis fejére állt a világ.

A szovátai tavaszi kórusfesztivált négy éve folyamatosan megszervezik. Felgyorsult világunkban, ahol mindenki tenni akar valamit, rengeteg rendezvény kíséri-fedi egymást, idén mégis sikerült összegyűjteni hat kórust, amelyekkel együtt énekelhettünk, ünnepelhettünk.

Ráduly János folklorista legújabb kiadványát az elsők között olvassák a magyarpéterlaki I-IV. osztályosok. A könyv címe: 333 találós kérdés, melyeket iskolai és szabadidős foglalkozásokon egyaránt felhasznál a kisiskolás.

… különösen, ha olyan körültekintő, kreatív, figyelmes és rendkívüli lelki gazdagságot sugárzó pedagógusok szervezik, mint Deák János igazgató-tanár és Deák Júlia tanárnő a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskolában.

Május 23-án az egyik tévé-adón az általam nagyrabecsült Smaranda Enache asszony jelent meg az adásban mint polgármesterjelölt. Nem is olyan régen írtam róla, hogy ő az én szememben az európaiság, a tolerancia megtestesítője.

Május 19-én a kendi Sámuel József Általános Iskola adott otthont a Kincsünk a néphagyomány népdal- és néptáncfesztiválnak, melyet a megye I-IV. osztályos tanulói számára szervez a megyei tanfelügyelőség.

A Vili temetkezési vállalat 20 éve működik már, olyan munkaközösséggé forrt össze, amely bajban és bánatban levő embereken segít, megkönnyíti az ügyintézést és kiváló szolgáltatást nyújt.

Teljes mértékben egyetértünk levele utolsó bekezdésében megfogalmazott kijelentésével: Ha nagyon akarjuk, ha összetartunk, nyerni fogunk.

A minap krumplit vásároltam a kövesdombi Pallas üzletben. Csodálkozással vettem tudomásul, hogy előre kimérten árusítják, vékony neccben, felárazva. Szeretném kérdezni, kinek volt az ötlete és miért?

Kenyérharc a javából. – Azt még megértem, hogy mindenkinek kell egy szelet kenyér – mondja egy ismerősöm – de nem így…

Dicsőszentmártonban idén a 22. alkalommal került sor a hagyományossá vált Küküllőmenti népdaléneklő- és szavalóversenyre. A kétnapos rendezvény első napján az általános iskolások szavalói és népdaléneklői vetélkedtek, második nap a líceumi tanulók szavaltak.