hétfő, június 25, 2018

A reformáció jegyében

Átadták a 2017-es Orbán Balázs-díjakat
Jakab István esperes átveszi a díjat Péter Ferenctől

Idén a reformáció jegyében osztották ki a székelyföldi megyék legrangosabb elismerését. Kovászna megyéből Kató Béla püspök, Maros megyéből Jakab István esperes, Hargita megyéből Tőkés Zsolt iskolaigazgató vehette át péntek este az Orbán Balázs-díjat a marosvásárhelyi Vártemplomban szervezett díjátadón. 

Az ünnepi rendezvény házigazdájaként Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke köszöntötte a jelenlévőket. „2017 a reformáció emlékéve, ezért idén három olyan személynek adományozunk Orbán Balázs-díjat, akik életük és munkásságuk során a reformáció szellemében cselekedtek, és a keresztény és magyar értékek átadására törekedtek. Mindhárom díjazott Isten szolgálata mellett fáradhatatlan munkát végzett a közösségért, és olyan szociális, oktatási és kulturális programok megvalósításában vállalt szerepet, amelyek által jobbá tették közösségük életét, és hozzájárultak a magyar értékek továbbadásához. A közösségért végzett munka szoros kapcsolatban áll a reformáció eszméivel. A nagy reformátorok a hit megélésének és Isten dicsőítésének eszközeként tekintettek a munkára, és azt vallották, hogy az egyén munkájával hozzá kell járuljon a közösség boldogulásához, felvirágoztatásához. 

Meggyőződésem, hogy napjainkban is erre a szemléletre van szükségünk ahhoz, hogy közösségünk megmaradjon és fejlődjön” – összegzett a Maros Megyei Tanács elnöke.

Dr. Csige Sándor Zoltán, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezető konzulja köszönetet mondott az együttműködő megyei vezetőknek, amiért nyolc éve közösen szervezik a Székelyföld Napok rendezvénysorozatot, és egyéb kérdésekben is konzultálnak, segítik egymást, hangsúlyozva, hogy ennek az aktív együttműködésnek pozitív üzenete van a közösség számára. A konzul gratulált az idei díjazottaknak, és arra kérte őket, adjanak példát a fiataloknak, és legyenek büszkék arra, hogy az Orbán Balázs-díj kitüntetettjei lehetnek. 

Az ünnepi köszöntők után került sor a 2017-es Orbán Balázs-díjak átadására. Elsőként Kovászna megye jelentette be, hogy az idei díjazottja Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány és a LAM Alapítvány létrehozója, a Sapientia Alapítvány kuratóriumi elnöke, olyan igaz hitű lelkipásztor, aki nemcsak gyülekezetéért, egyházáért munkálkodik, hanem nagy formátumú közéleti személyiség, közösségi ember, aki a maga során valóságos reformációt hozott Háromszékre, az Erdélyi Református Egyházkerületbe. „Hitelessége, becsületessége, kitartása, cselekvő ereje, alázata és mélyből jövő, igaz hite semmit sem kopott az évtizedek folyamán, így válhatott az erdélyi magyarság egyik legkiválóbb lelki és szellemi vezetőjévé, magasra téve a mércét a közösségi és egyházi vezetők körében. Merem mondani, hogy Kató Béla a jelenkori Erdély Széchenyije” – fogalmazott laudációjában dr. Szmolka István ortopéd főorvos.

Az Orbán Balázs-díj idei Hargita megyei kitüntetettje Tőkés Zsolt, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye főgondnoka, az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának, a Romániai Református Egyház Zsinatának és a Zsinat Nevelésügyi Bizottságának tagja.

Maros megye Jakab Istvánnak, a Maros-mezőségi Református Egyházmegye esperesének adományozta az Orbán Balázs-díjat. „Jakab István élete egy középpontra mutat: Istenre. Hozzá vezetnek a megvalósítások, és ugyanakkor benne gyökereznek, belőle indulnak ki a jövőt megcélzó hit- és közösségépítő tervek is. Jakab Istvánnak lelkes és lelkesítő példamutatásával, fáradhatatlan szervezőkészségével, a jó ötleteket felkaroló, a különbözőségeket bölcsen összehangoló vezetői magatartásával, egymással szívesen találkozó, odaadó, a megszokottól eltérő feladatokat is vállaló munkaközösséget sikerült formálnia az egyházmegye lelkészi közösségében” – méltatta az esperes munkásságát Benke János mezőcsávási lelkipásztor.

A díjátadó ünnepséget a Codex régizene-együttes koncertje zárta.