kedd, május 22, 2018

Találkoztak a nyárádmenti népművészek

Múlt szombaton Nyárádszeredában szervezett találkozót a nyárádmenti népművészek számára a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség (RMNSZ).

A néhány éve alakult nyárádmenti csoporttal találkozott a nyárádszeredai városi könyvtárban a szövetség országos elnöke, Szatmári Ferenc, a résztvevőknek Suba Gyöngyi könyvtáros tolmácsolta Tóth Sándor polgármester üdvözletét. Ezt követően néprajzi előadásokra került sor, a havadi László János nyugalmazott tanár a nyárádmenti szőtteseket mutatta be, a marosvásárhelyi dr. Balássy Enikő néprajzkutató a jobbágytelki szalmafonás és kalapkészítés folyamatát vázolta, a nagyernyei Török László fafaragó a párkapcsolati jelképeknek a népi faragászatban való ábrázolásáról értekezett, míg a csókfalvi Varga Sándor nyugalmazott lelkész a kőbe vésett, fába rótt, nyelvünk teremtette székely-magyar rovásírást ismertette. A résztvevők néhány tag munkásságába is betekinthettek, ezt követően Bíró János nyárádszeredai fafaragó mester a helyi Bocskai István középiskola faragott kapuját mutatta be. 

Délután a résztvevők Nyárádszentlászlóra utaztak, ahol Kiss Mihály nyugalmazott lelkész vezetésével meglátogatták a kora középkori, egykoron katolikus, ma unitárius műemlék templomot. Ebéd után dr. Barabás László marosvásárhelyi néprajzkutató Ünnepeink népi színháza című könyvét ismertette, majd Szatmári Ferenc RMNSZ-elnök az országos és fiókszervezet terveiről, szervezési kérdéseiről beszélgetett el a nyárádmenti tagokkal. A találkozó népdalok éneklésével zárult, a jó hangulatot a makfalvi mókamester, Gyepesi László is fokozta, aki Széllyes Sándor-monológokkal, tréfás rigmusokkal szórakoztatta a társaságot.