hétfő, március 27, 2017

Közönségszolgálat

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa közleményben tájékoztatja az érdekelteket, hogy illetékmentessé vált a 65. életévüket betöltött személyek magánútlevelének kiállítása. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal emlékezteti az adófizető magán- és jogi személyeket, hogy az épület-, terület- és járműadók kifizetésének első félévi határideje március 31. 

Az adóbevalláshoz mellékelni kell a szerződést, a ténymegállapító bizonylatot, a bérlő vagy a haszonbérlő bejegyzési bizonylatát és az ingatlantulajdonos személyazonossági igazolványának a másolatát.

17.907 Maros megyei lakosnak érvénytelen a személyazonossági igazolványa.  1.350 személynek az idei évből eltelt hónapok során, 16.557 személynek az elmúlt években járt le a személyi okmánya. 

A mezőgazdasági támogatások igénylése során olvasóink számára kérdésessé vált az új gazdaság fogalma, ezt próbáltuk tisztázni Bordi Kacsó Zsolttal, a Mezőgazdasági és Intervenciós Ügynökség aligazgatójával.

Az apasági szabadság ideje 5 munkanap, amennyiben pedig az apa a társadalombiztosítási rendszerben biztosított státusszal rendelkezik, akkor az apasági szabadság ideje alatt jogosult az apasági illetményre is

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium egyik intézkedése ebben az évben a paradicsomot üvegházakban, fóliasátorban termesztők támogatása, valamint a román paradicsom népszerűsítése a külföldről behozott termékekkel szemben. 

Felhívják az új igénylők figyelmét, hogy amennyiben nincs és nem is volt soha OTP-bankszámlájuk, nem kell nyitniuk.

Csütörtökön, március 16-án 10–19 óra között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában állásbörzét szerveznek, melyre mindenkit várnak. 

A Maros Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) tájékoztatója szerint a mezőgazdasági életjáradék haszonélvezőinek március 1-je és augusztus 31-e között kell láttamoztatniuk könyvecskéjüket, ennek érdekében munkanapokon fel kell keresniük személyesen vagy megbízott révén az APIA- központokat.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sajtófotó-pályázatot hirdet Az énkép és/vagy a másság megjelenítése címmel, amelyre XI. és XII. osztályos tanulók jelentkezését várják március 

20-ig.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Szülőföldön magyarul című tankönyv- és taneszköz- támogatás, illetve hallgatói támogatás pályázatainak a benyújtási határideje március 17.

Az egyéni munkaszerződéssel (contract individual de muncă) alkalmazott szülőknek a romániai törvények egy egész sor szabadságot és vonatkozó illetményt biztosítanak, amelyekről a szülők (általában az anyukák) sokszor nem tudnak, vagy nem ismerik teljesen azokat.

Az előző részben kezdtük el tárgyalni az elbirtoklási per beadásának konkrét feltételeit és módozatát. Amint azt már jeleztük, az elbirtoklás megállapítása mindig bírói határozattal történik. 

A kéthetes tábor július 31 – augusztus 12. között zajlik a Hargita megyei Hargitafürdőn, a Tirol Panzióban.

A magyarországi Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden évben adategyeztetési nyomtatványokat küld azon ügyfeleknek, akiknek hadigon-dozotti vagy egyéb jogcímeken nyugdíjat folyósít.

A Mezőgazdasági és Intervenciós Kifizetési Ügynökség felhívása szerint az egységes támogatási kérelmeket március 1 – május 15. között kell leadni.

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Ügynökség szállodaiparba toboroz személyzetet az EURES hálózat révén. A válogatást a fővárosban tartják április első felében.

2,67 milliárd lejben állapították meg az idei Első Ház program garanciakeretét, ebből 2,5 milliárd lejt egy hétfőn elfogadott határozattal különít el a kormány, 175,5 millió lej az előző évi keretből maradt fenn. 

Az előző részekben az elbirtoklás jogi intézményéről beszéltünk. Láthattuk, hogy egy telek birtoklása bizonyos feltételek mellett tulajdonjoggá válik. 

A felszámolási alapot is törölték, amely a regisztrációs illeték 50%-át tette ki, illetve a 10%-os csődeljárási alap is megszűnt.

Február elsejétől nyolc környezetvédelmi illetéket töröltek el, köztük a sokat vitatott gépkocsibejegyzési környezetvédelmi illetéket. 

A február 19-i nyugtalottó-sorsoláson a január 2-án kibocsátott pénztárblokkok jelenthetnek plusznyereményt tulajdonosaiknak, amennyiben az aznapi 338 lej értékű nyugtaszelvényt megőrizték. 

A régi polgári törvénykönyv (vechiul Cod civil) szerint, amint azt az előző részben írtuk, létezik 30 éves elbirtoklási idő, valamint 10-től 20 évig terjedő elbirtoklás.