hétfő, április 23, 2018

Olvasó írja

2017. szeptember 24-e, amikor e sorokat írom. Nemrég kaptam Máthé Márta osztályfőnökünktől a felkérést, hogy én tartsak egy kis bevezető beszédet ezen a találkozón, amely a hálaadással legyen kapcsolatos.

Vidámság, lelkesedés, de leginkább a természet szeretetének és védelmének gondolata hatotta át a szeptember 22–24. között Borszékon zajló IV. Tündérfesztivált. 

Mint akinek gyökerei Marosjárába nyúlnak vissza, örömmel osztom meg azt az élményt, melynek az elmúlt hét végén részese lehettem ebben a dombok közti kis faluban. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1967-ben végzett évfolyamának találkozója és az aranydiploma-átadás ünnepélyét dr. Gogolák H. Oláh Edit szervezte meg szeptember 1–2-án, Marosvásárhelyen. 

Augusztus 26-án összegyűlt Mezősámsond magyarsága. A 40 éve alakult citerazenekart, majd a hozzájuk társult dalos asszonyokat és férfiakat ünnepelte a falu.

1942-ben születtem Lőrincfalván, szüleink ötödik gyermekeként. 43 éve élünk Dicsőszentmártonban. 

Kihallgatáson voltam Lucian Goga prefektusnál és Nagy Zsigmond alprefektusnál, akik megértették a problémát, és segítségünkre voltak. 

A Kibédi Seprődi János Művelődési Egyesület szervezésében ötnapos tábor keretében ismerkedhettek meg a kibédi gyermekek, fiatalok olyan hagyományokkal, hagyományos mesterségekkel, melyeknek gyakorlása mára már a mindennapi életből kiveszőben van. 

Augusztus 22-én a szabadságolás utáni évkezdés alkalmával felemelő ünnepségben volt részünk. 

Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 33. szám alatt lakó olvasónk az áramszolgáltató vállalatnak feltett kérdésével keresett meg, amit az alábbiakban teszünk közzé.

Minél függetlenebb egy közösség, annál kevésbé vágyik a magánszférára. 

Sokszor olvastam már az autósztráda károsultjairól, ám csak arról volt szó, hogy a termést szétverték, de a tulajdonosokat nem fizették ki. 

Olvasom, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (nagyváradi és kolozsvári mintára) bérbe adná a lakónegyedi parkolóhelyeket. 

Az 1968-as közigazgatási-területi felosztás előtt mi még átéltük a Magyar Autonóm Tartomány (1952–1960), majd Maros Magyar Autonóm Tartomány (1960–1968) korszakait, 1968-tól a megyésítést.

Jelentős tanári pályafutása mellett megemlítendő tankönyvfordítói munkássága, illetve több tudományos értekezés, tanulmány, melyeket szakmai folyóiratokban, tudományos kiadványokban adott közzé. 

Júniusban minden gyerek nagyon várja a hosszú vakációt, hogy nyaralni mehessen, fürödhessen, szórakozhasson.

A türelemben, a fegyelemben és az engedelmességben való megerősödés végett gyűltek össze a Hun tábor résztvevői július 27. és augusztus 2-a között a sepsibesenyői művelődési otthon udvarán. 

Köszönet helyett ezt szeretném tolmácsolni a doktor úrnak: Isten rendelésének köszönhetően ön vidámságot áraszt. 

Városunk utcáin már napok óta valósággal hömpölyög a hőség. Akinek lehetősége van rá, a strandokon vagy a Maros partján hűsíti magát. 

Érdeklődéssel olvastan a pénteki (aug. 4.) Népújságban, hogy mivel a hét végén fokozódik a kánikula, milyen ötleteket  ad a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság. 

Héjjasfalva községben az 1849. július 31-én elesett honvédek emlékére a helybeli honvédsírnál ma, 1900. július 31-én déli 11 órakor az ifjúság ünnepélyt tartott.

A IV. Küküllőköri  Unitáriusok  Találkozóját szervezte meg a magyarsárosi egyházközség, azt a találkozót, melynek megálmodója és első kivitelezője Kiss Sándor Loránd és neje, Zsuzsánna voltak  ezelőtt négy  évvel a szőkefalvi Tekenyősben.

Hagyománnyá vált a Küküllő köri unitárius találkozó. Az idén  július 22-én negyedik alkalommal szervezték meg Magyarsároson a Ravaszlyukban.

Városunk legszebb része a Vár sétány. Fiatalok és idősek sétálunk, le-leülünk a padokra, s megpihenünk. Elbeszélgetjük, hogy mennyire szépek  és csodálatosak a fák, milyen szép a környezet.