szerda, április 25, 2018

Kiaknázatlan turisztikai potenciál

Erdőszentgyörgy a Kis-Küküllő térség központja

December 28-án sajtótájékoztatót tartott a marosvásárhelyi Petry bisztróban Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere és Császár Károly, a térség szenátora. A polgármester összefoglalta a 2017-es év tevékenységét, a szenátor pedig az RMDSZ egyes törvénymódosító javaslatait ismertette a megjelentekkel. 

A polgármester elmondta: 2017-ben nem fejlődött látványosan a kisváros, a munka dandárja az irodákra hárult, ugyanis nyolc régió- és településfejlesztési pályázatot készítettek elő, követve azokat az elsőbbségi követelményeket, amelyeket a 2016–2020-as önkormányzati ciklusra megfogalmaztak. Elsőként az oktatási intézmények fejlesztését említette. Amint az időjárás lehetővé teszi, hozzáfoghatnak a református óvoda és bölcsőde építéséhez, amelyet az önkormányzat segítségével a helyi egyházközség, a Kis-Küküllő menti református esperesség és az Erdélyi Református Egyházkerület is támogat. Itt négy csoportot befogadó épület lesz. Uniós finanszírozással épül egy másik óvoda és napközi is, ahova nyolc csoport járhat majd. Ugyanakkor folyamatban van a versenytárgyalás a Dózsa György úti iskola épületének teljes felújítására és egy új szárny hozzáépítésére. Nemcsak 20 osztály befogadására alkalmas épület áll majd a tanulók rendelkezésére, hanem egy 120 férőhelyes étteremmel is kiegészítik az iskolát. Jó hír az is, hogy jövő tanévtől a líceumban filológiai osztály is indulhat, mert erre is volt igény. Csibi Attila Zoltán elmondta: előrelátóan gondolkodnak, hiszen alig 10 éven belül számolni kell azzal, hogy a város környékén levő kisebb falvakban annyira lecsökken majd a magyar nyelven tanulók létszáma, hogy kénytelenek lesznek behozni a gyerekeket a városba. Ezért teremtik meg a feltételeket az erdőszentgyörgyi oktatási intézmények fejlesztésével. 

Ehhez hasonlóan fontosnak tartja a kórház fenntartását is. Korábban a megszüntetés küszöbén álló egészségügyi létesítményt sikerült megmenteni, mivel nemcsak a környékbeli Kis-Küküllő menti községeket szolgálja ki, hanem Hargita megyéből is sokan ide járnak. Az épületegyüttest járóbeteg-rendelő központtal bővítenék. Egyelőre, szintén pályázati támogatásnak köszönhetően, az egyik épület hőszigetelését oldják meg. 

Az „apróbb” megvalósítások között a polgármester megemlítette a település világítórendszerének teljes, energiatakarékos, LED-égőkre való kicserélését, a központban és mellékutcákban letérkövezett járdarészeket, az aszfaltozott utcák rendbetételét, de kitért a hóeltakarító eszközök vásárlására, valamint a művelődési ház új fény- és hangtechnikai berendezésének beszerzésére, felszerelésére is. Továbbá szó volt arról is, hogy sikerült megállapodást kötni egy szemétszállító vállalattal, így januártól elindíthatják a szelektív hulladékgyűjtést. 

A sajtótájékoztatón szó esett a város rendezvényeinek finanszírozásáról, illetve arról, hogy a település közel tíz egyesületét segítette az önkormányzat valamilyen formában az elmúlt esztendőben. 

Tervben van a turisztikai infrastruktúra fejlesztése is, elsősorban azért, mert a Bözödi-tó kiaknázatlan lehetőségeket rejt, másodsorban az önkormányzat tulajdonában levő Rhédey-kastélyt is szeretnék előtérbe helyezni. Ugyancsak pályázati támogatással jövőre öt termet tudnak berendezni, amelyekben többek között a Rhédey és a Württemberg családnak állítanak emléket. Ezzel kapcsolatosan egy kutatási projektet is támogatnak. Fehér János művészettörténész vállalta el azt, hogy új információkat gyűjt a két családról, a településhez való kötődésükről. A tanulmány eredményeit valószínű, hogy könyvben is összefoglalják. Ehhez kapcsolódik az is, hogy folyamatban van a Rhédey-kastély előtti tér parkosítása, a jelenlegi bentlakás mögötti rész, mintegy 2 hektáros terület parkosítása. 

