péntek, július 21, 2017

Oktatás

Időpont: 2017. július 10-25. között, telefonszám: 0746-651-180.

Augusztus 6-a és 9-e között vezetői készségeket fejlesztő expedíciót szervez az Outward Bound Romania a Görgényi-havasokban.

A számítógépes elosztás eredményeinek közzététele utáni napokban, július 13–17. között iratkozhattak be a Maros megyei középiskolákba a felvételt nyert diákok.

Miért is merültek fel jogi problémák a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum létrehozásával kapcsolatban? Azok, akik hibáztak, tényleg korrupt, elvetemült bűnözők?

Az idei, általános iskolát lezáró képességvizsgák, illetve az érettségi vizsgák során kiderült: immár a vizsgatételek meghatározása is probléma, nemcsak a megfogalmazás, illetve az egyes tantárgyak esetében a román nyelvből való lefordítás.

A nyári érettségi eredményeinek közzététele után országszerte összesen 42.215 óvást nyújtottak be a tanügyminisztérium adatai szerint. 

Forradalom utca 45. szám

Július a vizsgák és beiratkozások időszaka. A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán július 5-én az automatizálás és alkalmazott informatika szak végzős diákjai államvizsgáztak. 

Maros megyében 3171 diák vizsgázott, az érettségi oklevelet az óvások előtti vizsgajegyek szerint 65,44 százalékuk kapja meg.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem négy pályázatát bírálták el kedvezően, így az oktatási intézményt összesen 500.000 lejes támogatásban részesíti az Oktatásügyi Minisztérium az egyetemeknek szánt támogatási alapjából.

Július 3-án megkezdődött a beiratkozás a Marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskolába, a Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett tagozatára. 

július 10–14. között

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának marosvásárhelyi tagozata felvételit hirdet az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakra.

Hétfőtől csütörtökig tölthetik ki a líceumi osztályba való jelentkezési íveket a nyolcadik osztályt végzett diákok. 

Az óvások utáni végső eredményeket július 10-én, hétfőn függesztik ki.

A Károlyi Gáspár Alapítvány idén is megszervezi a keresztény angol nyelvtábort, ahova 8–14 év közötti gyermekek jelentkezését várják. 

Péntek délben a meghirdetett 12 óra helyett több mint egyórás késéssel osztották ki a hosszú ideje várakozó iskolaigazgatóknak a megyei tanfelügyelőség kiadványát, a nyolcadik osztály végzettjeinek szóló tájékoztató füzetet, amelynek már májusban meg kellett volna jelennie. 

Múlt héten tizenegyedik alkalommal szervezték meg a marosvásárhelyi Sapientia Egyetem másodéves kommunikáció szakos hallgatói nyári gyakorlatát Csíkfalva községben.

Péntek délben véget ért a kisérettségizők várakozása, a vizsgajegyeikkel elégedetlen, óvást benyújtó diákok megtudhatták a dolgozatok újrajavítása utáni, végső eredményeket. 

Öt év után ismét a legmagasabb minősítést kapta a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem az intézményi akkreditáció nyomán a felsőoktatást ellenőrző hatóság (ARACIS) részéről. 

Forradalom utca 45. szám

A koronkai magyar közösség tagjai és a Tholdalagi Mihály Koronkai Közösségért Csoport, sikeresnek ítéljük meg négynapos tiltakozási akciónkat.

A felvételi vizsgát az Általános Orvosi Karon, a Fogorvosi Karon és a Gyógyszerészeti Karon július 26-án tartják. 

Szerdán reggel az anyanyelvi vizsgával folytatódott az érettségi. Maros megyében a magyar nyelvű megmérettetésre 968, a német nyelvűre 57 diák iratkozott be.