szombat, február 24, 2018

Olvasó írja

Városunk legszebb része a Vár sétány. Fiatalok és idősek sétálunk, le-leülünk a padokra, s megpihenünk. Elbeszélgetjük, hogy mennyire szépek  és csodálatosak a fák, milyen szép a környezet.

Mint minden évben, idén is július 30-án a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezésében megemlékezést tartottak Fehéregyházán a költő halálának és az 1849. július 31-ei ütközet 168. évfordulóján. 

Idén hetedik alkalommal szervezte meg Marosszentgyörgyön a római katolikus plébánián a Szent Cecília Egyesület a marosszentgyörgyi kis művészek nemzetközi táborát, a MaKiTát.

Különösen szép ünnep volt július 9-én a Küküllői Egyházmegyébe kebelezett Magyarkirályfalván. Az ősi falut közel 700 éve említik az írások. 

Hatodik gulyásfőző és minifutball-bajnokságát szervezte a magyarsárosi RMDSZ, melyre meghívót küldött Dicsőszentmárton és környéke magyar polgármesterei és alpolgármesterei számára. 

Ez év júniusában gyógykezelésre mentünk egyik barátommal a kovásznai szívkórházba. 

Családi találkozóra került sor július 22-én a Laci csárda egy, a belső udvar szögletében lévő termében. 

Július 8-án Székelybósban szerveztük meg a  XVI.  bográcsgulyásfőző versenyt. A helyszínen csodálatos látványban volt részünk, üde természet, idillikus falusi táj fogadott, amit az emberi kéz még nem tett tönkre

 A búcsú a Jóisten kegyelmi ajándéka a katolikus hívő számára. A pünkösdi nagy búcsú  még le sem csengett, amikor az országban tevékenykedő néhány száz máltai tag újra elzarándokolt a csíksomlyói Szűz Máriához.

A fesztiválok célja a  bukovinai folklór szellemi és tárgyi örökségének ápolása, ismertetése,  bemutatása és népszerűsítése, amelyet a Bukovinában élő, a Bukovinából Lengyelországba,  Szlovákiába, Magyarországra, Erdélybe, Szerbiába elvándoroltak vállalnak fel. 

A bázeli Münster templom elől indult az 500 kilométer a felekezeti oktatásért program első kilométere június 22-én.

Évek óta növekszik az építő- és faiparban a szakképzett diákok iránti kereslet, ezt mutatják a szakiskolás beiskoláztatást igénylő cégekről készült statisztikák.

Június 18-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő hálaadó szentmisén részt vettek a IV. Szent Lukács-festőtábor evangélikus, református, unitárius és katolikus alkotói.

Az eddigi négy év helyett ők már öt éven keresztül alkottak egy osztályközösséget, ennélfogva talán még erősebb kötelék fűzi őket egymáshoz és a tanító nénihez.

Június 18-án 13 taggal megalakult a Búzásbesenyői Római Katolikus Nőszövetség. 

Nemrég még a kedves kiskocsma asztalai körül ültünk a valamikori Kemény Zsigmond utcában, az Ildi bárban, vagy ahogy egyszerűen hívtuk: az Ildiben. 

Gondolom, hogy velem együtt nagyon sokan érezték június 17-én a szederjesi falunapokra hazatértek közül, hogy szívszaggató és mégis jó érzés visszatérni életünk forrásához, szülőfalunkba.

Öröm töltötte el szívünket, hogy május 11-én tanítás után vendégül láthattuk iskolánkban a marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola tanító-óvodapedagógus szakos hallgatóit. 

Idén is sor került a hagyományos Tavaszi szél vizet áraszt népdalversenyre. 

Hangos volt a mezőpaniti iskola udvara a gyerekzsivajtól. Közel kétszáz gyerek s az őket kísérő tanítók lakták be a teret.

Ha azt szeretnénk, hogy valaki megismerjen minket, megnyílunk előtte, és megengedjük, hogy bepillantson az életünkbe.

Idén 36. alkalommal tartották meg a Felső-Küküllő mente V-VIII. osztályos diákjai számára a Szép beszéd versenyt. 

A Gecse utcai református Kistemplom Evangélium vegyes kara az idén is sikeresen szervezte meg városunk és a közeli települések meghívott kórusainak találkozóját. 

Marosszentgyörgyön, május 8-án délelőtt 10 órától, ötödik alkalommal tartották meg a Hitem szikla szavalóversenyt.