Az elöljáró reményét fejezte ki, hogy nemsokára hozzáfoghatnak a bözödújfalui összetartozás templomának felépítéséhez. Erre a célra elkezdődött a pénzgyűjtés. A kivitelezési összeg mintegy 210.000 euró, ennek eddig mindössze a 10%-át sikerült előteremteni, azaz 25.000 eurót. Jó jel, hogy a projekt kivitelezésének partnere a Maros Vízügyi Hatóság és a Bözödújfaluért Egyesület is. 

A Népújság arra volt kíváncsi, hogy a templom megépítése mellett vagy ezt megelőzően miért nem gondolkodtak a turisztikai szolgáltatások kibővítésén: kerékpárutak kialakításán a Bözödi-tó környékén, vagy vízisportokra alkalmas központ létesítésén, akár egy strand, vagy aquaközpont kialakításán. A polgármester elmondta, gondoltak ilyesmire is, csak ezeknek több akadálya van. Egyrészt tudomása szerint a vízfelület évi bére mintegy 200.000 lej, ugyanakkor a tavat övező telkek magánkézben vannak, így nehéz lenne ott önkormányzati beruházást végrehajtani. Ha egy magánvállalkozó szeretne az említettek közül saját beruházásként valamit megvalósítani, akkor ezt a kezdeményezést előnyös feltételekkel felkarolná az önkormányzat. 

Csibi Attila hangsúlyozta: a Kis-Küküllő mente fontos régióközpontjává szeretné fejleszteni a várost. Ennek érdekében tettek már lépéseket az iskola- és a kórházfejlesztési tervek kivitelezésével, de van már lakosság-nyilvántartó osztály, itt működik a kistérségi LEADER-központ is. 

– Jó jel, hogy a környékbeli települések elöljárói is belátják, mind közigazgatásilag, mind turisztikai kínálatban együtt kell működni úgy, hogy a települések kiegészítsék egymást. A szovátai üdülőtelep nyújtotta szolgáltatások kiegészülhetnek a bözödi édesvízi lehetőségekkel, ott van a Bekecs, de ma már szinte minden faluban található olyan turisztikai érdekesség, látványosság, amely egységes programkínálattal több napra is a környéken tarthatná az idelátogatókat, és ez gazdasági lehetőséget is jelent a térségnek – mondta Csibi Attila Zoltán. Hozzátette: sokat dolgoztak az elmúlt években, hogy Erdőszentgyörgy egy élhető környezetű, felzárkóztatott város legyen, hangsúlyt fektetve infrastruktúrára, kultúrára, oktatásra egyaránt, sokat dolgoznak jelenleg, és még többet fognak a jövőben.

A polgármester után Császár Károly, a térség szenátora mutatta be éves tevékenységét. Sikerként említette, hogy az idén a Nemzeti Fejlesztési Alaptól a térségből két polgármesteri hivatal kivételével minden önkormányzat legalább egy pályázatot megnyert. Parlamenti munkájáról elmondta, többek között sikerült módosítani a földterületek kötelező telekelési határidejét. Lehetővé tették, hogy nemcsak városon, hanem a kisebb településeken is az önkormányzatok elkülöníthetnek saját költségvetésükből pénzt ifjúsági tevékenységek támogatására. Császár Károly azt is elmondta, hogy eddig a közbirtokosságok nem igényelhettek földalapú támogatást, amíg a földterületek nem voltak a tulajdonukban. Sikerült úgy módosítani a törvényt, hogy a polgármesteri hivatal igazolásával lehessen támogatást igényelni, majd elmondta, ezután is igyekszik, hogy parlamenti munkájával a térség polgármestereit is segítse.