hétfő, április 23, 2018

A kormány támogatja a 30 hektár alatti erdőterületek őrzését

Agrovilág – mezőgazdaság, vidékfejlesztés, agroturizmus

2016 augusztusában a kormány a költségvetés kiegészítésekor – a Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium javaslatára – 14,5 millió lejt különített el, amelyből, pályázat alapján, a 30 hektárnál kevesebb erdőterülettel rendelkező tulajdonosok az őrzésre és az erdőgazdálkodási munkálatokra fordított költségeket fedezhetik.  A rendeletet azért hozta a kormány a szaktárca javaslatára, hogy ezzel is csökkentsék az illegális fakivágásokat, ugyanis az esetek többségében a 30 hektárnál kevesebb földterülettel rendelkező tulajdonosok nem tudták fedezni az erdőterületek őrzési és karbantartási költségeit, ugyanis ez meghaladta a törvényesen értéke-sítendő famennyiségből származó jövedelmet. Az erdészeti törvény már 2008-tól előirányozta, hogy az állam kell fedezze a 30 hektár alatti területek gondozásának költségeit, de sohasem utaltak át erre pénzt a központi költségvetésből. 

Az erdőgazdálkodási minisztérium nyilvántartása szerint az országban az említett okból mintegy 587.000 ha erdőnek nem tudják biztosítani az őrzését. Az összeget azoktól az erdőkerületektől (ocol silvic) lehetett igényelni, amelyek gondozásába tartozik az érintett erdőterület, egyetlen feltétel volt, hogy az igénylő telekkönyvi kivonattal igazolja a tulajdonjogát. Az erdészeti törvény évente hektáronként 100 lej őrzési díjat szabott meg. Az említett összegből a 30 hektár alatti területeket adminisztráló erdőkerületek kötelesek voltak 2016. október 1. és december 31. között elvégezni az erdőkarbantartási munkálatokat, és biztosítani az őrzést. Cristina Paşca Palmer volt környezetvédelmi és erdőgazdálkodási miniszter azt ígérte, hogy a szükséges összeget, mintegy évi 58,6 millió lejt a  2017-es költségvetésbe foglalják, így az idén is meg lehet pályázni a 30 hektárnál kisebb erdők őrzési és karbantartási költségeinek a fedezését. 

Pîrlea Adrian, a Maros Megyei Erdészeti Igazgatóság szóvivője szerint a lehetőség továbbra is biztosított, azonban a költségvetés leosztásáig még nem lehet tudni, hogy hány százalékban vállalja át az állam a magántulajdonban levő kis parcellák őrzését.