hétfő, május 21, 2018

Nagyjátékfilm Márton Áronról

A Mustármag megújulás-szolgálat szervezésében – a tervek szerint jövő nyár folyamán – nagyjátékfilmet készítenek Márton Áron püspökről. A készülő alkotással kapcsolatosan első sajtótájékoztatóját tartotta a Mustármag szerdán délelőtt Marosvásárhelyen. A Deus Providebit Házban Farkas Katalin, Tarjányi Krisztina, valamint Papp László római katolikus lelkész fogadta a megjelenteket. Mint azt a megújulás-szolgálat sajtóközleményében is írták, a Mustármag 2012 őszén alkotta meg a Népemért vállalom című, Márton Áron püspökről szóló zeneművet, amelyet azóta már 19 alkalommal mutattak be Erdély-szerte. A siker, valamint Márton Áron egyénisége egyaránt hozzájárult az igény megfogalmazódásához, a játékfilm elkészítéséhez, amely az igazságot hirdető és képviselő püspököt, a népe védelmét hősiesen felvállaló, bátor vezetőt, a vele együtt küzdő, a háborúk, az államosítás, a kollektivizálás kegyetlenségein felülemelkedő nép életerejét, a közösségi élet szépségeit, örömeit, valamint Márton Áron egyéniségének időszerűségét hivatott bemutatni. Az alkotás Erdély legkritikusabb történelmi korszakának küzdelmeit, ugyanakkor a legszebb erkölcsi győzelmeit hivatott szemléltetni. Készítői segíteni akarják a nézőt, hogy a látottakból leszűrje az örök érvényű emberi és isteni igazságokat, döntéseihez kapjon segítséget. Szeretnék, hogy a film a hívő népközösség tanúságtétele legyen: a nagyobb tömegek megmozgatása lehetőséget ad arra, hogy népünk újrafogalmazza önmagát, önerőre ébredjen. Aki ebben szeretne közreműködni vagy bármilyen nemű segítséget nyújtani, az jelentkezhet a mustarmag2000@yahoo.com e-mail címen – áll a Mustármag közleményében.
Mint azt a szervezők elmondták, Márton Áron nem csak a katolikusok vezetője volt, túlnőtte az egyházi dimenziót, tisztaságával, emberi tartásával ellenfelei tiszteletét is kivívta. A film megvalósításánál elsősorban a helyi, erdélyi erőforrásokra támaszkodnak mind emberi, mind anyagi szempontból. Amikor minden helyi lehetőség, erő megmozgatódott, akkor veszik igénybe a magyarországi vagy külföldi segítséget, szereplőkben, eszközökben, pénzben, szakemberekben. A filmnek közösségi súlypontja van, ezért több ezer szereplőt vonnak be, több mint 20 helyszínen forgatnak és 140 helység lakóit tervezik megszólítani. A forgatókönyv főszálát Papp László írja, de a Mustármag több tagja is segíti őt ebben – a végső csiszolásban szakemberek is részt vesznek. A film főszereplője Márton Áron, az alkotásban erdélyi színművészek játszanak majd, őket meghívásos pályázat alapján választják ki. A népet a tömegjelenetekbe (bérmálkozásokon, püspökszentelésen, papszentelésen, csíksomlyói búcsún) főleg a forgatási hely körzetéből szeretnék beszervezni, és remélik, hogy e munkán keresztül „Áron püspök” újból maga köré gyűjt minden jóindulatú és a közösségért küzdő személyt. Az alkotás rendezője Papp László, szakmai segítője a magyarországi Végh András rendező, utóbbi választja ki legközvetlenebb munkatársait is. A dramaturgia nem életrajzi jellegű, de a cselekménysorban helyet kap Márton Áron gyerekkora, az első világháborúban hadnagyként töltött időszaka is. Püspökké szentelése után gyökereinek, hitének, tapasztalatainak köszönhetően eszmei módon tudja használni a kapott hatalmat. Az üldözések, a börtönévek alatt a felismert és felvállalt igazságot töretlenül képviseli. A fogságból szabadulva nem alkuszik meg a korszellemmel, sem a vele szemben álló, sem az ellene harcoló román kommunista hatalommal, hanem tovább szenved tíz évet házi őrizet alatt. De ez a Márton Áron már megmarad a történelem számára. Erős egyéniség, életszentsége messze kisugárzik. Már a megjelenése összetartja és táplálja a népet. Tiszta, kikezdhetetlen. Végig Krisztus varázsa alatt marad. Minden hátrányos helyzetbe került emberért harcolt, ezért a nemzeti és a felekezeti határok fölé emelkedett. Kivívta ellenségei csodálatát és az utókor tiszteletét – ezekről (is) szól majd az alkotás.