vasárnap, április 30, 2017

Hitvilág

Az egyházmegyei gyakorlat szerint az egyházmegye főpásztora ötévenként keresi fel az egyházközségeket és szolgáltatja ki a 15 évet betöltött, felkészített fiataloknak a bérmálás szentségét.

A marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség a Kistemplomi esték előadás-sorozattal ünnepli a reformáció 500. évfordulóját, valamint a gyülekezet és templom több mint 200 éves múltját. 

500 éves a reformáció   

 Nagypénteken Jézus kereszthalálára, húsvétkor feltámadására emlékezünk. A közismert drámai történetnek jól kialakult liturgiája, szertartásrendje volt és van a keresztény egyházban, hiszen az egyik legjelentősebb üdvtörténeti eseménysor és hitvallás. 

A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. 

Évenként visszatérő nagyböjti zeneélményem Tim Rice–Lloyd Webber 1970-es Jézus Krisztus szupersztárját újrahallgatni.

A feltámadott Jézus Krisztus köszöntőszavai ezek, melyekkel egy jeruzsálemi szobába bezárkózott, félelmektől megkötözött tanítványait üdvözli.

Április 22-én, szombaton 17 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében

Erről a témáról szinte lehetetlen tárgyszerűen írni, az érintettség ténye mindegyre átdereng a szövegen. Az alábbi sorokban az olvasó lépten-nyomon a címben is jelzett személyességgel szembesül.

500 éves a reformáció   

500 éves a reformáció   

E kérdés tárgyalásánál egyháztörténészek némelyike arra figyelmeztet, hogy ne tévesszük össze Zwingli hatását a zürichi reformáció hatásával.

A németországi reformációval párhuzamosan, de önálló jellem vonásokkal indul el a svájci reformáció, a német kantonokban, Zwingli Ulrich munkássága nyomán.

Sebestyén Péter ezüstmisés római katolikus plébános tizenötödik kötetét, az Ezüstbeszédet vehette kézbe és ismerhette meg az olvasó szerdán este a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban. 

A 19. század elején egyetemes egyházi igényként jelentkezett a marosvásárhelyi egyházközség megalakítása.

Az unitárius vallás a XVI. századi radikális reformáció legkésőbbi hajtásaként jött létre Erdélyben, több korábbi antitrinitárius irányzat egybeolvasztásával. 

A 19–20. század fordulóján, 1900-ban Bostonban megalakult az Unitárius és Szabadelvű Vallások és Egyházak Világszövetsége.

Vasárnap este a marosvásárhelyi Vártemplomban vette kezdetét az ökumenikus imahét, melynek alapigéjéül Pál apostolnak a korintusiakhoz írt II. levele 5. részének 14–20. közötti versét választották. 

Marosvásárhelyen az idén is megszervezik a magyar keresztény egyházak ökumenikus imanyolcadát, amelyet január 15–22. között tartanak.

Kezdési időpontok: este 6 óra.

Göcsi Mátét illetően az első biztos adat 1550-ből való, amikor június 19-én beiratkozott a lutheránus Wittenbergi Egyetemre. 

A szervezőket az az igen nagy megtiszteltetés érte, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület reformációi jubileumi évét az Égjen a láng! keresztyén zenefesztivál indíthatja útjára