hétfő, június 25, 2018

Tavaly negyven gyerek talált új családra

A törvény módosítása óta több az örökbefogadás

Előrelépés történt az örökbefogadások számát illetően Maros megyében, amióta módosult a vonatkozó törvény, amely számos pozitív változást hozott a leendő szülőkre nézve, a leglényegesebb, hogy jelentősen lerövidíti az örökbefogadást megelőző ügyintézés időtartamát. A tavaly negyven gyerek talált új családra, jelentősen több, mint az előző években.

Az állami gondozásban lévő gyerekek nagy részét nem nyilvánítják örökbe fogadhatónak, mivel a szülők nem mondanak le róluk, viszont az anyagiak, a lakhatási körülmények hiánya miatt nem áll módjukban róluk gondoskodni. Ellenben csak úgy kerülhet az örökbe fogadhatók listájára, ha a gyerekvédelmi rendszerben nyilván van tartva (bármilyen elhelyezési formában).

Miklea Hajnal Katalin, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezérigazgatója szerint az olyan szolgáltatások, mint a hivatásos nevelőszülői hálózat vagy a bentlakásos intézményi (rezidenciális) központban való elhelyezés valójában meghatározott időre szólnak, azaz az ideális az lenne, hogy a gyerek bekerül a védelmi rendszerbe és mindaddig ott gondoskodnak róla, amíg rendeződik a család helyzete, mind anyagilag, mind lakhatás szempontjából, majd egy bizonyos idő után, amikor ez megtörtént, a gyerek visszakerül az eredeti családjához. Sajnos a gyakorlatban viszonylag ritkán kerül erre sor. 

Az igazgatónő hangsúlyozta, amikor az egyes esetekhez kiszállnak az igazgatóság szakemberei, mindig az elsődleges szempont a család védelme, hiszen még ha szerény anyagi körülmények között is élnek, ha csupán egyik szülő van jelen, vagy akár közeli hozzátartozók gondoskodnak a gyerekről, akkor is jobb neki a családban, mint az, hogy kiemeljék onnan és egy, számára teljesen új környezetben nevelkedjen. Ezért általában csak akkor emelik ki a gyereket a családból, amikor veszélyben van ott, például bántalmazzák vagy súlyosan elhanyagolják.

138 gyerek várt új családra

Maros megyében pozitív eredményeket hozott az elmúlt év az örökbefogadások tekintetében, ugyanis a 2016-ban eszközölt törvénymódosítással lecsökkentették a különböző határidőket. A törvény értelmében azoknak a családoknak, amelyek gyereket szeretnének örökbe fogadni, több szűrésen kell átesniük, illetve számos felkészítőn kell részt venniük, amíg megkapják a bizonylatot, hogy alkalmasak erre. A törvénymódosítás egyik legjelentősebb hozadéka, hogy meghosszabbították a szülőknek kibocsátott alkalmassági bizonylat érvényességi idejét, ez jelenleg két évre szól, míg azelőtt egy évig volt érvényes. Ez az intézkedés sokat könnyít a családok helyzetén, ugyanis a tapasztalat azt mutatta, hogy az egy év gyakran kevés akkor, hogy a szülő egy megfelelő gyereket találjon. 

A tavaly 138 gyerek volt örökbe fogadhatónak nyilvánítva Maros megyében, közülük 40 gyereket sikerült örökbe adni, és 29 család szerezte meg az alkalmassági bizonylatot. Tavaly tehát jelentős előrelépés történt ezen a téren, ugyanis azelőtt általában alig több mint húsz, legtöbb harminc gyereket sikerült egy év során örökbe adni.

Ugyanakkor tavaly nagyon eredményes volt a megyék közötti együttműködés, a negyvenből tizennyolc gyereket más megyébe vittek az új szülők. Az örökbefogadásra vállalkozó párok általában minél kisebb gyereket, legtöbben pár hónapos babát szeretnének, viszont az alkalmassági bizonylat megszerzése, illetve a procedúra során a különböző határidők betartása miatt a legkisebb gyerek, akit sikerült örökbe adni, 11 hónapos volt. 

Ugyanakkor vannak párok, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy tudomást szerezzenek arról, kik a gyerek vér szerinti szülei. Erre általában van lehetőség, de sok esetben a hatóságok sem rendelkeznek ezzel az információval, például előfordul, hogy a szülészeten vagy a kórházban elhagyják a gyereket, és nem ismert a szülők kiléte. A törvény értelmében a hatóságoknak fel kell kutatniuk a gyerek családját, egészen a negyedfokú rokonokig, ez a procedúra pedig rengeteg időt és terepmunkát igényel, mert negyedfokú rokonig mindenkinek nyilatkoznia kell, hogy nincs lehetősége vagy nem szeretné nevelni, gondozni a gyereket, és bele kell egyezzen az örökbeadásba ahhoz, hogy az örökbe fogadhatóvá nyilvánítható legyen. 

Nehezen örökbe fogadható gyerekek

A vezérigazgató kifejtette, a 2016-os törvénymódosítás következtében van a rendszernek egy külön része, ahol a nehezen örökbe adható gyerekek szerepelnek. Például Maros megyében 70 ilyen gyerek van, ők azok, akik vagy etnikumuk miatt, vagy mert bizonyos egészségi problémákkal küszködnek, vagy már betöltötték a 10-12 évet, és általában ennek a korosztálynak már jóval nehezebben találnak szülőket.

Ellenben szerencsére nem minden család jön konkrét elképzeléssel arra vonatkozóan, hogy milyen nemű, életkorú gyereket szeretne, így ezeknek a gyerekeknek is esélyük lehet arra, hogy családra találjanak. 

Ha a család konkrét elképzeléssel érkezik, hogy például egyéves, kék szemű kislányt szeretne, ez esetben időigényesebb lesz a folyamat, viszont amennyiben nincsenek ilyen elvárásaik, akkor a két éven belül, amíg érvényes az alkalmassági bizonylat, az esetek nagy részében sikerül megtalálni a számukra megfelelő gyereket. Vannak viszont olyanok is, akik már három éve keresik, és még nem találtak olyan gyereket, amilyent szeretnének. 

A procedúra részeként három hónapig együtt élnek az örökbe fogadó szülők a gyerekkel, ez úgymond egy összeszokási időszak, és majd csak ezt követően mondja ki a bíróság, hogy végleges az örökbefogadás.