csütörtök, május 24, 2018

Hitvilág

A könyv a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. 

Jelentkezni április 9-ig lehet.

Vállára vette a keresztet Jézus,

amelyet Pilátus osztott ki neki,

Az idei virágvasárnapon is sok százan kívánták látni a marosvásárhelyi Színház téren évről évre bemutatásra kerülő misztériumjátékot. 

Mint a bozóttűz, terjedt Jézus híre,

szájról szájra adták csodás tetteit,

amelyeket frissen, útközben művelt,

s amelyből a hívő új erőt merít.

A legtöbb protestáns gyülekezetben március 25-én, virágvasárnap konfirmációi ünnepséget tartanak.

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban március 21-én, szerdán délután 6 órai kezdettel imanapot tartanak. 

Nagyböjti háromnapos lelkigyakorlatot, triduumot hirdet a marosvásárhelyi Szent Család templom (Földműves utca 26.) március 15–17. között. 

a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében

március 7–11. között

„Egymásért” szervezték meg kilencedik alkalommal az Égjen a láng! keresztyén zenefesztivált február 17–18-án a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. 

Idén újra megtartják Marosvásárhelyen a nagy sikerű ifjúsági keresztyén zenefesztivált. A rendezvényre a Kultúrpalotában február 17-én és 18-án kerül sor. 

– A betegek világnapjára –

Milyen egyszerű, jelentéktelennek tűnő tárgy – gyertya. Ma már világításra alig használjuk!

Pénteken a Gecse utcai református templomban Sebestyén Péter római katolikus plébános szolgál. 

Dr. Juhász András lelkipásztor elhunytának 25. évfordulóján bensőséges megemlékezést tartottak a Szabadi Úti Református Egyházközségben.

Jobbod, Uram, erőtől dicső! (2Mózes 15, 6) – ezzel a mottóval szervezik meg a marosvásárhelyi történelmi magyar egyházak az idei ökumenikus imahetet. 

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban január 14-én, vasárnap ünnepi istentiszteletre kerül sor, mely alkalommal a vallásszabadság törvényének 450 évvel ezelőtti tordai kihirdetésére és egyben az unitárius egyház megalakulására emlékeznek. 

A kötet ára 8 lej. 

Vannak életek, emberek, akik akarva-akaratlanul belesodródnak a történelem alakulásába, és ez nem mindig tudatos.

Amikor 1934-ben világgá kiáltotta fájdalmát a szétszórt mezőségi települések sorvadó, a többségbe beolvadó szórványmagyarságáról, Földes Károly mezőújlaki lévita tanító nem tudta, hogy mennyire érzékeny, nyolcvan év távlatából is egyre időszerűbb és fájdalmasabb témával „lármázza fel” az erdélyi köztudatot.

Diakóniai munka a Maros megyei református egyház keretében

A Marosvásárhely–Kövesdombi Unitárius Egyházközség az egyik legfiatalabb a marosvásárhelyi protestáns egyházközségek között.

A „baptista” megnevezés a görög „baptizó” szóból származik, amely „alámerülést” jelent. Nem mi választottuk magunknak, azért ragadt ránk, mert az első keresztyén gyakorlathoz hűen végezzük a hitvalló felnőttkeresztséget a víz alá merítés által.