vasárnap, május 27, 2018

Káté nélkül is lehet…

A nagyobbik kormánypárt úgy marad fenn a történelemben, hogy fél év alatt két saját kormányát buktatta meg. Ami komoly teljesítmény még Romániában is. Hiszen a kormánybuktatás az ellenzék dolga. De úgy látszik, nálunk még a kormánybuktatás is „eredeti”.

Ugyanis nemrég esettanulmány látott napvilágot Magyarországon, amelyben „ a Soros-szervezetek” arról értekeznek, hogy „a parlamenti választások helyett egyéb eszközökkel kell nyomást gyakorolni az »illiberális« kormányokra Európában, illetve Magyarországon”. A beteg demokráciákkal szembeni ellenállás Európában című tanulmánynak több civil szervezet, köztük a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a társszerzője. A képekkel illusztrált és több nyelven megjelenő dokumentum célja az „illiberális kormányok által alkalmazott forgatókönyv megismerése a hatékonyabb ellenállás érdekében”. A szerzők Magyarország mellett utalnak Horvátországra, Lengyelországra, Szerbiára, Fehéroroszországra és Oroszországra is.

A szerzők azt sugallják, hogy nem érdemes a választásokon indulni, programot alkotni, kampányolni, mivel az „illiberális rendszerekben a hagyományos politikai folyamatok már nem képesek korrigálni a verseny szisztematikus torzítását, már nem tudják újra működésbe hozni a fékek és ellensúlyok megbénított rendszerét”. Ezért új eszközökre van szükség, amihez még a demokráciák nemzetközi szövetsége sem elegendő. 

Az esettanulmány kimerítő útmutatást ad az „illiberális” vezetésű államokban tevékenykedő civil szervezetek számára: követelniük kell, hogy „teljeskörűen élhessünk a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 25. cikkében foglalt jogunkkal, különösen azzal a joggal és lehetőséggel, hogy részt vegyünk a közügyek vitelében” , és meg kell találniuk azokat a mechanizmusokat, amelyek révén együtt tudnak működni a munkavállalókkal, szakszervezetekkel, környezetvédelmi szervezetekkel és aktivistákkal...

Javasolják, „gyakoroljanak nyomást a kormányokra, vonjanak össze erőforrásokat olyan stratégiai ügyek felkutatására, amelyek kiválthatják a média figyelmét, gondoskodjanak arról is, hogy „erős pereskedési lehetőségeik legyenek” és működjenek együtt független nemzetközi szakértőkkel, hogy álláspontjuk támogatása érdekében „amicus curiae”, azaz külső tanácsadói véleményeket terjesszenek a bíróságok elé, befolyásolva ezzel az igazságszolgáltatás munkáját.

A tanulmány, amelyet a Magyar Hírlap hozott le Univerzális kiskáté kormánybuktatásra címmel, a tüntetésekhez is ad útmutatót: az állami intézményekben folytatott bármilyen demonstrációt megelőzően készítsenek kockázatelemzést, és fontos, hogy a média széles körben tudósítson az eseményről, így legitimizálva a megmozdulást. 

Annyit tehetünk hozzá, hogy nálunk is így „működik a civil demokrácia”. Sőt, Romániában ellenzéki civil nyomásra sincs szükség. A kormányzópárt káté nélkül is képes akár félévenként megbuktatni saját kormányát.