hétfő, június 25, 2018

Mit kiván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója
Pilvax, Pest. Preiszler József tollrajza

1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését. 

2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten. 

3. Évenkinti országgyülést Pesten. 

4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. 

5. Nemzeti őrsereg. 

6. Közös teherviselés. 

7. Urbéri viszonyok megszüntetése. 

8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. 

9. Nemzeti Bank. 

10.  A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk. 

11.  A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. 

12.  Unio. 

Egyenlőség, szabadság, testvériség!

 

(A Landerer & Heckenast nyomdában Pesten 1848. március 15-én kiadott kiáltvány szövege.)