vasárnap, április 30, 2017

Közönségszolgálat

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség április második hetében a kerékpárosok felelősségteljes közúti közlekedése érdekében végzett ellenőrzéseket követően a tapasztalt kihágások miatt közleményben emlékeztet a kerékpárosok kötelezettségeire és a büntetendő cselekményekre.

Háromtól kilenc szarvasmarhát tartó tejtermelők igényelhetnek APIA-támogatást május 2-áig.

Jelentkezési határidő: május 8.

Tilos az alapítvány elnevezésében olyan kifejezéseket vagy szavakat használni, amelyek azt hatóságok vagy közintézmények elnevezésével összetéveszthetővé teszik. 

A világhálón való biztonságos navigálás és bűnözésmegelőzés aktuális téma, ugyanis a csalók, bűnözők számára egyre ideálisabb terepnek bizonyul, ezért a rendőrség szakosztálya alapvető biztonsági intézkedésekre figyelmeztet. 

A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal tájékoztatja a házasulandó feleket az érvényben lévő jogszabályok szerinti törvényes vagyonközösség, különvagyon és házassági egyezség megkötésének lehetőségeiről. 

Az Országos Lakásügynökség (ANL) által épített lakások bérleti díját a fejlesztési minisztérium javaslatára sürgősségi kormányrendelettel szabályozták az április 5-i ülésen. A módosított albérleti díjak kiszámításakor figyelembe veszik a család jövedelmét, valamint a település rangját is. 

Az előző részben az egyesület (asociaţie) fogalmáról, valamint bejegyzéséről beszéltünk, jelen részben megkezdjük az alapítvány (fundaţie) elemzését.

Fontos megjegyezni, hogy a nonprofit szervezetek a civil társadalom megnyilvánulási és érdekérvényesítési eszközei, amelyeknek egy demokratikus társadalomban nagyon hangsúlyos szerepük van, vagy kellene legyen.

A javaslat a mezőgazdasági bizottság, majd a képviselőház plénuma elé kerül.

Az eseményre várják mindazokat, akik munkahelyet keresnek vagy szakmát váltanának.

A pályázat benyújtásának határideje április 14. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal emlékezteti  az adófizető magán- és jogi személyeket, hogy az épület-, terület- és járműadók kifizetésének első félévi határideje március 31-én lejár. 

Közvitára bocsátották azt a határozattervezetet, amely a marosvásárhelyi fizetéses övezetek parkolóinak az odaítélési/versenytárgyalási szabályzatát tartalmazza, és várják a lakosság, illetve a tulajdonosi társulások javaslatait, észrevételeit. 

Több székelyföldi városban, így Marosvásárhelyen is akkreditált felnőttképzéseket szervez a Gyulafehérvári Caritas.

A tavaszi mezőgazdasági munkálatok során még mindig előfordul, hogy a mezőgazdasági területeken éles lőszerek, világháborúból maradt robbanóanyagok kerülnek elő. 

Egy évre szóló, 42 alkotói ösztöndíjat hirdet az  RMDSZ havi 800 lej értékben, harmincöt év alatti romániai magyar alkotóknak az irodalom, a vizuális művészetek, a zeneművészet, a színházművészet, a film és a televízió területén.  Pályázási határidő: 2017. április 7.

Az egyesületekről és alapítványokról szóló 2000. évi 26-os romániai kormányrendelet szabályozza a nonprofit szervezetek létrehozását és működését. Nonprofit szervezet alatt értjük az egyesületet (asociaţie), az alapítványt (fundaţie) és a föderációt.

A jelenlegi részben néhány kevésbé ismert, de egyesek számára annál inkább fontos szabadságfajtákról fogunk írni.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa közleményben tájékoztatja az érdekelteket, hogy illetékmentessé vált a 65. életévüket betöltött személyek magánútlevelének kiállítása. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal emlékezteti az adófizető magán- és jogi személyeket, hogy az épület-, terület- és járműadók kifizetésének első félévi határideje március 31. 

Az adóbevalláshoz mellékelni kell a szerződést, a ténymegállapító bizonylatot, a bérlő vagy a haszonbérlő bejegyzési bizonylatát és az ingatlantulajdonos személyazonossági igazolványának a másolatát.

17.907 Maros megyei lakosnak érvénytelen a személyazonossági igazolványa.  1.350 személynek az idei évből eltelt hónapok során, 16.557 személynek az elmúlt években járt le a személyi okmánya. 

A mezőgazdasági támogatások igénylése során olvasóink számára kérdésessé vált az új gazdaság fogalma, ezt próbáltuk tisztázni Bordi Kacsó Zsolttal, a Mezőgazdasági és Intervenciós Ügynökség aligazgatójával.