kedd, június 19, 2018

Információhiány miatti káosz

Elhanyagolt és korszerű pályaudvarok Marosvásárhelyen
Fotó: Nagy Tibor

Turistaszezonban a Marosvásárhelyre érkező és továbbutazó külföldinek jó ideje az autóbusz-állomások bőségének zavarában komoly kihívást jelent megtalálni azt a pályaudvart – gondozott vagy elhanyagolt állapotban lévőt –, ahonnan célállomására érhet. A szállítási törvény lehetővé teszi, hogy bármelyik szállítócég saját pályaudvart létesítsen, ezt a helyi önkormányzat sem akadályozhatja meg, következésképpen nem is követi a működtetésüket.

A helyi tanács elfogadta a My City Tirgu-Mures/Marosvásárhely/ Neumarkt nevet viselő ötletpályázatot, mely a megyeszékhely központi övezetének a rendezésére vonatkozik. A pályázati kiírás hivatalos indítása június 18-a, így nem késő jelezni az olyan jellegű hiányosságokat, amelyeket orvosolva a város vendégszeretetének hírét öregbíthetnék. A helyi tömegközlekedést nem boncolgatjuk, bár ott is van épp elég javítanivaló,  ezúttal főként a távolsági járatokra összpontosítunk. 

Tényfeltáró riportunk során azzal szembesültünk, hogy az önkormányzat keretében nem létezik egy olyan ügyosztály, ahol a hasonló kérdésekért felelnének. Így nem csoda, hogy a jelenlegi állapotokért nemhogy senkit sem lehet felelősségre vonni, de még csak olyan hivatalos szerv képviselőjét sem sikerült megszólaltatni (eddig), amelynek feladata lenne követni az elburjánzott privatizálás végeredményeit. Az önkormányzat kommunikációs osztályának visszajelzése szerint ugyanis nincs kinek továbbítani az írásban elküldött kérdéseinket, melyeket a káoszban való tájékozódás és rendteremtés reményével fogalmaztunk meg.

A külföldről Marosvásárhelyre, illetve megyén belüli vagy kívüli településre utazók, amennyiben időben tájékozódnak a világhálón szereplő autóbuszjáratokról – természetesen, ha az adatokat napirenden frissítik – , amelyek a megyeszékhelyről indulnak, valamint ide érkeznek, rengeteg időveszteségtől és bosszúságtól kímélhetik meg magukat. Amennyiben azonban nem érdeklődnek telefonon is a járatok  indulásának időpontjáról, azzal szembesülhetnek, hogy egyik-másik szállítócég honlapja félretájékoztatta a látogatóit, mivel a feltüntetett járatok már nem közlekednek, vagy megszüntették az eddigi állomáshelyüket és elköltöztették azokat. 

Versenyfutás az állomások között 

A legrégebbi a Voiajor autóbusz-állomás, az ide érkező utasok időutazáson vehetnek részt, amennyiben a több mint harminc évvel ezelőtt aszfaltozott, gödrökkel tarkított peronok között botladoznak. Azok, akik továbbutazás céljából csupán a vonatállomás szomszédságában található Duda Transig kell gyalogoljanak, a szerencsésebbek közé tartoznak. De ha olyan célállomásra tartanak, amelynek járatai a Bodoni utcai Tam Rt.-től vagy a Béga utcai Bálint Transtól, a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Vállalat Rt. udvaráról indulnak, vagy a volt November 7. negyedből induló buszra szállnának föl, csomagjaikkal taxit kell igénybe vegyenek. A rendszerváltás előtti buszállomás magánkézbe került, azt követően vette fel a Voiajor (utazó) nevet, a pályaudvaron pedig azóta sem történt érdemleges felújítás. Pedig a privatizáció nyomán magánkézbe került marosvásárhelyi autóbusz-állomásban fordult meg egykor az összes távolsági járat. Nagy előnye volt, hogy az átszállást helyben megoldhatták az utazók, nem kellett a várost átszelni ahhoz, hogy a körtvélyfájai, szászrégeni, avagy Segesvárra, Kolozsvárra, Brassóba stb. tartó járatra  átszálljanak. A Dózsa György utcai távolsági buszállomásról egykor  több száz  járat indult, melyek lassan lemorzsolódtak, nagyrészt a díjszabás miatt, amit az ügykezelő állapít meg, akinek a telephely karbantartásáról  is gondoskodnia kell/ene. A magánkézben lévő távolsági járatok tulajdonosai így anyagi meggondolásból lassan saját buszállomásokat alakítottak ki, vagy  olyan üzemeltetőkkel kötöttek szerződést, akik kedvezményesebb tarifákat állapítottak meg. A Voiajor diszpécsere, Cerghizan Valer  kérdésünkre elmondta, hogy naponta hozzávetőleg ötven belföldi  járat indul, ugyanakkor külföldre naponta, illetve hetente indulnak buszjáratok.  A kolozsvári székhelyű Fany cég tengerparti járatai is érintik a Voiajor buszállomást, Mangaliára szállítják az utasokat. 

A Helyi Közszállítási Vállalat udvaráról megyén belüli és kívüli járatok egyaránt indulnak. Ugyancsak a Béga utcában található a Bálint Trans korszerű buszállomása, ahonnan negyven-ötven megyén belüli járatot és több mint 20 megyeközi járatot indítanak Kovásznára, Brassóba, Bákóba, Szebenbe stb. A szállítási céget 2001-ben jegyezték be, a buszállomás 2015-től működik, jelenleg az autóparkjuk több mint száz járműből áll. 

