kedd, május 22, 2018

Uniós alapokból támogatják a munkálatokat

Be kell fejezni a kataszterezést 2020-ig
Fotó: Vajda György (archív)

Miután többször elhalasztották a földtulajdon-visszaszolgáltatás lezárásának a határidejét, majd az ezt követő kataszterezést és az elektronikus nyilvántartás elkészítését, az unió felszólította Romániát, hogy 2020-ig fejezze be a folyamatot, ugyanis ezt követően megszűnik a földalapú támogatás, helyette a mezőgazdasági egységekre (exploataţie) lehet majd igényelni uniós pénzt. Ezért a közigazgatási egységek területeit fel kell térképezni és számítógépes nyilvántartásba venni, mivel ennek alapján ellenőrzik majd a mezőgazdasági egységeket. 

 

Országos kataszterezési program 

A 294/2015-ös kormányrendelettel elfogadták a 2015–2023-ra vonatkozó országos kataszterezési programot, amelynek alapján díjmentesen elkészítik az ország összes ingatlanjának (épületek és területek) kataszteri nyilvántartását. A kormányrendelet megjelenésekor a helyzet katasztrofális volt, ugyanis a mintegy 40 millió (8 millió városi és 32 millió vidéki) ingatlan közül csak 7,4 millió szerepelt a nyilvántartásban. A tulajdon-visszaszolgáltatás kuszasága miatt gyakoriak az átfedések, azaz két vagy több kvázi jogos tulajdonosa is van ugyanannak a területnek. Az említett kormányrendelettel kijelölték a program megvalósításának is a lépéseit. Először azokban a közigazgatási egységekben, ahol az országos programnak köszönhetően ingyen elkészítik a felmérést, egy tájékoztatási kampány keretében értesítik a tulajdonosokat, a polgármesteri hivatal segítségével megállapítják a közigazgatási egység határait, a kataszteri egységeket, majd ezt követően a tulajdonosoktól bekérik a tulajdonjogot igazoló okiratokat és ez alapján a helyszínen azonosítják a szóban forgó ingatlant, felkérik a közjegyzői kamrát, hogy ahol szükséges, bocsássa ki a hagyatéki dokumentumokat. A folyamat részeként a tisztázott helyzetet kifüggesztik a hivatalban, majd az óvások elbírálása után új telekkönyveket készítenek. 2014-ben az ország 3.181 közigazgatási egysége közül 144-ben kezdték meg a munkálatot, 2015-ben 140-ben, míg az idén 200-ra tervezték azon egységek számát, ahol ingyen elvégzik a felmérést. 

Az idén a 2014–2020-as regionális operatív programon keresztül az Országos Ingatlankezelő Ügynökség (ANCPI) 312 millió eurós támogatást hívott le, amelynek köszönhetően úgy tervezik, hogy 2023-ig 660 községben díjmentesen véglegesíthetik a kataszterezést. Az ügynökség a napokban nyilvánosságra hozta megyénként azon közigazgatási egységek nevét tartalmazó listát, ahol az említett program alapján támogatják a kataszterezést. Radu-Codruţ Ştefănescu, az országos ügynökség elnök-vezérigazgatója a sajtónak elmondta: a helységeket Románia általános szállítási mesterterve alapján választották ki. Figyelembe vették, hogy a közigazgatási területükön milyen infrastrukturális beruházások vannak, milyen terveik vannak, a hivatal milyen költségvetéssel rendelkezik (sz.m.: a szerényebb költségvetéssel rendelkező településeket támogatják), illetve az is számított, hogy mennyire haladtak a kataszterezési folyamattal. A településeket a Regionális Fejlesztésügyi Minisztérium, az Európai Alapkezelő Igazgatóság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Szállításügyi Minisztérium és az Országos Ingatlankezelő Ügynökség képviselőiből álló bizottság választotta ki. A bizottság tagjait a kormányfő nevezte ki. 

Az országos ügynökség nemcsak az említett uniós pénzösszeget fordítja a kataszterezésre, hanem ezt kiegészíti saját költségvetésével. Ott, ahol ez sem fedi a munkálatok költségeit, a polgármesteri hivatalok saját költségvetésükből is fordíthatnak pénzt erre – hangsúlyozta az ügynökség elnök-vezérigazgatója. 

A 2017 decemberének közepén az országos ügynökségnél összesített adatok szerint az országban 33 közigazgatási egységnél fejezték be teljesen a kataszterezést, 190 községben folyamatban van az általános kataszterezés. 494 településen 1205 kataszteri egységet vettek nyilvántartásba és további 1906 adminisztrációnál folyamatban van 15.654 kataszteri egység feltérképezése. 

 

Megyei helyzetkép 

A Maros megyei kataszteri és ingatlankezelő ügynökség nyilvántartása szerint a 102 közigazgatási egységből az országos telekelési program alapján 2016-ban hat településen (Alsóbölkény, Nádas, Mezőpanit, Uzdiszentpéter, Mezőceked, Zágor) fejezték be a telekelést. 2017-ben az ügynökség településenként 150.000 lejes támogatást nyújtott a topográfiai, telekelési munkálatok támogatására. Az eljárás szerint a finanszírozási igénylés benyújtását követően a polgármesteri hivataloknak szerződést kell kötniük egy engedélyezett szakcéggel. A decemberi adatok szerint 71 közigazgatási egység kért támogatást az ügynökségtől, ezek közül 55-en már meg is kötötték a szerződést, ezen belül nyolc egység (Bátos, Mikefalva, Vámosgálfalva, Mezőrücs, Marosfelfalu, Mezőceked és Mezőzáh) esetén az országos ügynökség kibocsátotta a munkálatok megkezdéséről szóló rendeletet, három helységben (Bátos, Rücs, Felfalu) már el is kezdték a felmérést. Az említett községekben a 35/2016-os kormányrendeletnek megfelelően a kültelkeket mérik fel és veszik nyilvántartásba. 

Még egy fontos része a programnak az, hogy azon tulajdonosok esetében, akik örökség révén tettek szert valamilyen ingatlanra, de nem készült erre vonatkozó hagyatéki tárgyalás, az ügynökség állja a közjegyzői illetéket, azaz ingyen átírják az örökösre az ingatlant, hogy majd ennek megfelelően készítsék el az új telekkönyvet. 

Az unió által támogatott általános kataszterezési program keretében az országos ügynökség az említett bizottság által kiválasztott polgármesteri hivatalokkal (Oláhkocsárd, Koronka, Maroskeresztúr, Kisikland, Marosszentgyörgy, Marosszentkirály, Marosszentanna, Vajdaszentivány) közvetlenül köti meg a finanszírozási szerződést. A 294/2015-ös országos program alapján az említett településeken is hozzáfognak a kataszterezéshez, erről értesítik a helyieket, és tervben van az is, hogy a helyi munkacsoportba bevegyék azokat az idősebbeket, akik ismerik a helyzetet, segítenek majd a területek beazonosításában, hiszen a közös érdek az, hogy végre befejezzék a több mint 25 éve tartó folyamatot – tájékoztatott Pop Zamfir, a Maros Megyei Kataszteri és Ingatlankezelő Ügynökség irodavezetője és Nemes Marin főmérnök. Elmondták, hogy megyénkben egyedül Szászkézden zárták le a kataszterezési folyamatot az UNESCO világörökségi listára való feljutást elősegítő, illetve a szociálisan hátrányos helyzetű települést támogató uniós programnak köszönhetően.