hétfő, május 21, 2018

A magyar zászló és címer ünnepére

Rajz- és esszépályázat

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet pályázatot hirdet több korcsoportnak (óvodástól egyetemistáig) a március 16-án tartandó magyar zászló és címer ünnepére. A pályamunkák beküldési határideje február 26.

15.000– 150.000 forint értékű értékű tárgy- és könyvjutalomban részesülhetnek azok a pályamunkák, amelyeket a bíráló bizottság korcsoportonként I–III. díjban részesít. A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így a nemzeti összetartozás egyik legfontosabb ünnepeként március 16-át jelölte meg.  A pályázatok két témakörben (Magyar zászló és címer, valamint Mátyás, az igazságos), illetve két műfajban (rajz és esszé), és a rajzpályázat esetében hét, míg az esszépályázat esetében három korcsoportban kerülnek kiírásra. Amint az intézet honlapján olvasható, „Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetartozásnak – a Himnusz mellett – a legfontosabb jelképe a magyar zászló és a nemzeti címer”.

A rajzpályázat témakörében az óvodásoktól egyetemistákig terjedő korcsoportban pályázók a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, valamint saját Mátyás király ábrázolását a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik technikájával megjelenítheti, egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben ábrázolva. A pályaművek anyaga papír, karton, farost vagy vászon lehet. Az ünnepi esszépályázat témakörében az általános iskola VII–VIII. osztályosai, középiskolások és egyetemista pályázók a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, velük összefüggő történelmi személyiség életét, valamint Mátyás királyt jeleníthetik meg az esszé műfajában 4.000 – 10.000 leütésben, tetszés szerint, valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben írásban ábrázolva. A pályamunka PDF formátumban, digitális úton küldhető be. A rajzpályázat esetében: a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre: Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1368 Budapest Pf.:178., míg a diaszpórában élő pályázók szkennelve, elektronikus formában a rajz@nski.gov.hu e-mail-címre küldhetik pályázataikat.

Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi e-mail-címre küldhetik: essze@ nski.gov.hu. 

A pályamunkák beérkezési határideje 2018. február 26., hétfő déli 12.00 (CET) óra. A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával) feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak. A pályázat eredményét a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (www.nski.hu) teszi közzé. A díjak és elismerések ünnepi keretek között történő átadására 2018. március 16-án kerül sor. A díjazottak az esemény részleteiről külön tájékoztatást kapnak. A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb információk az intézmény www.nski.hu honlapján találhatók, vagy a rajz@nski.gov.hu, illetve az essze@nski.gov.hu e-mail-címen kérhetők.