hétfő, április 23, 2018

Romok között a remény…

Számvetés a dicsőszentmártoni szórványoktatásban
A díjazottak egy csoportja (Fotó: Besenyei Norbert)

Huszonkilenc dicsőszentmártoni magyar diák kapott érdemoklevelet és emlékérmet tanulmányi eredményeikért, a megyei és országos, valamint nemzetközi tantárgyversenyeken elért helyezésekért, ugyanakkor elismerték a felkészítő pedagógusok kitartó és lelkiismeretes munkáját.

Az Alsó Kis-Küküllő menti Magyar Ifjúsági Szövetség első alkalommal szervezte meg december 15-én, pénteken este a Dicsőszentmártoni Magyar Ifjúsági Gálát a Magyar Közművelődési Központban (volt zsinagóga). Tudomásunk szerint első ízben került sor Dicsőszentmártonban ilyen nagyméretű számvetésre, amelynek során elismerésben részesítették azokat az anyanyelvükön tanuló magyar diákokat, akik a 2017-es tanévben kimagasló eredményeket értek el. Óvodásoktól középiskolásokig részesültek érdemoklevelekben és emlékérmekben a kimagasló tanulmányi, valamint megyei, országos és nemzetközi tantárgyversenyeken elért eredményekért. 

Gagyi Zoltán Loránd, az ALKISZ elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az új esztendő közeledtével az emberek akaratlanul is mérleget készítenek, valamint értékelik az elmúlt év munkáját, és számba veszik az eredményeket. Pedagógus, szülő, gyerek naponta szembesülhet a romániai oktatáspolitika hiányosságaival, visszásságaival, ennek ellenére érdemes felfedezni a „romok között is a reményt”, az eredményt, melynek egyik bizonyítéka és üzenete az ALKISZ rendezvénye. Amint a felvezetőben elhangzott, szűkebb és tágabb környezetüknek szeretnék bizonyítani, hogy a Kis-Küküllő alsó folyásánál, szórványban is tudnak az anyanyelvükön tanuló magyar gyerekek rendkívüli eredményeket felmutatni, amennyiben felkészült és lelkiismeretes pedagógusok oktatják, és megfelelően tudják ösztönözni és a legkülönbözőbb megmérettetésekre felkészíteni a diákokat. 

 

Képzőművészettől a reál tantárgyakig

Az óvodások vers-, mesemondó, népdaléneklő vagy rajzvetélkedője mellett – a teljesség igénye nélkül – emelünk ki néhányat azok közül a megméretések közül, amelyeken elemitől a középiskoláig dicsőszentmártoni diákok szerepeltek és becsülettel képviselték iskolájukat. Ilyen volt többek között a Zrínyi Ilona nemzetközi matematikaverseny, a Kányádi Sándor országos szavalóverseny, az országos történelem tantárgyverseny, különböző képzőművészeti versenyek, népdalvetélkedők, a román nyelv és irodalom országos tantárgyverseny, a magyar irodalom tantárgyverseny, a Teleki Pál nemzetközi földrajzverseny, a Kriza János balladaéneklő, balladamondó és mesemondó verseny, a TERRA országos földrajzverseny, a SETERRA térképismereti verseny, a romániai magyar kisebbség történelme és hagyományai tantárgyverseny, a XVII. erdélyi Kossuth szónokverseny, vagy az Erdélyi Tudományos Diákkonferencia országos szakasza. A díjazott tanulók névsorának összeállításában figyelembe vették a felkészítő pedagógusok ajánlásait, felterjesztését. A javaslattétel csak a 2017. januártól decemberig eltelt időszak eredményeire vonatkozott. Elsőként a 4-es és az 5-ös számú óvodák apróságait jutalmazták meg tevékenységükért. A díjazott óvodások listáján azok szerepeltek, akik regionális vagy megyei versenyeken értek el I–III. helyezést és dicséretet. A Traian Általános Iskola alsó tagozatos tanulói közül ugyancsak a megyei, megyeközi és országos versenyeken I–III. helyezést elért és dicséretben részesült diákok kaptak érdemoklevelet és emlékérmet.

Az összesítés szerint a felső tagozatosok közül tavaly Hidi Andrea Krisztina szerezte a legtöbb I–III. helyezést és dicséretet. Béres Jánossal együtt képviselték iskolájukat és megyei, valamint országos első helyezést nyertek a romániai magyar kisebbség történelme és hagyományai nevű tantárgyversenyen. Az országos szakaszon egyik feladat a dramatizálás volt, amelyben a résztvevők négyperces jelenetet kellett bemutassanak a tanult tananyaggal kapcsolatosan. Az ott nagy sikert aratott produkciót a két VII. osztályos tanuló az esemény zárómomentumaként mutatta be, amellyel a boszorkányok világába kalauzolta el a jelenlévőket.