Amint Bálint József cégvezető elmondta, gazdasági megfontolásból döntöttek a saját buszállomás építése mellett. A díjak egy és három euró közöttiek, ennek fejében indulás előtt tizenöt perccel biztosítani kell a beállási lehetőséget, a civilizált körülményeket, mosdót, csomagmegőrzést stb., és amint hangsúlyozta, a megyén belüli és a megyén kívüli járatok számára ugyanazokat a szolgáltatásokat biztosítják. 

A vonatállomás szomszédságába is korszerű buszállomást építtetett a Duda Trans szállítócég tulajdonosa. Costea Ionuţ  járatfelelőstől megtudtuk, hogy az egykor a helyszínen működő autóbusz-állomás létesítésének ötletét újították fel, mivel a tapasztalat szerint a legtöbb nagyvárosban a vonatállomás szomszédságában található a távolsági autóbuszok állomása. A márciustól működő pályaudvarról naponta száz járatot indítanak, és a tervek szerint terjeszkedni fognak annak érdekében, hogy a Temesvárra, Gyulafehérvárra, Segesvárra, Erdőszentgyörgyre, Bonyhára stb.  induló járatok mellé újabbak csatlakozhassanak.

Egységes, komfortos várakozókért 

Mint megtudtuk, Makkai Gergely alpolgármester a beiktatását követően szorgalmazta a város területén lévő vidéki buszmegállók számára kialakítandó komfortosabb várakozók létesítését, illetve azok egységessé tételét annak érdekében, hogy a vidéki járatok buszmegállóiban  civilizált körülményeket teremtsenek a várakozó utasok számára. Ezért is fordultunk hozzá kérdéseinkkel. Amint az  elöljáró hangsúlyozta, személyesen kereste meg azzal az ötlettel a közterület-kezelő igazgatóság vezetőjét, hogy a vidéki autóbuszok várakozóiknak egységes képét és komfortját alakítsák ki, azonban őt is arról tájékoztatták, hogy az a szállítócégek feladata.  

– Miért nincs Marosvásárhelyen egységes tájékoztatás a város különböző pontjairól induló távolsági autóbuszjáratokról? Van-e erre vonatkozó elképzelés a helyi tanács által elfogadott mobilitási tervben? – kérdeztük  Makkai Gergely alpolgármestert.

– Komoly kérdés, ami sokakat érint, ezért köszönjük, hogy felvetette. Elvileg megnyertük a városkép átalakítására vonatkozó projekt elkészítésének lehetőségét, és ebbe a tervbe talán az is beleférne, hogy a városon kívüli szállítás hiányosságait orvosoljuk. Tavaly ősszel hagyta jóvá a helyi tanács azt a  mobilitási tervet, mely a város jövőképén változtatna, az pedig a helyi közszállítás felújítását foglalja magában. A városon kívüli, vidéki tömegközlekedés egységes tájékoztatását, az út menti  várakozók  civilizálttá tételét azonban nem foglalták bele, az ugyanis a szállítócégek felelőssége – mondta a polgármester-helyettes. Felvetésünkre elismerte, hogy  valóban fontos volna  áttekinthetőbb menetrendet, láthatóbb feliratokat közzétenni a városon áthaladó távolsági járatokról. De ehhez nemcsak a buszállomások adminisztrátorai, hanem a szállítócégek is hozzá kellene járuljanak. Egy egységes információs platform  létrehozása is előmozdíthatná az utasok hiteles tájékoztatását.

A várakozóhelyekért a szállítócégek felelősek

A közterület-kezelő igazgatóság szerint nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik a vidéki útvonalakat kiszolgáló buszállomások kijelölése és karbantartása, hanem a szállítócégek kötelessége az általuk működtetett autóbusz-állomásokat és várakozókat megfelelően karbantartani, azonban, hogy ne rontsák a város arculatát az ideiglenes létesítmények, az önkormányzat rájuk kényszeríthet egy közös megoldást.

A szállítási törvény alkalmazásait tanulmányozva nyílt betekintésünk arra, hogy miként jelölik ki azokat a buszmegállókat, amelyekben a városon áthaladó távolsági személyszállítást végző fuvarozók megállhatnak, anélkül hogy engedélyért folyamodjanak, vagy a használatért díjszabást fizessenek. A törvény értelmében a helyi tanácsi határozattal közterületen kijelölt megállóhelyeket engedély nélkül és díjmentesen használhatják a fuvarozócégek. Ilyen a Kaufland áruház vagy a II-es számú járóbeteg-rendelő előtti, a Tudor negyedi, a Corina üzlettel átellenben, a volt November 7. negyedből kivezető szakaszon lévő stb. 

Mivel a szállítási törvény állítólag rendkívül megengedő, számtalan fuvarozócég létesíthet buszállomást. A tapasztalat azt mutatja, hogy az utasok érdekeit két-három elhivatott szállítócégen kívül senki sem veszi figyelembe. Pedig egy hatékonyan működő közös diszpécserszolgálattal, információs irodával, de legfőképp naprakészen aktualizált digitális tájékoztató táblákkal megoldhatnák az általunk jelzett hiányosságok egy részét. Remélhetőleg a jövő héten útjára indított ötletpályázatra beérkező tervek és a mobilitási terv kivitelezése során az ilyen jellegű hiányosságokat is  figyelembe veszik.