szerda, május 23, 2018

Hiányzó harmadikos tankönyvek

Az erőltetett összeszokás nem működött
Fotó: Nagy Tibor

A téli szünidőben sem szünetelt a tevékenység a nagyernyei általános iskolában. Ottjártunkkor Kali Gabriella alsó tagozatos tanár harmadik osztályos tanítványait készítette a közelgő Zrínyi Ilona matematikaversenyre. Az alegységként működő iskola aligazgatónőjével az önállósulni készülő, rendezett épületben működő I. Apafi Mihály tanintézmény helyzetéről beszélgettünk.

Az előkészítő osztálytól nyolcadikig teljes létszámú önálló magyar tannyelvű osztályokkal működő iskola alig vette fel az erdélyi fejedelem nevét, összevonták a sáromberki technológiai szakközépiskolával, amelytől most elválni készülnek. Mint elmondta, az erőltetett összeszokás nem működött. Annak ellenére, hogy az igazgatóval jó munkakapcsolatot tartottak fenn, közösségként nem állt össze a két különböző profilú tanintézmény. A kényszerű „összeházasítás” az alegységgé vált ernyei iskola számára nem volt gazdaságos, mivel a szakiskolában mindössze két osztály működik, és jelen pillanatban valamennyi alkalmazott egyhavi bére hiányzik. A korábbi években, amíg önállóak voltak, nagyon vigyáztak arra, hogy betartsák a törvényt, és nem voltak ilyen természetű gondjaik. 

A tanintézményben három óvónő, hat tanító és tíz tanár oktatja a diákokat. Az osztályok létszáma az alsó tagozaton 25-29 között van, a felső tagozaton 16-25 között. 13 gyermek jár az osztatlan román tannyelvű alsó tagozatos osztályba. Az iskolában sok a roma gyermek, akik viszonylag jól haladtak addig, amíg volt délutáni foglalkozás. Miután a polgármesteri hivatal már nem tudta fedezni a költségeket, megszűnt, és ez nagyon meglátszik a roma diákok teljesítményén. Bár képességeik szerint néhányan jó eredményt érhetnének el, a rendszeres felügyelet megszűnése miatt teljesítményben lemaradnak, és sokan ki is maradnak az iskolából. 

Először is a hosszított programú óvodára lenne szükség – hangsúlyozta Kali Gabriella. Ha a tanfelügyelőségtől megkapják az engedélyt, az óvodapedagógusok vállalják, hogy maradnak, mert látják, hogy 12 órakor sok családban nincsen aki kivegye a gyermeket az óvodából. 

Tanítónőként a legnagyobb gondot az jelenti, hogy harmadik osztályban a mai napig sem kaptak egyetlen tankönyvet sem. Miután a gyermekek az első két osztályban megszokták az új program szerinti tankönyveket, amelyekhez hangos anyag, CD is járt, a mostani helyzet, amikor a volt tanügyminiszter kitiltotta a segédanyagokat is az iskolából, még jobban megnehezítette a munkájukat. Nem győzik fénymásolni a leckéket minden tantárgyból, a gyermekek összekeverik a papírokat, és nagyon nehéz így tanítani – osztotta meg a harmadik osztályos pedagógusok, diákok és szülők problémáját az aligazgatónő.