hétfő, június 25, 2018

Van egy jó hely

Fotó: Popescu Ilona

Baricz Lajos marosszentgyörgyi római katolikus plébános neve sokszor elhangzik a médiában, de legtalálóbban Kopacz Imola pszichológus fogalmazott, amikor mint igazi „polihisztort” bemutatta a Magányosok Klubja tagjainak. 

Igaz, hogy régi ismerősünk Baricz Lajos, aki legutóbb, amikor nálunk járt, így búcsúzott: csak hívjanak, mert jövünk.

Hát hívtuk, és mint mindig, érdeklődéssel vártuk, tudván, hogy kellemes délutánban lesz részünk. Nemcsak a lelkészt, a költőt üdvözölhettük, de a közéleti személyiséget, a jó szervezőt és a jó házigazdát is – sorolta Kopacz Imola, hisz ezeket a tulajdonságokat fémjelzik azok a kitüntetések, amelyeket az évek során kapott. 

Vendégünk, mint mindig, ez alkalommal is legújabb versesköteteiből olvasott fel: Áldalak téged, Álom a valóság, Elfed a hant és egy számunkra nagyon kedves kötetből, az Isteni parázsból, melyben reánk, magányosokra emlékezik a Van egy jó hely című versében. 

Érdeklődést keltett egy új verselési forma ismertetése, melyben öt rövid sorban frappáns igazságokat fejeznek ki.

Külön érdeme a szerzőnek, hogy a tragikus dolgokat is humorral fűszerezi, és úgy tálalja elénk, hogy mosolyt fakasztanak, nem könnyeket csalnak a szemekbe. Ilyenek a vidám sírversek az Elfed a hant című kötetében, melyben azt ígéri a költő, hogy amit itt elkezdett, a síron túl is folytatja.

Publicisztikai írásaiból a Múlnak az évek című kötetből olvasott fel részleteket. Ezekből a sorokból kicsengtek a meditáló pap vallásos gondolatai, melyek közel állnak a hallgatóság lelkivilágához.

A hangulatot emelte Simon Kinga marosszentgyörgyi kántornő zongorajátéka, aki megzenésített Baricz-verseket adott elő. A rólunk, magányosokról szóló megzenésített verset – Van egy jó hely – élénk taps követte. 

A verseskötetek fehér-fekete illusztrációit Abonyi Mária készítette. Pécsi Ágnes klubtag mintegy köszönetképpen elszavalta a költő Tisztességet című versét, mely a klub fennállásának 25. évfordulóján is elhangzott.  

A Magányosok Klubjának közössége, élén Kopacz Imola pszichológussal, azt kívánjuk Baricz Lajosnak, hogy számos kötetét újabbak kövessék! Ezeket hozza el hozzánk, mert visszavárjuk szeretettel.

Radványi Hajnal