szerda, május 23, 2018

A Rotary Téka Club ötödik díjkiosztóján

Tavasz a kisteremben

Nagyságos Bethlen Gábor fejedelem tudósai igencsak elcsodálkozhattak április 17-én a marosvásárhelyi művészeti középiskola sok tehetséges diákjának a teljesítménye láttán, holott a Kultúrpalota kistermének üvegablakait őrizve sok rendkívüli rendezvénynek a szemtanúi lehettek az évek hosszú során át. A Rotary Téka Club válogató és díjkiosztó ünnepsége azonban olyan élményt jelentett, amit a résztvevők hosszú ideig megőriznek emlékezetükben.

A fellépő diákok kivételes teljesítménye mellett illesse dicséret a szervezőket.

A Rotary Téka Club jótékonysági báljain kiemelt célként fogalmazza meg a művészeti középiskola zene és képzőművészet szakos diákjainak támogatását, akik közül évente 3–3 diákot kiválósági díjjal tüntetnek ki – hangzott el többek között Karácsony Erdei Etel, a klub elnökének bevezetőjében. 

Április 17-én a kisterem színpadát a gazdag képzőművészeti mezőnyből három diák alkotásaiból készült válogatás keretezte. Rendkívül érett gondolkodásra valló, kiváló szín- és formaérzékkel, ötletes vonalvezetéssel megalkotott, kifejező festményeket, grafikákat és egy kisplasztikát is kiválogatott a Mana Bucur és Kuti Dénes elismert művészekből álló zsűri. A diákok sokoldalúságát, tehetségét, komolyságát, termékenységét és vezetőtanáraik hozzáértését is kiemelték az értékelés során. Az első díjat a XI. osztályos Kiss Norbert (felkészítő tanárai Kolumbán Kántor Zita, Căpriţă Petre), a második díjat a szintén XI.-es Miholcsa Dávid (felkészítő tanárai Kolumbán-Kántor Zita, Nagy Annamária, Gyarmathy János), a harmadik díjat Román Krisztina (Kolumbán-Kántor Zita tanítványa) nyerte. 

Az ünnepségen a különleges háttér előtt tíz zene szakos diák lépett fel. Ávéd Éva, az iskola aligazgatója hívta színpadra őket, és kérte meg, hogy a bemutatkozáson kívül mondják el, hogyan, miért választották a hangszert, amelyen játszanak. Mint kiderült, az ifjú zenészek egy-két kivételtől eltekintve nem a szavak emberei, de a hangszerüket olyan tehetséggel, átéléssel szólaltatták meg, hogy a közönség köréből senki sem irigyelte a Cazan Vasile, dr. Elekes Márta és Péter Béla alkotta zsűrit, amelynek ki kellett választani a három legtehetségesebb fiatal zenészt. Annyi érzelmet, olyan drámaiságot, annyi játékosságot szólaltattak meg, a különböző korok zeneszerzőinek műveit játszva, hárfán, klarinéton, zongorán, hegedűn, fuvolán, oboán és harsonán, olyan változatos, színes hangversenyt mutattak be a szépen szóló zongorakísérettel, amilyent ritkán lehet hallani. A szál virág mellett, amelyet a klub nevében a legtöbbjüknek dr. Kikeli Pál professzor nyújtott át, a magam nevében szeretném az összes fellépőt kiválósági közönségdíjjal jutalmazni. Ha elgondolom, hogy a mindennapi tanulás mellett az órákig tartó gyakorlással ezek a diákok mekkora többletmunkát vállalnak, az elismerésünket nagyon megérdemlik. Jó érzés látni, tudni, hogy ilyen tehetséges, komoly fiatal nemzedéket bocsát útra a marosvásárhelyi művészeti iskola. 

A zeneértőkből álló keményebb szívű zsűri döntése értelmében hosszas tanácskozás után a kiválósági díjakat a következő diákok vehették át: 1. díjat a klarinéton játszó XII.-es Boşca Darius (Călugăru Călin tanítványa, zongorán kísérte Bejan Maria), 2. díjat a XI.-es, fuvolán játszó Pethő Rebeka (Geréd Jolán tanítványa, zongorán kísérte Szigeti Emanuela), 3. díjat a klarinéton játszó Străulea Darius (Călugaru Călin tanítványa, zongorán kísérte Bejan Maria).

És végül soroljuk fel a többi fellépő nevét is, akiket jó volt hallgatni, és akik hozzájárultak e szép tavaszi ünnep sikeréhez: Bíró Zsuzsánna hárfa (XI.), Antal Andrea zongora (XI.), Ferencz Mátyás harsona (XII.), Bálint Beatrix hegedű (XI.), Sipos Tamás hegedű (XI.), Floştoiu Şerban oboa (XII.), Berekméri Ágoston zongora (XII).