szombat, április 21, 2018

A máltaiak Gyulakután

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat több alkalommal hirdetett irodalmi pályázatot az V-VIII. osztályos diákok számára a Népújságban.

Karácsony régen elmúlt, mindenki a kereszténység nagy ünnepére, a húsvétra készülődött. Mi, máltaiak kereszúti ájtatosságot tartottunk a hajdani ferences templom megmaradt tornyánál.

Az „Iskola másként” hetére időzítettük azoknak a gyulakutai és kelementelki gyerekeknek a megjutalmazását, akik válaszoltak a téli ünnepkörrel kapcsolatos fogalmazási versenyünkre. 

Márai Sándor írja, hogy az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Ilyenkor felejtsünk el mindent, és figyeljünk az ünnepre. 

Nagyon örvendünk, hogy a 17 pályázó felismerte a lényeget, hogy nem a drága ajándékok jelentik az ünnepet, hanem az egymásra figyelés, a szeretet, a család. 

Nagyon szép fogalmazásokat hallottunk. Anélkül, hogy rangsorolnánk, megemlítenénk a legjobb dolgozatok íróinak nevét: Gagyi Kata Renáta, Gáll Gyopárka, Kerekes Dániel, Magyari Tamás, Sármási-Bocskai Andrea, Szász Anita-Henrietta, Szfárli Johanna, Szfárli Zsanett, Tóth Viktória, Varga Andrea.

 Köszönjük a gyulakutai iskola vezetőségének a meleg fogadtatást, a három lelkes magyartanárnő: Adorjáni Ildikó, Magyari Edit Csilla, Nagy Erzsébet áldozatos munkáját, akiknek sok elfoglaltságuk mellett volt idejük arra is, hogy írásra biztassák tanítványaikat. És nem utolsósorban köszönjük a gyerekeknek a csodálatos élményt. Segítettek ráhangolódni a közelgő húsvétra. Máskor is várjuk írásaikat.  Szeretnénk, ha több iskola kapcsolódna be irodalmi pályázatainkba. 

Ezután is várjuk a gyerekeket tevékenységeinkre, irodalmi foglalkozásokra, a színjátszó körbe és önkéntes munkákra.

Tövissi Éva

 máltai tag