szerda, március 21, 2018

Maros Megyei Tanács

Pályázati felhívás

 

A Maros Megyei Tanács saját forrásaiból megyei érdekeltségű nonprofit tevékenységekre – szociális ellátás terén – vissza nem térítendő támogatást nyújt 2017-re – II. kiírás

 

1. Finanszírozó hatóság: a Maros Megyei Tanács, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, adószám: 4322980, telefon: 0265/263-211, fax: 0265/268-718, web: www.cjmures.ro, e-mail: 

cjmures@cjmures.ro.

2.  A vissza nem térítendő finanszírozás törvényes keretei

• III. fejezet: Az egyesületek és alapítványok felmérése és kiválasztása a szociális ellátást biztosító egységeket létrehozó és adminisztráló, jogi személyiséggel rendelkező romániai egyesületeknek és alapítványoknak nyújtandó vissza nem térítendő finanszírozásra vonatkozó, az 1153/2001-es kormányhatározattal elfogadott, utólag módosított és kiegészített 34/1998-as törvény alkalmazási normái alapján.

3. A működési területek, amelyekre vissza nem térítendő finanszírozást nyújtanak 2017-re Maros megye saját költségvetéséből megyei érdekeltségű nonprofit tevékenységre: szociális ellátás.

4. Megyei érdekeltségű nonprofit tevékenységekre 2017-ben a II. kiírásban a szociális ellátásra rendelkezésre bocsátott összeg a Maros Megyei Tanács 31/2017-es, a megyei tanács 2017-es évre elfogadott, utólag kiegészített költségvetésére vonatkozó határozata alapján: 335.200 lej.

5. A projektek életbe ültetésének ideje: a 2017-es év.

6. A vissza nem térítendő támogatásra a dokumentáció jegyzé-

ke a Maros Megyei Tanács honlapján a 

www.cjmures.ro/Proiecte/Subvenţii címszó alatt található, vagy beszerezhető a Maros Megyei Tanács székhelyén: első emelet, a bizottság titkársága, Ligia Dascălu tanácsos, 118-as iroda.

7. Az érdekeltek a kérelmező útmutatójában (Ghidul solicitanţilor) előírt dokumentációt a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén nyújthatják be 2017. szeptember 11-én 16 óráig az általános iktatóban – 1-es iroda. 

8. A projektek értékelését és kiválasztását a vissza nem térítendő finanszírozás elnyerése érdekében a Maros Megyei Tanács 62/2017-es, utólag módosított és kiegészített határozata alapján létrehozott felmérő és kiválasztóbizottság végzi.

9. A felmérési és szelekciós procedúra végén a kiválasztás eredményét és a projektenként javasolt támogatási összegeket a felmérő bizottság a Maros Megyei Tanács www.cjmures.ro honlapján teszi közzé.

 

Péter Ferenc elnök