szombat, március 25, 2017

Közélet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2017. március 30-án 13 órára

Szándékos hazugságok, félrevezetések, átejtések szövevénye hozza ki egyre jobban a sodrából a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum szülői közösségének tagjait. 

Műszaki okok miatt elkezdődött a bözödújfalusi tó vizének lecsapolása. Sokan csodát remélnek, azt, hogy ismét láthatóvá válik az egykor elárasztott Bözödújfalu. 

Ezúton felhívják a lakosság és az intézmények figyelmét, hogy csatlakozzanak az akcióhoz.

Március 25.

A Maros megyét érintő vonatok is az állomásokon vesztegeltek a Román Vasúti Társág (CFR) alkalmazottainak szerdán reggel kirobbantott spontán sztrájkja miatt.

A víz világnapja alkalmából a Maros marosvásárhelyi szakaszának partján nagytakarítást szerveztek a helyi rendőrök. 

Kiskorúakkal folytatott kereskedelemmel, szabadságuktól való megfosztással és munka általi kizsákmányolásukkal gyanúsított Maros megyei illetőségű személyeknél tartottak házkutatást.

Húsvétra készülődik a keresztény világ, s ehhez igazodva a hatóságok is megteszik a szükséges intézkedéseket.

Március 24.

Környezeti projekt indul az iskolában   

Feliratkozni a szervezőnél lehet: Szilágyi Eszter, tel. 0749-071-453.

Március 20–24.

Március 22-től április 14-ig

Mindazok a személyek, akik tisztségre szeretnének jelentkezni, kérelmezési dossziéjukat leadhatják a helyi RMDSZ irodájába 2017. március 31-ig.

a marosvásárhelyi 1918. December 1. utcában

A jelenlegi részben néhány kevésbé ismert, de egyesek számára annál inkább fontos szabadságfajtákról fogunk írni.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa közleményben tájékoztatja az érdekelteket, hogy illetékmentessé vált a 65. életévüket betöltött személyek magánútlevelének kiállítása. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal emlékezteti az adófizető magán- és jogi személyeket, hogy az épület-, terület- és járműadók kifizetésének első félévi határideje március 31. 

Az adóbevalláshoz mellékelni kell a szerződést, a ténymegállapító bizonylatot, a bérlő vagy a haszonbérlő bejegyzési bizonylatát és az ingatlantulajdonos személyazonossági igazolványának a másolatát.

17.907 Maros megyei lakosnak érvénytelen a személyazonossági igazolványa.  1.350 személynek az idei évből eltelt hónapok során, 16.557 személynek az elmúlt években járt le a személyi okmánya. 

A mezőgazdasági támogatások igénylése során olvasóink számára kérdésessé vált az új gazdaság fogalma, ezt próbáltuk tisztázni Bordi Kacsó Zsolttal, a Mezőgazdasági és Intervenciós Ügynökség aligazgatójával.

500 éves a reformáció   

A múlt hónapban elfogadták a Kis-Küküllőt átszelő új híd építésének műszaki-gazdasági mutatóit.