szerda, október 18, 2017

Közönségszolgálat

A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal tájékoztatja azon külföldön élő román állampolgárokat, akiknek nincs személyi számuk, de szükségük van rá...

 A hűvös időszak beköszöntével megkezdődik a fűtés. Ezzel egyidejűleg a nem megfelelően használt vagy meghibásodott fűtőtestek, eldugult kémények miatt megnő a tűz-esetek száma. 

Magyarországi olvasó elektronikus levélben azzal a kéréssel fordult szerkesztőségünkhöz, hogy egy ügyvédi munkaközösség listájáról tájékoztassuk arra az esetre, ha a közeljövőben Romániában adásvételi ügyintézése adódna.

A különböző adásvételi szerződések mellett az egyik leggyakrabban előforduló szerződéstípus az ingatlanbérleti szerződés (contract de închiriere), melynek alapján az ingatlantulajdonos a bérlőnek vagy felhasználónak meghatározott vagy meghatározatlan időre bér ellenében vagy ingyen átadja az 

ingatlan használati jogát. 

Az állampolgárok joga szabadon megválasztani lakhelyüket vagy azt megváltoztatni, kivételt képeznek azok az esetek, amikor a törvény másképp rendelkezik.

Amint az előző részekben leírtuk, a káresemény bekövetkeztéről öt napon belül értesíteni kell a biztosítót, megadva minden releváns információt róla. A határidő elmulasztása nem érintheti a károsult személy kártérítési jogát. 

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség tájékoztatója szerint módosították azt a támogatási összeget, amelyre a munkáltatók abban az esetben jogosultak, ha a munkahelyen inasképzést szerveznek, vagy egyetemet végzettekkel gyakornoki szerződést írnak alá. 

A Maros Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség ellenőrei szeptemberben 53 alkalommal ellenőrizték a munkaviszony betartását.

Gyakornoki programot hirdet a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum – KIFOR, amelyre kolozsvári egyetemisták jelentkezhetnek.

Amennyiben egyik gépjármű álló helyzetben volt vagy parkolt, a formanyomtatványt az illető gépjármű tulajdonosa vagy használója is kitöltheti, természetesen a balesetben részt vevő másik sofőrrel együtt. 

Az Ady Endre-ösztöndíjjal a tehetséges, romániai magyar nyelvű közoktatásban részt vevő VI–XII. osztályos, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat támogatnak a 2017–2018-as tanévben. A pályázatok benyújtásának határideje: október 22.

Szeptember 30-án lejárt a türelmi idő az épületek tűzvédelmi engedélyének beszerzésére, így októbertől a törvény értelmében 20.000 és 50.000 lej közötti bírság szabható ki azon épületek tulajdonosaira, amelyeket tűzvédelmi engedély hiányában használnak.

A késedelmi kamatok felgyülemlésének elkerülése érdekében felkérik az adófizetőket, hogy időben törlesszék fizetési kötelezettségeiket.

Cikksorozatunk jelen részében folytatjuk a kötelező gépjármű-biztosítással kapcsolatos elemzésünket.

A megyei prefektusi hivatal Hajtási Jogosítványok és Gépkocsi-bejegyzési Közhivatala osztályvezetőjének, Ioan Gheorghe Băcilă rendőr-főfelügyelőnek a hajtási jogosítványok megújításával kapcsolatos kérdéseket vetettük fel.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékezteti a magán- és jogi személyeket, hogy a 2017-es évre fizetendő épület-, terület- és gépjárműadó második lejárati határideje szeptember 30-a, szombat. 

Jelentkezni október 31-éig lehet.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának tájékoztatója szerint az útlevéligénylés ügyintézése előzetes, telefonon történő időpontfoglalás alapján történik.

A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal  tájékoztatja a diákokat azon köte- lezettségükről, hogy amennyiben lakcímet változtatnak az új tanévben, azt be kell jegyeztetni a személyazonossági igazolványukba.

Szociális szolgáltatást végző egyesületek, alapítványok és egyházi felekezetek szeptember utolsó munkanapjáig a helyi költségvetésből elkülönített jövő évi támogatásokra pályázhatnak.

Cikksorozatunkban folytatjuk az új, kötelező biztosításokra vonatkozó törvény rendelkezéseinek elemzését. Az előző részben elkezdtük tárgyalni azon eseteket, amikor a biztosító nem köteles kifizetni az igényelt kártérítést. Ezen esetek leírását folytatjuk.

Augusztusban azokról a káreseményekről beszéltünk, amelyek bekövetkeztekor a biztosító a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján kártérítést fizet.

A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal tájékoztatja azon külföldön élő román állampolgárokat, akik személyi számot igényelnek annak érdekében, hogy benyújthassák kérelmüket a területi nyugdíjosztályokhoz nyugdíjuk újraszámítása végett, hogy az eljáráshoz milyen iratok szükségesek. 

A külföldön élő magyar állampolgárok tavaly januárjától jogosultak magyar személyazonosító igazolványra, amely a Csíkszeredai Főkonzulátuson is igényelhető.