szombat, április 21, 2018

Nyolcvanöt millió forint Maros megyének

Sikeresen pályáztak szervezeteink

Közzétette idei első pályázati ciklusa eredményeit a Bethlen Gábor Alap (BGA). A számunkra is elérhető közel 1,1 milliárd összértékű támogatásból valamivel több mint 85 millió forint jut Maros megyébe.

A magyar kultúráért és oktatásért című pályázati kiírás keretében az erdélyi regionális pályázatok három kategóriába sorolható tevékenységekre, projektekre nyújtanak támogatást civil szervezeteknek, egyházaknak, intézményeknek.

A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása kategóriában 113,9 millió forintnyi összeget ítéltek meg. Ebből 55 Maros megyei projektre összesen 15,08 millió forint értékű résztámogatást folyósítanak: 23 kap egyenként 300, míg 24 egyenként 250 ezer forintot, három esetben 200, egy esetben 180 ezer forintot hagytak jóvá. Ebben a kategóriában 350 ezer forintnyi összeget négy esetben juttatnak megyénkbeli szervezetekhez: a nyárádszeredai Bekecs táncegyesületnek a Legendák kertjében című előadás Brassóban és Sepsiszentgyörgyön való bemutatására, a Mikházi Csűrszínházi Társaságnak Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból című művének a Csűrszínházban való bemutatására, a segesvári Gaudeamus Alapítványnak az 50. matematikai körverseny megszervezésére, valamint a marosvásárhelyi HIFA Románia Segítség Mindenkinek Egyesület számára, hogy a fogyatékkal élők kézműves-foglalkozásait fedezze.

A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, kiadványok támogatása kategóriában 10,8 millió forintot osztottak szét, ebből három marosvásárhelyi kiadványnak összesen 850 ezer forintot ítéltek meg. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása kategóriában a rendelkezésre álló 16,75 millió forintból nyolc megyénkbeli projektre utalnak át 2,35 milliót: legtöbbet, 400 ezer forintot a Marosvásárhelyért Egyesület kap eszközfejlesztésre, négy projektre egyenként 300, háromra pedig 250 ezer forint érkezik. A civil szervezetek, egyházi jogi személyek, intézmények működésének támogatása kiíráson 25 Maros megyei projektet találtak támogatásra érdemesnek, ebből 13 kap egyenként 300, 11 pedig 250 ezer forintot, egy esetben 200 ezret ítéltek meg, azaz az elérhető 26,5 millióból 6,85 érkezik majd megyénkbe.

 

A központiból is igényeltek

A magyar kultúráért és oktatásért című pályázati kiírás keretében az erdélyieknek szóló kiírás mellett a központi (egységes Kárpát-medencei – szerző megjegyzése) keretből is lehetett támogatást igényelni a 726 millió forintos keretből. Erre a kiírásra 2373 kérelem érkezett, amelyből 1148 nyert támogatást.

A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása kategóriában 465,3 millió forintot osztottak szét 739 projektre, itt 44 Maros megyei kezdeményezés kapott támogatást összesen 26,4 millió forint értékben, ebből legtöbbet, egyenként 900 ezret ítéltek meg a segesvári Gaudeamus alapítványnak a szórvány művelődési rendezvényeire, a vásárhelyi kövesdombi unitárius gyülekezet számára hit-, család- és nemzettudat-erősítésre, valamint az idei Bernády Napokra az egykori polgármester nevét viselő alapítvány számára. 800 ezer forinthoz jut a sárpataki Ludodom egyesület speciális nevelési igényű gyerekek nyári táboroztatására, a vásárhelyi Creactivity egyesület regionális gyermekfesztivál szervezésére, valamint a szentgericei unitárius gyülekezet a 450 éves múlt megünneplésére. Ezek mellett nyolc kezdeményezés kap egyenként 700, hét pedig 600 ezer forintot, míg félmillió forintos támogatást 23 megyénkbeli entitásnak adnak.

A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása kategóriában a 81,5 millió forintos keretösszegből öt megyénkbeli szervezet tudott lehívni összesen 2,8 milliót: a Bernády alapítvány 800 ezer forintot nyert a Bernády György városa című könyv kiadására, a többiek egyenként 500 ezer forintot tudhatnak magukénak. Az intézmények működésének és a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása kiíráson 23 Maros megyei pályázat nyert: a 179,2 milliós keretösszegből 13 milliót szereztek meg. Legtöbbet, egyenként 800 ezer forintot két projekt kapott: a vásárhelyi Diakónia Keresztyén Alapítvány működési költségekre, a Keresztelő Szent János római katolikus plébánia pedig a Lábas Ház diákotthon fűtéstámogatására. Egyenként 700 ezer forint jutott a szabédi református leányegyháznak közösségi ház építésére, a mezőcsávási reformátusoknak a gyülekezeti ház javítására, míg a makfalvi reformátusoknak a közösségi ház felújításának folytatására. További három kezdeményezés egyenként 600 ezer, 15 pedig 500 ezer forintos támogatásban részesül.

 

Az ifjúság is mozgolódik

Az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása pályázati felhívásra 341 pályázatot küldtek be Kárpát-medencei szervezetek, intézmények és egyházak, ebből 287 részesül összesen 190 millió forint támogatásban. Itt Maros megyéből 31 kérelmet bíráltak el pozitívan, ami 17,72 millió forintot jelent. A legnagyobb összeget, 800 ezret a mezőkölpényi református egyházközség nyerte el, amit a honismereti hétvége megszervezésére fordíthat. 700 ezer forinthoz hat, míg 600 ezerhez hét szervezet, egyházközség juthat hozzá az idén ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek, kirándulások, vetélkedők, továbbképzők, konferenciák, diákfesztiválok és identitáserősítő rendezvények szervezésére.